Novinky

Interpretace I-46 byla schválena

Interpretace I-46 byla schválena

Národní účetní rada (NÚR) schválila na svém zasedání interpretaci vztahující se k účetnímu řešení uvolněného a vypořádacího podílu v s.r.o. a vypořádacího podílu v družstvu. Autorem této interpretace je Ing. Jiří Pelák, Ph.D. Interpretace v obecném…
Chystaná implementace evropské směrnice v oblasti spotřebních daní

Chystaná implementace evropské směrnice v oblasti spotřebních daní

Ministerstvo financí připravilo návrh novely zákona o spotřebních daních s navrženou účinností k 01.11.2022 a k 13.02.2023. Tato novela představuje implementaci evropské směrnice s cílem zefektivnění boje proti daňovým únikům. Novela efektivněji…
Vyšší slevy na druhé a další děti schváleny

Vyšší slevy na druhé a další děti schváleny

Dne 27. července 2021 došlo ke změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“), která přináší nové úpravy v oblasti daňového zvýhodnění na děti v § 35c a § 35d zákona o daních z…
Změna ve zdravotním pojištění u novorozených dětí cizinců

Změna ve zdravotním pojištění u novorozených dětí cizinců

Novela zákona o pobytu cizinců se dotkne od 2.8. 2021 i novorozených dětí cizinců s povolením k dlouhodobému pobytu, jejichž matka má v okamžiku porodu povolení k dlouhodobému pobytu v ČR a otec nemá trvalý pobyt. Dítě bude účastníkem systému…
Prominutí DPH u respirátorů - prodloužení

Prominutí DPH u respirátorů - prodloužení

Ministerstvo financí opět prodlužuje prominutí DPH při tuzemském dodání respirátorů včetně jejich pořízení z jiného členského státu a dovozu, a to až do 31. října 2021 (původně do 31. srpna 2021). Toto rozhodnutí uveřejněné ve Finančním zpravodaji č…
Úrokové sazby ČNB

Úrokové sazby ČNB

Bankovní rada ČNB s účinností od 6.8.2021 rozhodla o těchto úrokových sazbách: dvoutýdenní repo sazba zvýšena z 0,50% na 0,75 % (pro úroky z prodlení pro 2. pololetí 2021se použije sazba platná k 1.7.2021, tzn.0,50%) lombardní sazba zvýšena z 1,25%…
Senát schválil novelu, která rodinám zpřístupní dětské skupiny

Senát schválil novelu, která rodinám zpřístupní dětské skupiny

Senát schválil novelu, která rodinám zpřístupní dětské skupiny Rodiče malých dětí do 3 let budou mít možnost využít dostupných služeb dětských skupin. Senát 18. 8. 2021 schválil novelu zákona, která má zajistit stabilní a předvídatelné financování…
Navýšení důchodů, výchovné a dřívější odchod do penze pro záchranáře

Navýšení důchodů, výchovné a dřívější odchod do penze pro záchranáře

Senát schválil navýšení důchodů, výchovné a dřívější odchod do penze pro záchranáře. Novela nyní poputuje k podpisu k prezidentovi republiky. Novela přinese zvýšení důchodů o 300 korun nad rámec zákonem stanové částky, a pětistovku navíc pro ty,…