Valérie Kovářová

Publikace

Aktualizovaná příručka budoucího důchodce pro rok 2022

Aktualizovaná příručka budoucího důchodce pro rok 2022

Česká správa sociálního zabezpečení (dále jen „ČSSZ“), vydala aktualizovanou příručku pro budoucího důchodce, která obsahuje detailní návod, jak požádat o důchod. Vysvětluje, kdy nám nárok na důchod vzniká a způsob jeho výplaty a výpočtu. Předtím,…
Aktualizovaná příručka pro nastávající rodiče

Aktualizovaná příručka pro nastávající rodiče

Česká správa sociálního zabezpečení (dále jen „ČSSZ“) připravila spolu s Úřadem práce (dále jen „ÚP“) aktualizovanou příručku pro nastávající rodiče, která informuje o podmínkách pro získání peněžité dávky v mateřství nebo rodičovského příspěvku.…
Zvýšení limitu pro využívání paušální daně

Zvýšení limitu pro využívání paušální daně

Ministerstvo financí ČR předložilo daňový balíček (zde), kde mimo jiné navrhuje zvýšit hranici pro povinnou registraci k DPH z jednoho na dva miliony korun, jak jsme vás již informovali v naší novince (zde). Za tímto účelem požádala ČR Evropskou…
Odvod daně z příjmů ze závislé činnosti plynoucích od třetích osob

Odvod daně z příjmů ze závislé činnosti plynoucích od třetích osob

V rozsudku č. 29 Af 83/2018-102 z ledna 2022 řešil Krajský soud v Brně spor o doměření daně z příjmů fyzických osob daňovému subjektu, který vyplatil bonus za prodej svých výrobků zaměstnanci jiného daňového subjektu. Daňový subjekt, jež poskytl…
Minimální mzda vs. nejnižší úroveň zaručené mzdy

Minimální mzda vs. nejnižší úroveň zaručené mzdy

Ne vždy je minimální mzda dostačujícím platem dle zákonných pravidel. Bohužel, ne každý zaměstnavatel je s tímto faktem obeznámen. Jakou mzdu by měl vyplácet, aby mohla být považována za přijatelnou dle zákonných podmínek? Nejnižší úroveň zaručené…
Povinnost ohlásit zaměstnání občana Ukrajiny na Úřad práce ČR

Povinnost ohlásit zaměstnání občana Ukrajiny na Úřad práce ČR

Zaměstnavatelé musí ohlásit zaměstnání občana Ukrajiny pod dočasnou ochranou. Momentálně Úřad práce ČR eviduje bez mála 36 tisíc zaměstnaných občanů Ukrajiny pod dočasnou ochranou, nejvíce z nich pracuje v Plzeňském, Středočeském a Jihomoravském…
Změny u vydávání modrých karet

Změny u vydávání modrých karet

Modrá karta je povolení k pobytu pro vysoce kvalifikované cizince. Za vysokou kvalifikaci považujeme řádně ukončené vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání, které probíhalo alespoň po dobu tří let. Aby cizinec získal modrou kartu, musí také předložit…
Benefity osvobozené od daně z příjmů formou peněžního plnění

Benefity osvobozené od daně z příjmů formou peněžního plnění

Ustanovení § 6/9/d zákona o daních z příjmů říká, že zaměstnavatel může poskytnout zaměstnanci benefity ve formě nepeněžního plnění v podobě využití rekreačních, zdravotnických nebo vzdělávacích zařízení (např. jazykové kurzy, wellness), příspěvku…
« Předchozí stránka
12