Novinky

Milostivé léto i pro dlužníky na daních a sociálním pojištění

Milostivé léto i pro dlužníky na daních a sociálním pojištění

Milostivé léto pro dlužníky na daních Vláda dne 25. 1. 2023 schválila návrh zákona o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů (tzv.“ daňové milostivé léto III“), o kterém jsme vás již informovali v článku zde. Cílem návrhu je dát…
NÚR schválila novou interpretaci I-48

NÚR schválila novou interpretaci I-48

Národní účetní rada (dále jen „NÚR“) schválila dne 16. 1. 2023 novou interpretaci č. I-48 Ocenění aktiv a závazků při operacích se závodem nebo jeho částí. Danou interpretaci je možné nalézt na webových stránkách NÚR – www.nur.cz. Jedním ze…
Upozornění na povinnost určit kontaktní osobu

Upozornění na povinnost určit kontaktní osobu

Finanční analytický úřad (FAÚ) vydal upozornění na skutečnost, že úvěrové a finanční instituce, hazardní sektor, realitní sektor, osoby poskytující služby pro právnické osoby nebo svěřenské fondy a osoby poskytující služby spojené s virtuálním…
Finanční správa eviduje velké množství přeplatků na dani silniční

Finanční správa eviduje velké množství přeplatků na dani silniční

Novela silniční daně z roku 2022, které jsme se již věnovali například v článku ZDE, přinesla velké množství změn, díky čemuž byla výraznému množství poplatníků zrušena povinnost podávat přiznání k dani silniční a platit daň. Byla zrušena i…
Novinky v dokládání prospěchu velkých firem ze státní energetické podpory a s tím související nová administrativní zátěž

Novinky v dokládání prospěchu velkých firem ze státní energetické podpory a s tím související nová administrativní zátěž

Na konci ledna schválila vláda další novelizaci nařízení č. 298/2022 Sb., nyní už s aktualizovaným názvem o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci a o stanovení s tím souvisejícího nejvyššího přípustného rozsahu majetkového…
Změna průměrné mzdy v roce 2023

Změna průměrné mzdy v roce 2023

Dne 26. září 2022 vydala Vláda ČR nařízení č. 290/2022 Sb., ve kterém stanovila pro rok 2023 novu výši průměrné mzdy, která činí 40 324 Kč. Průměrná mzda má vliv na níže uvedené odvodové povinnosti týkající se fyzických osob. Progresivní sazba daně…
Nezabavitelná částka pro rok 2023

Nezabavitelná částka pro rok 2023

Dne 14. prosince 2022 navýšila Vláda ČR svým nařízením životní a existenční minimum s účinností od 1. ledna 2023. Nově tak bylo navýšeno: životní minimum jednotlivce na částku 4 860 Kč existenční minimum osoby na částku 3 130 Kč Dále byl od 21.…
Nezapomeňte do konce ledna nahlásit finančnímu úřadu osvobozené platby do zahraničí za rok 2022

Nezapomeňte do konce ledna nahlásit finančnímu úřadu osvobozené platby do zahraničí za rok 2022

Do 31. ledna 2023 je nutné oznámit správci daně všechny příjmy roku 2022 hrazené daňovým nerezidentům, které běžně podléhají české srážkové dani, ale jsou z nějakého důvodu od daně osvobozeny nebo o nich mezinárodní smlouva stanoví, že nepodléhají…