Novinky

Blíží se termín úhrady daně z nemovitých věcí

Blíží se termín úhrady daně z nemovitých věcí

Daň z nemovitých věcí musí být uhrazena do pátku 31. května 2019, a to v případě, že částka daně nepřesáhne 5 000 Kč. Pokud je daň vyšší než 5 000 Kč, je splatná ve dvou splátkách - do 31. května a do 30. listopadu. Poplatník ji však může v termínu…
Konkurenční doložka a výklad Ústavního soudu

Konkurenční doložka a výklad Ústavního soudu

Ústavní soud se ve svém nedávném nálezu zabýval problematikou výkladu konkurenční doložky a nároku na úhradu smluvní pokuty při jejím porušení. V rámci daného řízení se stěžovatelka po bývalé zaměstnankyni domáhala úhrady smluvní pokuty z titulu…
Další vývoj u navýšení rodičovského příspěvku

Další vývoj u navýšení rodičovského příspěvku

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová předloží vládě návrh na zvýšení rodičovského příspěvku, které by se mělo týkat všech rodin, které budou k 1. 1. 2020 pobírat rodičovský příspěvek. Podle již zmíněného návrhu by mělo dojít ke zvýšení…
Poslanci schválili eNeschopenku od 1. 1. 2020

Poslanci schválili eNeschopenku od 1. 1. 2020

Poslanci schválili 10. 5. 2019 na svém jednání pozměňovací návrh úpravy e-Neschopenky, který obsahuje dodatečné požadavky lékařů a zaměstnavatelů. Původně měl být systém spuštěn ve dvou etapách, ale místo toho Česká správa sociálního zabezpečení …
Kdo má doložit chybějící plnou moc?

Kdo má doložit chybějící plnou moc?

Rozšířený senát Nejvyššího správního soudu ve svém nedávném rozsudku sjednotil dosavadní rozdílné přístupy k řešení situace nedoložení plné moci při zahájení řízení u soudu. Předchozí judikatura nepřistupovala jednotně k následným výzvám pro…
Zdravotní pojištění jednatele při neplatné smlouvě

Zdravotní pojištění jednatele při neplatné smlouvě

Podle nedávného rozsudku Nejvyššího správního soudu měla společnost s ručením omezeným povinnost zaplatit dlužné pojistné na veřejné zdravotní pojištění za svého jednatele, vyčíslené platebními výměry od VZP. Společnost proti těmto výměrům podala…
Nový web MPSV

Nový web MPSV

Novou podobu svého webového portálu připravuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. Dne 28. června 2019 dojde k oficiálnímu spuštění modernizovaných webových stránek, pomocí kterých dojde postupně ke sjednocení stávajících platforem pro všechny…
Senát navrhl zrušit daň z nabytí

Senát navrhl zrušit daň z nabytí

Senátní hospodářský výbor navrhl zrušit zákonné opatření o dani z nabytí nemovitých věcí. Poslanecký návrh, který je v současnosti projednáván, přitom počítal pouze s rozšířením současných osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí, a to nově v…