Zdeňka Svobodová

Zdeňka Svobodová je daňovou poradkyní a partnerem ve společnosti Grant Thornton Czech Republic. Specializuje se na komplexní daňové poradenství v oblasti daně z příjmů právnických osob a na přeměny společností a jiné vlastnické transakce z účetního a daňového hlediska. 

Má zkušenosti z auditů výrobních a obchodních společností působících v České republice podle českých účetních standardů. 

V oboru se pohybuje už více než 15 let. Je absolventkou Vysoké školy ekonomické v Praze a domluví se česky i anglicky. 

Publikace

Daně z příjmů: Změny u nemovitých kulturních památek

Daně z příjmů: Změny u nemovitých kulturních památek

Novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), vyhlášená dne 2.  12. 2022 ve Sbírce zákonů v částce 167 pod číslem 366/2022 Sb., obsahuje nové ustanovení § 30d ZDP, kterým novela reaguje na situaci…
Novela zákona o daních z příjmů - právnické osoby

Novela zákona o daních z příjmů - právnické osoby

Poslanecká sněmovna České republiky dne 4. listopadu 2022 schválila ve 3. čtení návrh novely zákona č. 586/1992 Sb., o daních příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), evidovanou jako sněmovní tisk č. 254. Senát České republiky by měl…