Novinky

Narovnání pravidel DPH u dodání zboží ze zahraničí

Narovnání pravidel DPH u dodání zboží ze zahraničí

Vláda schválila novelu zákona odstraňující nerovnosti týkající se dodání zásilek v rámci přeshraničního elektronického obchodování. Novela ruší výjimku pro malé zásilky (do 22 eur) jež pocházejí ze zemí mimo EU – ruší se jejich osvobození od DPH …
Snížení úrokových sazeb ČNB

Snížení úrokových sazeb ČNB

Česká národní banka dne 7.5.2020 snížila dvoutýdenní repo sazbu na 0,25 %, zároveň došlo ke snížení u lombardní sazby na 1 %. Naopak beze změny zůstala diskontní sazba, která činí 0,05%. Nové úrokové sazby vešly v platnost 11.5.2020. 
Snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti hrazeného zaměstnavateli

Snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti hrazeného zaměstnavateli

Na začátku května vláda předložila poslanecké sněmovně návrh zákona, jehož cílem je mimo jiné minimalizace dopadů v případě neuhrazeného pojistného na sociální zabezpečení zaměstnavatele za měsíce květen až červenec 2020, a to v podobě snížení…
Podnikatelé nebudou evidovat tržby do konce roku 2020

Podnikatelé nebudou evidovat tržby do konce roku 2020

Dne 4. května 2020 vláda schválila návrh Ministerstva financí v podobě odkladu elektronické evidence tržeb „dále také EET“ pro veškeré vlny, a to do konce roku 2020. EET byla nejprve pozastavena dle zvláštního zákona Ministerstva financí přijatým…
Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů

Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů

Vláda dne 4.5.2020 schválila návrh na ochranu zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele. Tento návrh reaguje na opatření přijaté 24.4.2020, kvůli kterému mimo jiné nemají zaměstnanci nárok vymáhat prostřednictvím Úřadu práce ČR dlužné…
Kompenzační bonus pro s.r.o.

Kompenzační bonus pro s.r.o.

Obdoba kompenzačního bonusu pro OSVČ byla konečně 4.5.2020 vládou schválena i pro společníky některých s.r.o. postižených koronavirovými opatřeními. Parlament by projednávání příslušné úpravy měl zahájit ve středu 6.5.2020. Původně měla být tato…
Nová pravidla pro pendlery s ohledem na současná opatření

Nová pravidla pro pendlery s ohledem na současná opatření

Dnem 27.4.2020 došlo k úpravě pravidel pro přeshraniční pracovníky tzv. pendlery. Přeshraniční pracovník se vyznačuje tím, že trvalé bydliště má v jednom státě, zatímco pracovní smlouvu má v druhém státě a tudíž dojíždí za prací přes hranice. Úprava…
Nedostatky v žádostech o vyplácení kompenzačních bonusů

Nedostatky v žádostech o vyplácení kompenzačních bonusů

Kompenzační bonus ve výši 25 000 Kč vyplácí Finanční správa jako podporu pro OSVČ . V případě souběhu podnikání a zaměstnání mají na bonus nárok pouze za splnění podmínek. Základní podmínkou je, že žádající osoba je osobou samostatně výdělečně…