Novinky

Nový program ekonomické migrace pro digitální nomády

Nový program ekonomické migrace pro digitální nomády

Vláda za účelem dosažení ekonomického přínosu pro Českou republiku (ČR) schválila tzv. Program digitální nomád, jenž reaguje na měnící se trendy na poli mezinárodní mobility zaměstnanců a tzv. freelancerů, zapříčiněné zejména pandemií COVID-19. Stát…
Nová Rámcová dohoda zjednoduší pravidla pro odvody pojistného při teleworkingu

Nová Rámcová dohoda zjednoduší pravidla pro odvody pojistného při teleworkingu

Evropská komise představila novou Rámcovou dohodu, která má zjednodušit situaci přeshraničním pracovníkům v souvislosti s odvody pojistného. Od 1. července 2023 mohou pracovníci vykonávat činnost z domova ve větším rozsahu bez toho, aby se…
Na dodržování pravidel pěstitelského pálení dohlíží celní úřad

Na dodržování pravidel pěstitelského pálení dohlíží celní úřad

Sezóna pěstitelského pálení započala a tím i kontroly dodržování příslušných pravidel celním úřadem. Při pěstitelském pálení podléhá etanol snížené sazbě spotřební daně z lihu, a to 162 korun za jeden litr 100 % etanolu. Kromě historické tradice je…
Milostivé léto u České správy sociálního zabezpečení

Milostivé léto u České správy sociálního zabezpečení

Česká správa sociálního zabezpečení (dále jen „ČSSZ“) spustila dne 10. 7. 2023 na svém ePortálu novou službu, díky které je možné zjistit dlužné pojistné vůči ČSSZ a podat oznámení o jeho splacení. Novinka se týká pouze dluhu na pojistném, penále a…
Zastropované ceny energií: Konec druhého čtvrtletí a další kolečko posouzení nadměrného majetkového prospěchu

Zastropované ceny energií: Konec druhého čtvrtletí a další kolečko posouzení nadměrného majetkového prospěchu

Velké podniky profitující ze zastropovaných cen energií už za sebou mají první odevzdané posouzení nadměrného majetkového prospěchu podle nařízení č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci a o stanovení s tím…
Změna sazby náhrady za spotřebovanou motorovou naftu

Změna sazby náhrady za spotřebovanou motorovou naftu

Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo aktualizaci vyhlášky č. 467/2022 Sb., ve které uvedlo novou, nižší, výši průměrné ceny motorové nafty pro účely náhrady za spotřebované pohonné hmoty. Částka náhrady byla snížena z původních 44,10 Kč za 1…
Pojistné Milostivé léto pro klienty ČSSZ

Pojistné Milostivé léto pro klienty ČSSZ

Dne 23. 6. 2023 byl ve Sbírce listin vyhlášen zákon č. 181/2023 o mimořádném odpuštění penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a exekučních nákladů, který umožní klientům České správy sociálního…
Zákon o ochraně oznamovatelů vyhlášen ve Sbírce

Zákon o ochraně oznamovatelů vyhlášen ve Sbírce

20. června 2023 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen Zákon o ochraně oznamovatelů, tzv. whistleblowerů, a to pod číslem 171/2023 Sb. Novela zákonů, které s přijetím tohoto nového zákona souvisí, vyšla v ten samý den pod číslem 172/2023 Sb. Účinnost zákona…