Novinky

Zvýšení náhrady za pracovní úraz a nemoc z povolání od 2019

Zvýšení náhrady za pracovní úraz a nemoc z povolání od 2019

Dne 3. prosince 2018 schválila vláda nařízení o navýšení náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a náhrady na výživu pozůstalých. Náhrady se počítají z rozdílu mezi průměrným…
Silniční přeprava jako služba vázaná na vývoz

Silniční přeprava jako služba vázaná na vývoz

V polovině minulého roku byl zveřejněn Rozsudek Evropského Soudního dvora (C-288/16 L.Č.), ve kterém Evropský soud upřesnil podmínky osvobození u služeb přímo vázaných na dovoz a vývoz zboží. Na výsledky Rozsudku reagovalo Generální finanční…
Zvýšení rodičovského příspěvku

Zvýšení rodičovského příspěvku

Rodičovský příspěvek stát navýší od 1. 1. 2020 o 80 tis. Kč. Z původních 220 tis. Kč bude k čerpání 300 tis. Kč, shodla se na tom vládní koalice. Navýšení rodičovského příspěvku, který se neměnil už více než 10 let, bude dle odhadů stát 9 až 10 mld.…
Daň z nemovitých věcí – 2. splátka

Daň z nemovitých věcí – 2. splátka

Do dnešního dne, 30. 11. 2018, mají povinnost zaplatit 2. splátku daně z nemovitých věcí všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000,- Kč.   Dle zákona o dani z nemovitých věcí byl termín pro platbu daně z nemovitých věcí pro většinu poplatníků do 31.…
Nařízení EU k volnému pohybu neosobních dat

Nařízení EU k volnému pohybu neosobních dat

Dne 28.11.2018 Evropská unie zveřejnila v Úředním věstníku Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1807 o rámci pro volný tok neosobních údajů v Evropské unii. Schválené nařízení se do velké míry týká českých podnikatelů. Ti budou moci…
Navýšení minimální mzdy od 2019

Navýšení minimální mzdy od 2019

Dne 20. listopadu 2018 vláda rozhodla o navýšení minimální mzdy. Minimální mzda bude navýšená o 1 150 Kč, a to na částku 13 350 Kč. Jedná se tak o druhé nejvýraznější nominální navýšení od zavedení minimální mzdy v roce 1991. Zvýšení minimální mzdy…
Současný stav EET

Současný stav EET

Nález Ústavního soudu z prosince 2017 zasáhl do systému elektronické evidence tržeb a zrušil vybraná ustanovení zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb. Některá ustanovení byla zrušena již s účinnosti k 1. březnu 2018, další ustanovení budou…
Nové interpretace Národní účetní rady

Nové interpretace Národní účetní rady

Na začátku podzimu 2018 schválila Národní účetní rada (NÚR) na svém zasedání návrhy dvou interpretací. Obě interpretace jsou aktuálně v připomínkovém řízení. První interpretace (NI-58) se věnuje vykazování nehmotných výsledků výzkumu a vývoje a…