Vladimír Toráč

Publikace

Přeshraniční telework – nové rámcové dohody s Německem a Rakouskem

Přeshraniční telework – nové rámcové dohody s Německem a Rakouskem

S účinností od 1. března 2023 uzavřela Česká republika s Německem a Rakouskem rámcovou dohodu týkající se přeshraniční práce na dálku (v praxi známé rovněž pod pojmy telework či remote work – k tomuto tématu se více dočtete zde), která rozšiřuje…
Průvodce základními daněmi pro expaty

Průvodce základními daněmi pro expaty

Chtěli bychom vás informovat, že jsme zveřejnili aktualizaci našeho GT průvodce pro expaty s daněmi za Českou republiku pro rok 2023. Průvodce najdete na našem mezinárodním webu: https://www.grantthornton.global/en/insights/expatriate-tax-guide/.…
Daňové povinnosti poskytovatelů ubytovacích služeb

Daňové povinnosti poskytovatelů ubytovacích služeb

Obdobně jako nedávno pro poskytovatele přepravních služeb vydalo nyní Generální finanční ředitelství Informaci k daňovému posouzení povinností poskytovatelů ubytovacích služeb při využití zprostředkovatelských platforem typu Airbnb či Booking, a to…
Informace GFŘ k daňovým povinnostem řidičů provozujících přepravní služby pro společnosti typu UBER či BOLT

Informace GFŘ k daňovým povinnostem řidičů provozujících přepravní služby pro společnosti typu UBER či BOLT

Prostřednictvím tohoto článku bychom chtěli upozornit na aktuálně zveřejněnou Informaci Generálního finančního ředitelství (GFŘ) k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb, účinnou zpětně od 1. 1. 2023, která nahrazuje původní…
Posuzování časového testu při výměně obchodních podílů

Posuzování časového testu při výměně obchodních podílů

Koordinační výbor komory daňových poradců s generálním finančním ředitelstvím (dále jen „GFŘ“) 25. ledna uzavřel příspěvek 601/30.11.22 týkající se způsobu posuzování podmínek osvobození při výměně obchodních podílů. Výměnou podílů se rozumí nabytí…
Práce na dálku a její dopady na sociální zabezpečení zaměstnanců

Práce na dálku a její dopady na sociální zabezpečení zaměstnanců

Omezení volného pohybu osob zapříčiněné pandemií covid-19 zasáhlo prakticky všechny státy světa a mělo dopady i na postupy jinak používané pro aplikaci koordinačních nařízení EU. Z tohoto důvodu se všechny členské státy dohodly na tom, jak dočasně…
Nová praxe ve vztahu k DPH u motivačních programů pro zaměstnance?

Nová praxe ve vztahu k DPH u motivačních programů pro zaměstnance?

Soudní dvůr EU jako předběžnou otázku v rámci rozsudku C-607/20 GE Aircraft Engine Services posuzoval situaci, kdy zaměstnavatel ocenil nejvýkonnější zaměstnance tím, že jim bezúplatně poskytl nakoupenou službu. Konkrétně se jednalo o nákup poukázek…
Změna zákona o daních z příjmů v souvislosti s válkou na Ukrajině

Změna zákona o daních z příjmů v souvislosti s válkou na Ukrajině

Poslanecká sněmovna a následně i Senát se shodli na úpravě změny zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“) týkající se podpory dobrovolného dárcovství poplatníků směřující k pomoci státu Ukrajina a jeho…
« Předchozí stránka
12