Novinky

Pozor! Hackeři se vydávají za Českou poštu a požadují platbu „daně“

Pozor! Hackeři se vydávají za Českou poštu a požadují platbu „daně“

Hackeři posílají svým obětem jak SMS, tak e-maily vydávající se za Českou poštu.  Požadují v nich kliknout na podvržený odkaz „cekposta.cz“ (správný odkaz je ceskaposta.cz) a po kliknutí na tlačítko „Výplata“ vás přesměrují na výběr platebních bran,…
Změny pro pobyt cizinců v České republice

Změny pro pobyt cizinců v České republice

V souvislosti se změnou zákona o pobytu cizinců účinnou od 2.8.2021 si nyní musí každý cizinec, který vstupuje na území České republiky a bude na něm pobývat déle než 90 dnů, povinně sjednat cestovní zdravotní pojištění v rozsahu komplexní zdravotní…
Interpretace I-46 byla schválena

Interpretace I-46 byla schválena

Národní účetní rada (NÚR) schválila na svém zasedání interpretaci vztahující se k účetnímu řešení uvolněného a vypořádacího podílu v s.r.o. a vypořádacího podílu v družstvu. Autorem této interpretace je Ing. Jiří Pelák, Ph.D. Interpretace v obecném…
Chystaná implementace evropské směrnice v oblasti spotřebních daní

Chystaná implementace evropské směrnice v oblasti spotřebních daní

Ministerstvo financí připravilo návrh novely zákona o spotřebních daních s navrženou účinností k 01.11.2022 a k 13.02.2023. Tato novela představuje implementaci evropské směrnice s cílem zefektivnění boje proti daňovým únikům. Novela efektivněji…
Vyšší slevy na druhé a další děti schváleny

Vyšší slevy na druhé a další děti schváleny

Dne 27. července 2021 došlo ke změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“), která přináší nové úpravy v oblasti daňového zvýhodnění na děti v § 35c a § 35d zákona o daních z…
Změna ve zdravotním pojištění u novorozených dětí cizinců

Změna ve zdravotním pojištění u novorozených dětí cizinců

Novela zákona o pobytu cizinců se dotkne od 2.8. 2021 i novorozených dětí cizinců s povolením k dlouhodobému pobytu, jejichž matka má v okamžiku porodu povolení k dlouhodobému pobytu v ČR a otec nemá trvalý pobyt. Dítě bude účastníkem systému…
Prominutí DPH u respirátorů - prodloužení

Prominutí DPH u respirátorů - prodloužení

Ministerstvo financí opět prodlužuje prominutí DPH při tuzemském dodání respirátorů včetně jejich pořízení z jiného členského státu a dovozu, a to až do 31. října 2021 (původně do 31. srpna 2021). Toto rozhodnutí uveřejněné ve Finančním zpravodaji č…
Úrokové sazby ČNB

Úrokové sazby ČNB

Bankovní rada ČNB s účinností od 6.8.2021 rozhodla o těchto úrokových sazbách: dvoutýdenní repo sazba zvýšena z 0,50% na 0,75 % (pro úroky z prodlení pro 2. pololetí 2021se použije sazba platná k 1.7.2021, tzn.0,50%) lombardní sazba zvýšena z 1,25%…
« Předchozí stránka
12344080119158