Vendula Florešová

Publikace

Cestovní náhrady od 1. 1. 2023

Cestovní náhrady od 1. 1. 2023

Jak jsme vás již informovali v našem předchozím článku, od 1. 1. 2023 dochází ke změně sazeb stravného, základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad. Jelikož v…
Změny v oblasti cestovních náhrad od 1.1.2023

Změny v oblasti cestovních náhrad od 1.1.2023

V současné době je v připomínkovém řízení projednáván návrh novely vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí, která by měla s účinností od 1. 1. 2023 měnit sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel, stravného a průměrné…
Novinky v oblasti daně z příjmů fyzických osob 2023

Novinky v oblasti daně z příjmů fyzických osob 2023

Poslanecká sněmovna dne 4. 11. 2022 schválila novelu zákona o daních z příjmů (ZDP) a zákona o dani z přidané hodnoty (DPH) - sněmovní tisk č. 254. Návrh byl předán k projednání Senátu. V tomto článku vám představíme některé změny pro oblast daně z…
Změna podmínek u osvobození příjmů z prodeje rodinného domu a bytu

Změna podmínek u osvobození příjmů z prodeje rodinného domu a bytu

Dne 6. 12. 2021 byla na webu Finanční správy zveřejněna tisková zpráva Generálního finančního ředitelství, která upozorňuje na zpřísnění podmínek počínaje zdaňovacím obdobím roku 2021 u osvobození příjmů z prodeje rodinného domu nebo jednotky (bytu)…
Nový Pokyn GFŘ D-54 - Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2021

Nový Pokyn GFŘ D-54 - Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2021

Dne 6. ledna 2022 vydalo Ministerstvo financí finanční zpravodaj, který obsahuje nový Pokyn D-54 Generálního finančního ředitelství s jednotnými kurzy pro přepočet cizích měn za zdaňovací období 2021 (viz § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z…
Změny ve zdravotním pojištění

Změny ve zdravotním pojištění

Od 1.ledna 2022 dochází ke dvěma změnám v oblasti zdravotního pojištění u plátců pojistného. 1.    Změny v ročních přehledech OSVČ Osoby samostatně výdělečně činné nebudou nově vyplňovat údaje o příjmech a výdajích, ale uvedou pouze výši daňového…
Z judikatury NSS: Náhrady při přijetí do zaměstnání osvobozeny od daně

Z judikatury NSS: Náhrady při přijetí do zaměstnání osvobozeny od daně

Dne 26.1.2021 vydal Nejvyšší správní soud (dále jen „NSS“) rozsudek č. 2 Afs 413/2018-34, který se zabývá otázkou zdanění cestovních náhrad spojených s přijetím do zaměstnání. Společnost podnikající ve strojírenské výrobě, která má své kmenové…
Možné komplikace při zrušení superhrubé mzdy

Možné komplikace při zrušení superhrubé mzdy

V našem článku s názvem Daňový balíček a daně z příjmů, jsme vás informovali, že s účinností od 1. 1. 2021 došlo ke změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen ZDP). Novela přinesla mimo jiné také významné změny ve zdanění příjmů ze…
« Předchozí stránka
12