Veronika Odrobinová

Veronika je zakládající partnerkou advokátní kanceláře GT Legal. Předtím Veronika působila více než 20 let v několika mezinárodních advokátních kancelářích. Veronika je zprostředkovatelem kolektivních sporů jmenovaným Ministerstvem práce a sociálních věcí a místopředsedkyní spolku Czech Employment Lawyers Association, který sdružuje advokáty specializované na pracovní právo.  Veronika je doporučena mezinárodními žebříčky Chambers a Who's Who Legal pro pracovní právo. Vedle advokátní praxe se věnuje rovněž publikační a přednáškové činnosti, mj. přednáší pro vzdělávací agenturu VOX, nakladatelství Forum a je spoluautorkou komentáře k zákoníku práce nakladatelství C.H. Beck (2018).

Publikace

Do nového roku se zastropovanými cenami energií

Do nového roku se zastropovanými cenami energií

Pomalu se blíží nový rok a s ním i účinnost vládního nařízení č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci, které má za cíl aktuální dění na trhu s energiemi, které ovlivňuje život každého z nás, alespoň trochu…
Soudní dvůr Evropské Unie konstatoval neplatnost ustanovení směrnice proti praní špinavých peněz

Soudní dvůr Evropské Unie konstatoval neplatnost ustanovení směrnice proti praní špinavých peněz

Soudní dvůr Evropské unie (dále jen „SDEU“) ve svém aktuálním rozsudku ve spojených věcech C-37/20 | Luxembourg Business Registers a C-601/20 | Sovim ze dne 22. 11. 2022 vyslovil neplatnost ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015…
Počítání času při konfliktu zákona o elektronických úkonech a daňového řádu

Počítání času při konfliktu zákona o elektronických úkonech a daňového řádu

„Při vypracování klauzurní práce mohou studenti používat také kalkulačku a kalendář.“ zní jedno z pravidel, které si přečte student práv při přípravě na klauzurní práci. Kolemjdoucí by se mohl ptát, proč si student na zkoušku kromě zákonů nese…
Konec dvojí kvality, falešných recenzí či neexistujících slev

Konec dvojí kvality, falešných recenzí či neexistujících slev

Nekalé praktiky obchodníků ve světle novely zákona o ochraně spotřebitele  Senát 3. listopadu 2022 schválil vládní novelu zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku (odkaz). Novela byla o týden později doručena prezidentu republiky a čeká…
Porušení péče řádného hospodáře podáním zjevně marné žaloby

Porušení péče řádného hospodáře podáním zjevně marné žaloby

Ke vzniku ručení člena voleného orgánu společnosti za škody způsobené společnosti a k předvídatelnosti škody při porušení péče řádného hospodáře zaujímá zajímavé stanovisko Nejvyšší soud ve svém nedávném judikátu sp. zn. 27 Cdo 59/2022. Jednatel…
Úraz OSVČ jako pracovní úraz zaměstnance aneb nároky z faktického pracovního poměru

Úraz OSVČ jako pracovní úraz zaměstnance aneb nároky z faktického pracovního poměru

Může se fyzická osoba, která pracuje „na fakturu“, domoci odškodnění z pracovního úrazu? Tuto otázku nedávno řešil Nejvyšší soud ČR (21 Cdo 3061/2020). V praxi záleží na tom, zda se jedná o výkon závislé práce, či nikoli. Jedná se o stále velmi…
ČR v prodlení s transpozicí vylepšení postavení zaměstnanců

ČR v prodlení s transpozicí vylepšení postavení zaměstnanců

Úvod Česká republika již tradičně zaostává v transpozici směrnic. Opožděná transpozice Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1152 ze dne 20. června 2019 o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii (dále jen…
Novela zákona o evidenci skutečných majitelů

Novela zákona o evidenci skutečných majitelů

Dílčí úpravy zákona podle požadavků Komise Začátkem června schválila vláda Petra Fialy v reakci na požadavky Evropské komise návrh („Komise“) novely zákona o evidenci skutečných majitelů č. 37/2021 Sb. („zákon o evidenci skutečných majitelů“ nebo…