Vladimír Toráč

Publikace

Práce na dálku a její dopady na sociální zabezpečení zaměstnanců

Práce na dálku a její dopady na sociální zabezpečení zaměstnanců

Omezení volného pohybu osob zapříčiněné pandemií covid-19 zasáhlo prakticky všechny státy světa a mělo dopady i na postupy jinak používané pro aplikaci koordinačních nařízení EU. Z tohoto důvodu se všechny členské státy dohodly na tom, jak dočasně…
Nová praxe ve vztahu k DPH u motivačních programů pro zaměstnance?

Nová praxe ve vztahu k DPH u motivačních programů pro zaměstnance?

Soudní dvůr EU jako předběžnou otázku v rámci rozsudku C-607/20 GE Aircraft Engine Services posuzoval situaci, kdy zaměstnavatel ocenil nejvýkonnější zaměstnance tím, že jim bezúplatně poskytl nakoupenou službu. Konkrétně se jednalo o nákup poukázek…
Změna zákona o daních z příjmů v souvislosti s válkou na Ukrajině

Změna zákona o daních z příjmů v souvislosti s válkou na Ukrajině

Poslanecká sněmovna a následně i Senát se shodli na úpravě změny zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“) týkající se podpory dobrovolného dárcovství poplatníků směřující k pomoci státu Ukrajina a jeho…
Osvobození příjmů vynaložených na obstarání vlastní bytové potřeby a odpočet úroků z hypotéky v daňovém přiznání

Osvobození příjmů vynaložených na obstarání vlastní bytové potřeby a odpočet úroků z hypotéky v daňovém přiznání

Český zákon o daních z příjmů nabízí poplatníkům poměrně širokou škálu osvobození od daně z příjmů fyzických osob realizovaných z prodeje (převodu) nemovitých věcí. Jednou z takových možností je i osvobození příjmů z prodeje nemovité věci, ve které…
Plánovaná změna ošetřovného

Plánovaná změna ošetřovného

Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) předložilo návrh zákona o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii. Navrhovaná úprava myslí na rodiče dětí, na které mimořádná opatření…
Dopady Brexitu do oblasti daně z příjmů fyzických osob, sociálního pojištění a pracovního práva

Dopady Brexitu do oblasti daně z příjmů fyzických osob, sociálního pojištění a pracovního práva

Spojené království Velké Británie a Severního Irska (dále jen „UK“) vystoupilo dne 31. ledna 2020 z Evropské unie (dále jen „EU“), a to na základě Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského…
Krátkodobý pronájem přes Airbnb = podnikatelská činnost

Krátkodobý pronájem přes Airbnb = podnikatelská činnost

Nedávno vydaným rozsudkem č.j. 6 Af 20/2020–28 Městského soudu v Praze byl potvrzen způsob zdanění příjmů z poskytování krátkodobých nájmů prostřednictvím internetové platformy Airbnb. Městský soud v Praze (dále jen „Soud“) v rozsudku dospěl k…
Změny pro pobyt cizinců v České republice

Změny pro pobyt cizinců v České republice

V souvislosti se změnou zákona o pobytu cizinců účinnou od 2.8.2021 si nyní musí každý cizinec, který vstupuje na území České republiky a bude na něm pobývat déle než 90 dnů, povinně sjednat cestovní zdravotní pojištění v rozsahu komplexní zdravotní…