Novinky

Nové pravidlo pro účtování o Leasingu s variabilními platbami

Nové pravidlo pro účtování o Leasingu s variabilními platbami

  Rada pro standardy finančního účetnictví (FASB) vydala dne 19. 7. 2021 aktualizaci svého pokynu ASC 842 Leasing, kterými upravuje účtování o leasingu s variabilními platbami na straně pronajímatele. Tato aktualizace nemá tedy vliv na stranu…
Dotace na fotovoltaické systémy s / bez akumulace financované z Národního plánu obnovy

Dotace na fotovoltaické systémy s / bez akumulace financované z Národního plánu obnovy

Výzva na fotovoltaické systémy je financována z Národního Plánu Obnovy konkrétně z komponenty 2.3  Přechod na čistší zdroje energie. Národní plán obnovy byl Evropskou komisí pro Českou republiku schválen dne 19. 7. 2021. Česká republika může čerpat…
Přihlášení pomocí eidentity.cz mění svůj název, funkčnost se nemění

Přihlášení pomocí eidentity.cz mění svůj název, funkčnost se nemění

Od 1. prosince 2021 dojde ke změně názvu přihlášení prostřednictvím Národního bodu pro identifikaci a autentizaci (NIA). Stávající portál eidentita.cz se bude po novu nazývat Identita občana, funkčnost systému zůstává nezměněna. Změna má být dalším…
Spolkový finanční soud se vyjádřil k nastavení převodních cen vnitroskupinového financování

Spolkový finanční soud se vyjádřil k nastavení převodních cen vnitroskupinového financování

Jak jsme upozornili na semináři k aktualitám a novinkám v oblasti daní, kromě reakce na aktuální pandemii se v oblasti transferových cen posunulo i vnímání a pojetí pravidel vnitroskupinového financování. Český správce daně zveřejnil v tomto roce…
Vdovský či vdovecký důchod

Vdovský či vdovecký důchod

Ztráta manžela/manželky je obtížnou životní situací. Na tyto životní situace myslí zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, který stanovuje podmínky nároku na vdovský/vdovecký důchod, jež patří mezi tzv. pozůstalostní důchody. Vdovský/vdovecký…
Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA)

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA)

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy, zkráceně ESMA (z anglického European Securities and Market Authority) je nezávislý subjekt Evropské Unie. Orgán byl zřízen v roce 2011 a sídlí v Paříži. Hlavní cíle orgánu ESMA jsou ochrana investorů, řádné…
Návrh magistrátu hlavního města Prahy ohledně regulace dočasného ubytování

Návrh magistrátu hlavního města Prahy ohledně regulace dočasného ubytování

Dne 16.11.2021 byl poslancům rozeslán návrh novely živnostenského zákona předložený Zastupitelstvem hlavního města Prahy. Hlavním účelem je, aby byty a rodinné domy sloužily původnímu účelu, tedy bydlení, a nikoliv jako ubytovací zařízení. Návrh…
Plány nové vlády v oblasti daní

Plány nové vlády v oblasti daní

V pondělí 8. 11. 2021 byla v Poslanecké sněmovně podepsána koaliční smlouva. Předsedové koaličních stran SPOLU a Piráti a Starostové představili koaliční program, který je přílohou koaliční smlouvy. V koaličním programu je představena vize nové…