Novinky

Tax Forum 2015

Tax Forum 2015

1. ročník odborné konference Tax Forum 2015 - řádný daňový poplatník a boj proti daňovým únikům. Konference představí novinky v oblasti daní pro rok 2015 a dále se zaměří na problematiku kontrol a sankcí ze strany finanční správy. Přednášející budou…
Další novely schválené Senátem

Další novely schválené Senátem

Kromě změny zákona o DPH Senát dne 23. října 2014 schválil rovněž novelu zákonu o daních z příjmů a zákona o omezení plateb v hotovosti ve zněních předložených Poslaneckou sněmovnou. Sněmovní tisky zde:http://www.psp.cz/cgi-bin/win/sqw/historie.sqw…
Od ledna 2015 bude zavedena třetí sazba DPH

Od ledna 2015 bude zavedena třetí sazba DPH

Senát v minulém týdnu schválil vládní návrh změny zákona o DPH. Od ledna 2015 tak přibude nová 10% sazba DPH. Nová sazba DPH se bude vztahovat na kojeneckou výživu, léky a knihy. U knih se tato sazba bude týkat pouze publikací, kde podíl plochy…
Nový generální ředitel na Generálním finančním ředitelství

Nový generální ředitel na Generálním finančním ředitelství

Novým ředitelem Generálního finančního ředitelství byl jmenován Ing. Martin Janeček. Bude se specializovat především na daňové podvody zejména v oblasti DPH a boj proti praní špinavých peněz. Také má za úkol provést systémové změny ve Finanční…
NSS k odpočtu DPH při nesprávně uvedených údajích na daňovém dokladu

NSS k odpočtu DPH při nesprávně uvedených údajích na daňovém dokladu

Nejvyšší správní soud v nedávném rozsudku (rozsudek č. j. 5 Afs 65/2013-79 ze dne 26. června 2014) judikoval názor, který daňovému subjektu ponechal právo uplatnit daň na vstupu ze zdanitelného plnění, které však nebylo poskytnuto subjekty na…
Newsletter 17/2014

Newsletter 17/2014

http://eepurl.com/6aVkP Obsah: Bezúplatné příjmy fyzických osob v roce 2014 Změna Směrnice 2011/96/EU (delší verze) Zaměstnání v Rusku? Situace s odvody na sociální zabezpečení se vyjasňuje. Význam účetnictví pro stanovení základu daně Základní…
Soudní dvůr EU se vyjádřil k pravidlům DPH při poskytování služeb osobám z EU osobami ze třetích zemí

Soudní dvůr EU se vyjádřil k pravidlům DPH při poskytování služeb osobám z EU osobami ze třetích zemí

Evropský soudní dvůr vydal dne 17. října 2014 rozhodnutí ve věci Skandia (C-7/13), kde se zabývá otázkou, zda poskytnutí služeb mateřskou společností se sídlem ve třetí zemi dceřiné společnosti, která je členem skupiny DPH v EU, je zdanitelným…
Apple a nelegální pomoc od Irské vlády

Apple a nelegální pomoc od Irské vlády

Irsko poskytlo dvěma dceřiným společnostem Apple (Apple Sales International a Apple Operations Europe) daňovou výhodu. Evropská komise se však domnívá, že taková státní podpora je nelegální. Nejenže ovlivňuje obchod mezi jednotlivými členskými státy…