Novinky

„Quick fixes“ – novela zákona DPH

„Quick fixes“ – novela zákona DPH

V poslanecké sněmovně je pod tiskem č. 572 novela zákona o DPH, která souvisí se zavedením nových pravidel týkajících se obchodování mezi členskými státy. Novela se momentálně nachází v prvním čtení a Česká republika se zavázala ji implementovat do…
Rada ECOFIN jednala o opatřeních proti praní špinavých peněz

Rada ECOFIN jednala o opatřeních proti praní špinavých peněz

ČR podporuje kroky, které povedou k posílení systému evropského boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu. V posledních letech došlo k významnému vývoji legislativy v této oblasti a k přijetí několika novel tzv. AML směrnice. U…
Zvláštní režim EET a snížená daň na vodné, stočné a vybrané služby

Zvláštní režim EET a snížená daň na vodné, stočné a vybrané služby

V květnu roku 2020 nabude v platnost novela zákona o elektronické evidenci tržeb týkající se podnikatelů spadajících do 3. a 4. fáze. Mezi tyto podnikatele patří zejména řemeslníci, opraváři, zemědělci, pekaři, řezníci, cukráři, kadeřníci, lékaři,…
Švarcsystém – aktuální rozsudek NSS

Švarcsystém – aktuální rozsudek NSS

Dne 10. října tohoto roku rozhodl Nejvyšší správní soud o kasační stížnosti ve vztahu k doměření daně z důvodu tzv. „Švarcsystému“ ve stavebnictví. NSS ve svém rozhodnutí podpořil stěžovatele proti rozhodnutí Krajského soudu a potažmo i správce daně…
Daňový přístup GFŘ k zaokrouhlovacím rozdílům

Daňový přístup GFŘ k zaokrouhlovacím rozdílům

V návaznosti na přijatou novelu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty a změnu ustanovení § 37, ve kterém je vymezen způsob výpočtu daně, vydalo Generální finanční ředitelství (dále jenom „GFŘ“) Informaci. Dle přijaté novely došlo k…
Návrh Úřadu na ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) na legislativní ukotvení zpracování biometrických údajů zaměstnanců

Návrh Úřadu na ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) na legislativní ukotvení zpracování biometrických údajů zaměstnanců

V souvislosti s častějším používáním technologií založených na zpracování biometrických údajů zaměstnanců /otisk prstu, snímek obličeje/ např. při evidenci docházky a se skutečností, že GDPR umožnuje zpracování biometrických údajů pouze ve velmi…
Rozšíření osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí

Rozšíření osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí

Od 1. listopadu 2019 by měla nabýt účinnosti novela týkající se rozšíření osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí. Kromě případů prvního úplatného nabytí vlastnického práva k dokončené nebo užívané jednotce v bytovém domě, bude nově možné…
Kontrola daňových povinností u poskytovatelů přepravních služeb

Kontrola daňových povinností u poskytovatelů přepravních služeb

Finanční správa připomíná daňovým subjektům poskytujícím přepravu osob prostřednictvím mobilních aplikací, např. Uber, Taxify (Bolt), Liftago apod., na nezbytnost plnění daňových povinností v oblasti daně z příjmů, daně z přidané hodnoty a silniční…