Novinky

Vracení DPH za rok 2020 z Velké Británie ve zkrácené lhůtě

Vracení DPH za rok 2020 z Velké Británie ve zkrácené lhůtě

Rádi bychom upozornili, že plátci DPH, kteří chtějí za rok 2020 požádat o vrácení DPH zaplacené ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska podle § 82 zákona o DPH, že termín pro podání žádosti je 31. března 2021.  Zkrácení této lhůty,…
Automatické prominutí sankcí u DPH z důvodu mimořádné události

Automatické prominutí sankcí u DPH z důvodu mimořádné události

V souvislosti s omezením volného pohybu v období 1. 3. až 21. 3. 2021 vydala Ministryně financí Rozhodnutí o prominutí příslušenství DPH z důvodu mimořádné události, které bylo zveřejněné 2. 3. 2021. Toto rozhodnutí promíjí sankce vzniklé kvůli…
Účetní a daňoví poradci mohou provozovat činnosti i nadále

Účetní a daňoví poradci mohou provozovat činnosti i nadále

Jak jsme vás již informovali, daňoví poradci mohou své povolání vykonávat nadále. Ministerstvo financí se vyjádřilo i k provozování účetních služeb. Vládním usnesením č. 217/2021 došlo k odstranění výjimky pro provoz účetních a poradenských služeb v…
Online finanční úřad spuštěn

Online finanční úřad spuštěn

Ministerstvo financí spustilo 28.2.2021 online finanční úřad. Mělo by být možné zde vyřešit všechny své daňové povinnosti, aniž by byla nutná osobní návštěva finančního úřadu či pošty. To vše je možné udělat např. díky občanskému průkazu s…
Daňové poradenství lze v kancelářích vykonávat i nadále, u účetních je otazník

Daňové poradenství lze v kancelářích vykonávat i nadále, u účetních je otazník

Komora daňových poradců potvrdila informaci, že dle usnesení vlády ze dne 26. února 2021 č. 217 o přijetí krizového opatření, které zakazuje maloobchodní prodej a poskytování služeb v provozovnách, se tento zákaz nevztahuje na činnosti, které nejsou…
Legislativní proces ohledně nového kompenzačního bonusu ukončen

Legislativní proces ohledně nového kompenzačního bonusu ukončen

Zákon o novém kompenzačním bonusu byl 26. 2. 2021 vyhlášen ve Sbírce zákonů pod č. 95/2021 Sb. Nový kompenzační bonus by měl být univerzálnější pro širší okruh žadatelů. Na bonus nově dosáhnou i ti živnostníci, kteří mají třeba jen pokles poptávky…
Aktuální informace ke krizovému ošetřovnému

Aktuální informace ke krizovému ošetřovnému

Od 1. 3. 2021 do 21. 3. 2021 platí zákaz přítomnosti dětí ve školách a předškolních zařízeních. Od tohoto data tedy vzniká nárok na ošetřovné i rodičům prvňáků, druháků, dětí v mateřských školách a všech typech předškolních zařízení (dětských…
Zákaz pohybu osob mezi okresy

Zákaz pohybu osob mezi okresy

Od 1. 3. 2021 je vládou na 3 týdny omezen pohyb osob mezi okresy. Toto omezení má zabránit šíření nových a nakažlivějších mutací koronaviru.Na webu Ministerstva vnitra je možné najít potřebné formuláře na cesty mimo okres, potvrzení zaměstnavatele…