Vendula Florešová

Publikace

Novinky v oblasti daně z příjmů fyzických osob 2023

Novinky v oblasti daně z příjmů fyzických osob 2023

Poslanecká sněmovna dne 4. 11. 2022 schválila novelu zákona o daních z příjmů (ZDP) a zákona o dani z přidané hodnoty (DPH) - sněmovní tisk č. 254. Návrh byl předán k projednání Senátu. V tomto článku vám představíme některé změny pro oblast daně z…
Změna podmínek u osvobození příjmů z prodeje rodinného domu a bytu

Změna podmínek u osvobození příjmů z prodeje rodinného domu a bytu

Dne 6. 12. 2021 byla na webu Finanční správy zveřejněna tisková zpráva Generálního finančního ředitelství, která upozorňuje na zpřísnění podmínek počínaje zdaňovacím obdobím roku 2021 u osvobození příjmů z prodeje rodinného domu nebo jednotky (bytu)…
Nový Pokyn GFŘ D-54 - Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2021

Nový Pokyn GFŘ D-54 - Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2021

Dne 6. ledna 2022 vydalo Ministerstvo financí finanční zpravodaj, který obsahuje nový Pokyn D-54 Generálního finančního ředitelství s jednotnými kurzy pro přepočet cizích měn za zdaňovací období 2021 (viz § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z…
Změny ve zdravotním pojištění

Změny ve zdravotním pojištění

Od 1.ledna 2022 dochází ke dvěma změnám v oblasti zdravotního pojištění u plátců pojistného. 1.    Změny v ročních přehledech OSVČ Osoby samostatně výdělečně činné nebudou nově vyplňovat údaje o příjmech a výdajích, ale uvedou pouze výši daňového…
Z judikatury NSS: Náhrady při přijetí do zaměstnání osvobozeny od daně

Z judikatury NSS: Náhrady při přijetí do zaměstnání osvobozeny od daně

Dne 26.1.2021 vydal Nejvyšší správní soud (dále jen „NSS“) rozsudek č. 2 Afs 413/2018-34, který se zabývá otázkou zdanění cestovních náhrad spojených s přijetím do zaměstnání. Společnost podnikající ve strojírenské výrobě, která má své kmenové…
Možné komplikace při zrušení superhrubé mzdy

Možné komplikace při zrušení superhrubé mzdy

V našem článku s názvem Daňový balíček a daně z příjmů, jsme vás informovali, že s účinností od 1. 1. 2021 došlo ke změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen ZDP). Novela přinesla mimo jiné také významné změny ve zdanění příjmů ze…
Nový režim paušální daně od ledna 2021

Nový režim paušální daně od ledna 2021

Od 1.1.2021 mohou živnostníci a malí podnikatelé využít nového režimu paušální daně. Paušální daň mohou využít všechny osoby samostatně výdělečně činné (dále jen „OSVČ“), které nejsou plátci daně z přidané hodnoty a jejichž příjmy ze samostatné…