Novinky

Prezident podepsal zákony o Milostivém létu, začne platit od 1. července 2023

Prezident podepsal zákony o Milostivém létu, začne platit od 1. července 2023

Senát dne 31. 5. 2023 schválil související dva návrhy zákonů z pera Ministerstva financí a Ministerstva práce a sociálních věcí ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou. Konkrétně se jedná o návrh zákona o mimořádném odpuštění a zániku některých…
Dlouhodobý investiční produkt na stáří

Dlouhodobý investiční produkt na stáří

Vláda v současnosti projednává novelu, která by měla zavést nový produkt spoření na stáří s názvem „Dlouhodobý investiční produkt.“ Účinnost novely by měla nabýt 1. ledna 2024. Tento inovativní produkt bude umožňovat investování v rámci III.…
Skupiny podniků s konsolidovanými výnosy nad 750 mil. EUR se musí připravit na globální minimální daň již od roku 2024

Skupiny podniků s konsolidovanými výnosy nad 750 mil. EUR se musí připravit na globální minimální daň již od roku 2024

Od 1. ledna 2024 nabude účinnosti směrnice EU, na základě které by měly příjmy nadnárodních a domácích skupin v EU s konsolidovaným obratem ve výši min. 750 mil. EUR podléhat 15% zdanění daní z příjmů právnických osob. Od 1. ledna 2024 by měl rovněž…
Vybrali jsme nejzajímavější výzvy z Operačního programu Životní prostředí

Vybrali jsme nejzajímavější výzvy z Operačního programu Životní prostředí

Na červen je plánováno vyhlášení bohaté nabídky výzev z Operačního programu Životní prostředí. Společně s Naviga Advisory & Evaluation jsme pro vás vybrali ty nejzajímavější.   Čistírny odpadních vod a kanalizace Možnost podat žádost od 30. 08.…
NÚR schválila aktualizaci interpretace I-8

NÚR schválila aktualizaci interpretace I-8

Národní účetní rada (dále jen „NÚR“) schválila dne 24. 4. 2023 aktualizaci interpretace č. I-8 Sociální fond a obdobné fondy tvořené ze zisku. Danou interpretaci je možné nalézt na webových stránkách NÚR – www.nur.cz. Interpretace řeší: účetní…
Vláda zkrátila období dočasného snížení spotřební daně z motorové nafty

Vláda zkrátila období dočasného snížení spotřební daně z motorové nafty

Jak jsme vás již informovali v našich dřívějších článcích, vláda v minulém roce v souvislosti s válkou na Ukrajině schválila snížení spotřební daně z benzínu a nafty o 1,50 Kč na litr (více informací najdete zde), přičemž nižší sazba měla platit…
Finanční úřady letos nebudou pokutovat chybně podaná daňová přiznání

Finanční úřady letos nebudou pokutovat chybně podaná daňová přiznání

V souvislosti se zřízením datové schránky u významně rozšířeného okruhu osob, zaznamenal finanční úřad velký nárůst chybně podaných daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob, popř. i právnických osob z důvodu nerespektování obecné povinnosti…
Zpřesnění podmínek podání žádosti o vyplacení dlužné mzdy při platební neschopnosti zaměstnavatele

Zpřesnění podmínek podání žádosti o vyplacení dlužné mzdy při platební neschopnosti zaměstnavatele

Napínavým vývojem událostí prošla koncem dubna letošního roku novela zákona o ochraně zaměstnanců v situacích, kdy jejich zaměstnavatel není schopen vyplácet mzdu kvůli svojí platební neschopnosti. Zákon jako takový zajišťuje prostředky pracovníkům…