Novinky

Motorová nafta bude i nadále daněna nižší sazbou spotřební daně

Motorová nafta bude i nadále daněna nižší sazbou spotřební daně

Jak jsme vás již informovali dříve, vláda snížila spotřební daň z motorové nafty a bezolovnatého benzínu o 1,50 Kč na litr. Toto snížení mělo být pouze dočasné, s účinností do 30. září 2022. Vláda však rozhodla o prodloužení platnosti nižší sazby u…
Národní účetní rada pořádá 13. ročník odborného semináře

Národní účetní rada pořádá 13. ročník odborného semináře

Národní účetní rada (dále jen „NÚR“), jako každý rok, pořádá i v roce 2022 odborný seminář. Tento rok se koná v pátek 2.12.2022 na Vysoké škole ekonomické v Praze (dále jen „VŠE“). Hlavním tématem letošního setkání bude nově připravovaný zákon o…
Lhůta pro vrácení DPH z jiných členských států EU se blíží

Lhůta pro vrácení DPH z jiných členských států EU se blíží

Pokud jste v roce 2021 zaplatili v ceně nakoupeného zboží či služby místní DPH v některé ze zemí EU a pokud taková plnění použijete pro své podnikání, pak můžete požádat o vrácení DPH. Na možnost vrácení daně podnikatelé často zapomínají, proto…
Judikatura: Zdanění mezd vyplácených „na černo“

Judikatura: Zdanění mezd vyplácených „na černo“

Nejvyšší správní soud (dále NSS) řešil kasační stížnost mezi žalobkyní (ADL PRANA s.r.o.) a žalovaným (Odvolací finanční ředitelství) ve věci doměření daně z příjmů fyzické osoby ze závislé činnosti. Doměření daně proběhlo z důvodu nedostatečných…
Válečná daň neboli daň z mimořádných zisků: Komu hrozí?

Válečná daň neboli daň z mimořádných zisků: Komu hrozí?

Vládní strany v současné době vedou diskuse ohledně možného zavedení speciální daně, která cílí na tzv. neočekávané či mimořádné zisky. Dle vlády vznikají tyto zisky především energetickému sektoru a bankám, a to v důsledku války na Ukrajině a…
Investiční pobídky bez politiků?

Investiční pobídky bez politiků?

Začátkem srpna 2022 připravila vláda ČR novelu zákona o investičních pobídkách. Tato novela je nyní v připomínkovém řízení. Novela je zaměřena na následující dvě změny: Zrušení povinnosti Ministerstva průmyslu a obchodu předkládat vládě k…
Nové sazby cestovních náhrad od 20. 8. 2022 a stravenkového paušálu

Nové sazby cestovních náhrad od 20. 8. 2022 a stravenkového paušálu

Přestože byly sazby cestovních náhrad pravidelně ohlašovány začátkem kalendářního roku, nepříznivý ekonomický vývoj a zvyšování cen způsobily, že došlo k aktualizaci cestovních náhrad už v průběhu tohoto roku.  Ve Sbírce zákonů byla publikována…
Za příležitostný prodej alkoholu hrozí pokuta až osm set tisíc korun

Za příležitostný prodej alkoholu hrozí pokuta až osm set tisíc korun

Celní úřad vydal upozornění týkající se příležitostného prodeje alkoholu na veřejně přístupných akcích. Příležitostný prodej alkoholu je možný pouze na ochutnávce vína, ochutnávce částečně zkvašených hroznových moštů, farmářském a tradičním trhu,…