Novinky

Ochrana proti nečinnosti finančního úřadu při mezinárodním dožádání – Rozsudek NSS

Ochrana proti nečinnosti finančního úřadu při mezinárodním dožádání – Rozsudek NSS

Dne 7. 2. 2019 vydal Nejvyšší správní soud rozsudek, kterým zamítl kasační stížnost stěžovatele. Podstatou sporu byla skutečnost, kdy společnost s r.o. podala žalobu na ochranu před nezákonným zásahem spočívajícím v nečinnosti správce daně, a to v…
15 opatření v boji proti obchodníkům s chudobou

15 opatření v boji proti obchodníkům s chudobou

Ministerstvo práce a sociálních věcí představilo 15 opatření pro boj proti obchodníkům s chudobou a pomoc lidem z vyloučených lokalit, které avizovalo již v září loňského roku. Jedním z hlavních důvodů vzniku těchto opatření je skutečnost, že…
Novela zákona o offline evidenci tržeb

Novela zákona o offline evidenci tržeb

V současné době prošel návrh novely zákona o evidenci tržeb prvním čtením, po kterém by mělo dojít ke změně podmínek pro využití možnosti offline režimu EET (více také zde). Zvláštní offline režim by mohli využívat podnikatelé, kteří jsou…
Paušální daň pro OSVČ

Paušální daň pro OSVČ

Ministerstvo financí zpracovává návrh zákona týkající se OSVČ, jejíchž roční příjem nepřekročí 1 mil Kč. Tito podnikatelé by mohli ušetřit čas i administrativní zátěž prostřednictvím jedné paušální platby, která by zahrnovala daň z příjmu, sociální…
Veřejné zdravotní pojištění a příjmy z ochranných známek

Veřejné zdravotní pojištění a příjmy z ochranných známek

Nejvyšší správní soud vydal rozsudek, kterým potvrdil, že osobě samostatně výdělečně činné mají být do vyměřovacího základu pro účely stanovení pojistného na veřejné zdravotní pojištění zahrnuty také příjmy z užití nebo poskytnutí práv z…
Roční zúčtování daně

Roční zúčtování daně

Roční zúčtování daně za rok 2018 („RZD“) provede zaměstnavatel zaměstnanci, který: podepsal u zaměstnavatele Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob nemá povinnost podat přiznání k dani z příjmů zažádal do 15. 2. 2019 o provedení RZD …
Podvod na DPH a ručení daně - rozsudek NSS

Podvod na DPH a ručení daně - rozsudek NSS

Dne 18. 12. 2018 byl vydán Nejvyšším správním soudem rozsudek, který jasně stanovil pravidla pro posuzování ručení a neuznání nároku na odpočet DPH. V případě, že je u plátce daně prokázáno, že byl zapojen do podvodu na DPH nebo o podvodu vědět mohl…
Novela zákona o investičních pobídkách

Novela zákona o investičních pobídkách

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo návrh novely zákona o investičních pobídkách. Systém investičních pobídek by se měl zaměřit na podporu projektů s vyšší přidanou hodnotou a zároveň by mělo dojít ke zvýšení jeho pružnosti ve vztahu k…