Novinky

Sleva na dani z příjmu v případech zastavených exekucí

Sleva na dani z příjmu v případech zastavených exekucí

Novela exekučního řádu přináší změnu v oblasti dani z příjmu z titulu zastavených exekucí. Jedná se o nevymahatelné exekuce na původně malé částky maximálně do 1500 Kč bez příslušenství. Pokud dojde k zastavení exekuce, náleží nově věřiteli náhrada…
Doprodej zahřívaných tabákových výrobků

Doprodej zahřívaných tabákových výrobků

V souvislosti s postupnou změnou sazeb daně z tabákových výrobků v etapách od 01.02.2021, 01.01.2022 a 01.01.2023 platí zákaz prodeje a skladování tabákových výrobků s tabákovou nálepkou se starší sazbou po uplynutí stanoveného přechodného období.…
Schválené financování dětských skupin ze státního rozpočtu

Schválené financování dětských skupin ze státního rozpočtu

Poslanecká sněmovna schválila financování dětských skupin ze státního rozpočtu. Podpora bude vázaná na smlouvy s rodiči a nebude se jako doposud odvíjet od skutečné docházky, čímž odpadnou sankce za nemocnost a zajistí se finanční stabilita zařízení…
Roční přehled pro zdravotní pojišťovnu je potřeba podat do 2.8.2021

Roční přehled pro zdravotní pojišťovnu je potřeba podat do 2.8.2021

Termín pro podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2020 pro zdravotní pojišťovnu byl prodloužen do 2. srpna 2021 novelou zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, která tak reagovala na posunutí všech lhůt stanovených…
Postup při zničení nebo poškození účetních záznamů

Postup při zničení nebo poškození účetních záznamů

Finanční správa ČR vydala informaci k postupu účetních jednotek i fyzických osob v případě zničení nebo poškození účetních záznamů v důsledku živelní pohromy vymezené v § 24 odstavec 10 zákona o daních z příjmů. Poplatníci oznámí tuto skutečnost bez…
Zavedení uhlíkového cla

Zavedení uhlíkového cla

Evropská komise navrhla v rámci mechanismu „Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)“ zavedení uhlíkového cla, které má vstoupit v účinnost od 01. ledna 2023. Toto má být zavedeno na dovoz cementu, elektřiny, hnojiv, železa, oceli a hliníku. V…
Prominutí DPH u respirátorů - prodloužení

Prominutí DPH u respirátorů - prodloužení

Ministerstvo financí prodlužuje prominutí DPH při tuzemském dodání respirátorů včetně jejich pořízení z jiného členského státu a dovozu, a to od 1. července 2021 do 31. srpna 2021. Toto rozhodnutí uveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 25/2021…
Konec nároku na čerpání krizového ošetřovného

Konec nároku na čerpání krizového ošetřovného

K 30. 6. 2021 v návaznosti na konec školního roku končí mimořádná možnost podpořena právní úpravou, na jejímž základě bylo možné čerpat ošetřovné po dobu uzavření školských či dětských zařízení. Od 1. července 2021 tak lze opět čerpat ošetřovné při…