Novinky

Paušální platba za leden a únor 2021

Paušální platba za leden a únor 2021

Pokud jste vstoupili do systému paušální daně, připomínáme, že 22. února 2021 byla splatná paušální platba za leden a únor 2021. Měsíční zálohy se v tomto případě platí vždy do 20. dne kalendářního měsíce. Vzhledem ke skutečnosti, že 20. únor…
Další kompenzační bonus pro podnikatele

Další kompenzační bonus pro podnikatele

Aktuálně je v legislativním procesu návrh nového zákona o kompenzačním bonusu ve výši 1 000 Kč denně pro OSVČ a společníky s.r.o., o který bude možné žádat zpětně od 1. února 2021. V tuto chvíli je potřeba počkat na schválení zákona. Nárok na nový…
Co dělat při návratu zaměstnance z rizikové oblasti

Co dělat při návratu zaměstnance z rizikové oblasti

Ministerstvo zdravotnictví vydalo Ochranné opatření podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Tímto opatřením zejména omezuje pohyb osob na území České republiky a stanovuje povinnost těchto osob podrobit se ve stanovených lhůtách testu RT – PCR na…
Nová pravidla pro cestování od 5. února 2021

Nová pravidla pro cestování od 5. února 2021

Vzhledem k nepříznivému vývoji pandemie a obavám ze šíření nových mutací koronaviru začala od pátku 5. února 2021 platit nová pravidla pro cestování do České republiky. Pravidla platí i pro návraty našich občanů do vlasti. Nové ochranné opatření…
Pracovní volno k testování a očkování

Pracovní volno k testování a očkování

Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo doporučený postup zaměstnavatele při poskytování pracovního volna zaměstnanci k testování, očkování, popřípadě k doprovodu rodinného příslušníka k očkování, v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19…
Online finanční úřad bude pro veřejnost spuštěn 28. února

Online finanční úřad bude pro veřejnost spuštěn 28. února

Dle informací Ministerstva financí by od března lidé díky online finančnímu úřadu (v rámci projektu MOJE daně) mohli řešit  své daňové povinnosti snadno a rychle z pohodlí svých domovů či kanceláří. Nyní probíhá pilotní fáze projektu, do které…
Kompenzační bonus u služeb sezónního charakteru a taxislužby

Kompenzační bonus u služeb sezónního charakteru a taxislužby

Generální finanční ředitelství minulý týden zveřejnilo informace k nároku na kompenzační bonus u osob vykonávajících činnosti sezónního charakteru a u provozovatelů taxislužby. Nárok na kompenzační bonus ve výši 500 Kč denně náleží osobám s…
Propad ekonomiky v roce 2020 a plánovaný letošní růst

Propad ekonomiky v roce 2020 a plánovaný letošní růst

Ministerstvo financí zpracovalo Makroekonomickou predikci České republiky a Fiskální výhled České republiky, které mají sloužit jako východiska za účelem návrhu novely zákona o státním rozpočtu pro rok 2021. Opatření přijatá k omezení šíření…