Veronika Odrobinová

Veronika je zakládající partnerkou advokátní kanceláře GT Legal. Předtím Veronika působila více než 20 let v několika mezinárodních advokátních kancelářích. Veronika je zprostředkovatelem kolektivních sporů jmenovaným Ministerstvem práce a sociálních věcí a místopředsedkyní spolku Czech Employment Lawyers Association, který sdružuje advokáty specializované na pracovní právo.  Veronika je doporučena mezinárodními žebříčky Chambers a Who's Who Legal pro pracovní právo. Vedle advokátní praxe se věnuje rovněž publikační a přednáškové činnosti, mj. přednáší pro vzdělávací agenturu VOX, nakladatelství Forum a je spoluautorkou komentáře k zákoníku práce nakladatelství C.H. Beck (2018).

Publikace

Skutečný majitel

Skutečný majitel

Skutečným majitelem je každá fyzická osoba, která je: koncovým příjemcem nebo  osobou s koncovým vlivem. Koncovým příjemcem právnické osoby je každá osoba, která může přímo nebo nepřímo získávat více než 25 % z celkového majetkového prospěchu…
Zapisované údaje

Zapisované údaje

Do evidence skutečných majitelů se zapíše nebo automaticky propíše: jméno a adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, datum narození, rodné číslo nebo obdobný jedinečný identifikátor, byl-li přidělen, a státní…
Řízení o nesrovnalosti a následky nesrovnalosti

Řízení o nesrovnalosti a následky nesrovnalosti

Řízení o nesrovnalosti Pokud orgán veřejné moci při výkonu své činnosti zjistí nesrovnalost zápisu v evidenci skutečných majitelů, oznámí tuto skutečnost soudu, který je příslušný k zápisu. Oznámení o nesrovnalosti může učinit též povinná osoba…
Sankce

Sankce

Zákon s nesplněním některých jím uložených povinností spojuje přestupkovou odpovědnost. Přestupku se může dopustit evidující osoba v případě, že nezajistí zápis žádného údaje do evidence skutečných majitelů, nebo nezajistí, ani do 15 dnů od právní…
Nová úprava kurzarbeitu

Nová úprava kurzarbeitu

Dne 1.7.2021 nabyla účinnosti novela zákona o zaměstnanosti, která zavádí novou formu příspěvku pro zaměstnavatele v době částečné práce, tzv. kurzarbeitu.   Proč se kurzarbeit zavádí? Dle důvodové zprávy k novele v souvislosti s celosvětovou…
GT Talks: Insolvence

GT Talks: Insolvence

Ve třetí epizodě našeho podcastu GT Talks se věnujeme insolvencím. Loňský rok podnikatelům nepřál - uzavřená nebo významně omezená byla řada prodejen a služeb. Ne každý měl dostatečnou rezervu, aby toto období ustál. Insolvence se týká celé řady…
Minimální doba odpočinku zaměstnance

Minimální doba odpočinku zaměstnance

Soudní dvůr Evropské unie ve svém rozsudku ze dne 17. března 2021, C‑585/19, vyložil příslušná ustanovení Směrnice 2003/88/ES, o některých aspektech úpravy pracovní doby (dále jen „Směrnice“) týkající se minimální doby denního odpočinku pracovníků.…
GT Talks: Testování a očkování zaměstnanců proti COVID-19

GT Talks: Testování a očkování zaměstnanců proti COVID-19

Ve druhé epizodě našeho podcasu GT Talks se věnujeme testování a očkování zaměstnanců proti COVID-19. Do nedávna bylo nepředstavitelné, že by zaměstnavatel zaměstnance testoval na nějakou nemoc. Nyní, až do 30. 6., platí povinnost testování. Byla…