Vendula Novobilská

Publikace

Pohledávky v účetnictví aneb pracujete s nimi správně? 2. díl

Pohledávky v účetnictví aneb pracujete s nimi správně? 2. díl

Pojem pohledávky asi každý zná nebo má alespoň představu o tom, co se pod ním skrývá. Pohledávka jako taková představuje očekávaný příjem peněžního toku za určité poskytnuté plnění. V prvním díle článku jsme si prošli základní pojmy, členění…
Pohledávky v účetnictví aneb pracujete s nimi správně? 1. díl

Pohledávky v účetnictví aneb pracujete s nimi správně? 1. díl

Pojem pohledávky asi každý zná nebo má alespoň představu o tom, co se pod ním skrývá. Pohledávka jako taková představuje očekávaný příjem peněžního toku za určité poskytnuté plnění. V dnešním článku se zaměříme na pohledávky z pohledu vedení…