Novinky

Aktuality ze Všeobecné zdravotní pojišťovny

Aktuality ze Všeobecné zdravotní pojišťovny

VZP ČR v rámci centralizace bankovních účtů postupně převádí veškerý platební styk na účty vedené u Komerční banky. Stávající účty vedené u jiných bank jsou zatím i nadále aktivní. Více na:   http://www.vzp.cz/platci/cisla-uctu VZP ČR dále nabízí…
 Daňová kobra a toaletní papír

Daňová kobra a toaletní papír

Poté, co byl na přelomu ledna a února letošního roku na hraničním přechodu ve Starém Hrozenkově zjištěn neobvykle velký pohyb toaletního zboží mezi českými a slovenskými firmami, provedli pracovníci finančního úřadu daňovou kontrolu u dvou českých…
Novela ZDP – pozměňovací návrh týkající se životního pojištění

Novela ZDP – pozměňovací návrh týkající se životního pojištění

Na vládní návrh zákona o daních z příjmů byl již v Poslanecké sněmovně přijat pozměňovací návrh týkající se životního pojištění, který upravuje tuto problematiku poněkud odlišně než jak jsme informovali dříve. Smyslem pozměňovacího návrhu je, že…
Omezení hotovostních plateb

Omezení hotovostních plateb

V Poslanecké sněmovně je ve třetím čtení návrh novely zákona o omezení hotovostních plateb – v případě jeho schválení bude od  1.1.2015 možnost plateb v hotovosti pouze do výše 270 tisíc Kč (v současné době je limit 350.000 Kč). Snížení limitu má…
Novela daňového řádu

Novela daňového řádu

Dle chystané novely zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, by mělo nově dojít k možnému sankcionování daňových subjektů za nesplnění povinností nepeněžité povahy. Mezi tyto povinnosti patří jednak nesplnění oznamovací nebo evidenční povinnosti …
Finanční správa upozorňuje na phishingový útok

Finanční správa upozorňuje na phishingový útok

Finanční správa ČR upozornila minulý týden na phishingový útok, který má za úkol získat osobní údaje od uživatelů, kteří se pomocí odkazu šířeného elektronickou poštou dostanou na web falešný. Finanční správa doporučuje obezřetnost k e-mailům z…
Končící termín pro vrácení DPH z jiných členských států za rok 2013

Končící termín pro vrácení DPH z jiných členských států za rok 2013

Na základě podání žádosti  lze prostřednictvím daňového portálu Finanční správy  žádat o vrácení zaplacené DPH v jiném členském státě a to za rok 2013. Dovolujeme si upozornit, že termín pro podání žádosti končí dnem 30.9.2014, proto již na její…
OECD schválila nové znění modelové smlouvy pro rok 2014

OECD schválila nové znění modelové smlouvy pro rok 2014

V červenci Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) vydala aktualizované znění modelové smlouvy o zamezení dvojího zdanění a souvisejícího komentáře pro rok 2014. Práce na těchto aktualizacích probíhaly během let 2010 – 2013 a prozatím…