Veronika Odrobinová

Veronika je zakládající partnerkou advokátní kanceláře GT Legal. Předtím Veronika působila více než 20 let v několika mezinárodních advokátních kancelářích. Veronika je zprostředkovatelem kolektivních sporů jmenovaným Ministerstvem práce a sociálních věcí a místopředsedkyní spolku Czech Employment Lawyers Association, který sdružuje advokáty specializované na pracovní právo.  Veronika je doporučena mezinárodními žebříčky Chambers a Who's Who Legal pro pracovní právo. Vedle advokátní praxe se věnuje rovněž publikační a přednáškové činnosti, mj. přednáší pro vzdělávací agenturu VOX, nakladatelství Forum a je spoluautorkou komentáře k zákoníku práce nakladatelství C.H. Beck (2018).

Publikace

Pravidelné preventivní testování ve školách a firmách skončí 18. února 2022

Pravidelné preventivní testování ve školách a firmách skončí 18. února 2022

Pravidelné testování probíhalo pravidelně od začátku letošního roku s cílem eliminovat výskyt nákazy Covid-19 v pracovních a školních kolektivech. Toto testování skončí ve školách a ve firmách 18. února 2022 na základě rozhodnutí vlády. Žáci…
Telemarketing v roce 2022 – konec obtěžujících hovorů?

Telemarketing v roce 2022 – konec obtěžujících hovorů?

Český telekomunikační úřad nedávno vydal výkladové stanovisko k nejčastěji pokládaným dotazům ohledně telemarketingu po novele zákona o elektronických komunikacích (dále jen „Stanovisko“). Novela zavedla mimo jiné tzv. režim opt-in ohledně…
GT Talks: Kontroly inspektorátu práce s Veronikou Odrobinovou

GT Talks: Kontroly inspektorátu práce s Veronikou Odrobinovou

Jak se to stane, že k vám do firmy zavítá kontrola? Co mohou inspektoráty práce kontrolovat, požadovat a činit? Jak se na takovou kontrolu připravit? Na toto téma jsme vyzpovídali naši právní expertku Veroniku Odrobinovou, která se podělí o řadu…
Přímý účinek Evropské směrnice na ochranu oznamovatelů

Přímý účinek Evropské směrnice na ochranu oznamovatelů

Dne 23. října 2019 byla přijata směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie. Tato směrnice měla být členskými státy do jejich vnitrostátního práva implementována během transpoziční lhůty…
Prodloužení režimu Antivirus A a obnovení režimu Antivirus B

Prodloužení režimu Antivirus A a obnovení režimu Antivirus B

Dne 29. listopadu 2021 schválila vláda České republiky prodloužení režimu Antivirus A a obnovení režimu Antivirus B. Celkový rámec programu Antivirus byl zároveň prodloužen do 30. června 2022 – do tohoto termínu bude moci vláda prodlužovat období…
GT Talks: Novinky z diskriminace v pracovním právu

GT Talks: Novinky z diskriminace v pracovním právu

Dnešním tématem jsou novinky v judikatuře z oblasti pracovního práva. V poslední době se objevily dva zajímavé rozsudky, které řešily diskriminaci zaměstnance zaměstnavatelem. K té diskriminaci mělo dojít v případech, které na první pohled vypadají…
Opětovně zavedené povinné testování zaměstnanců

Opětovně zavedené povinné testování zaměstnanců

Dne 19. listopadu 2021 vláda schválila Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým opětovně zavádí povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců související s povinným pravidelným testováním zaměstnanců na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2.  …
Evidence skutečných majitelů

Evidence skutečných majitelů

Od 1. června 2021 se potýkáme s novou právní úpravou problematiky skutečných majitelů. Zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, je podstatně přísnější než předchozí právní úprava a s nesplněním povinností spojuje nepříjemné sankce. Nový…