Novinky

Průměrný důchod vzroste

Průměrný důchod vzroste

Dne 1. 4. 2019 bylo vládou schváleno zvýšení důchodu v průměru o 900,- Kč. Všechny důchody by měly být navýšeny o průměrnou částku 700,- Kč, navíc si ještě každý důchodce přilepší o fixní částku přibližně 200,- Kč. Stanovení výše této pevné částky…
Je virtuální sídlo legální?

Je virtuální sídlo legální?

  Městský soud v Praze vydal rozsudek, který mimo jiné konstatuje, že „virtuální sídlo“ je legální institut. S účinností od 20. 7.2009 bylo totiž novelizováno ustanovení § 19c tehdy platného zákona č. 40/1964 Sb. (tzv. „starý občanský zákoník“), a…
Podpora podnikového vzdělávání od MPSV

Podpora podnikového vzdělávání od MPSV

V rámci Operačního programu Zaměstnanost mohou firmy od 15. 3. 2019 po dobu dvou měsíců podávat žádost o finanční podporu zaměřenou na podnikové vzdělávání zaměstnanců, a to o 500 tis. až 10 mil. Kč na kurzy napříč obory a odbornostmi. Pro žadatele…
Nová DPH pravidla u poukazů od 1. 4. 2019

Nová DPH pravidla u poukazů od 1. 4. 2019

Součástí daňového balíčku, který byl již vydán ve sbírce zákonů, jsou i pravidla pro uplatnění DPH u jedno a víceúčelových poukazů v návaznosti na EU Směrnici č. 2016/1065. Více také zde. EU Směrnice a potažmo novelizovaný zákon o DPH vymezují, co…
ČNB ponechává úrokové sazby beze změny

ČNB ponechává úrokové sazby beze změny

Bankovní rada ČNB na svém jednání ve čtvrtek 28. 3. 2019 ponechala úrokové sazby na stávající úrovni. Dvoutýdenní repo sazba, tedy základní úroková sazba, od níž se odvíjí úročení komerčních úvěrů, tak zůstává na 1,75 %, diskontní sazba na 0,75 % a…
Aplikace zvláštního ustanovení o desetinové pokutě za pozdní podání

Aplikace zvláštního ustanovení o desetinové pokutě za pozdní podání

S účinností od 1. 1. 2015 bylo do zákona o daních z příjmů doplněno speciální ustanovení o pokutě za opožděné tvrzení daně. Podle tohoto ustanovení se sníží pokuta za opožděné podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob na desetinu, pokud dílčí…
Brexit a dopad na sociální a zdravotní pojištění

Brexit a dopad na sociální a zdravotní pojištění

V současné době stále nevíme, jak se situace v souvislosti s Brexitem vyvine. Zatím se ve Velké Británii rozhodlo o odkladu do konce června 2019, nicméně toto prodloužení musí schválit také všechny země EU. Pokud by k prodloužení došlo, tak v…
Žádost o vrácení DPH z Velké Británie s ohledem na Brexit

Žádost o vrácení DPH z Velké Británie s ohledem na Brexit

Stále je otevřena otázka, zda Velká Británie 29. března vystoupí z EU, popř. zda vystoupí s dohodou či bez dohody. To vše může vliv na možnost požádat o vrácení DPH zaplacené v UK. Doporučujeme proto nečekat na vrácení DPH z UK za rok 2018 na…