Tomáš Brůha

V advokátní kanceláři GT Legal pracuje od roku 2019, předtím působil v mezinárodní advokátní kanceláři Eversheds Sutherland. Tomáš vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Kromě češtiny hovoří plynně anglicky.

Publikace

Kamerový záznam o průjezdu vozidla jako důkaz pro zpochybnění knihy jízd

Kamerový záznam o průjezdu vozidla jako důkaz pro zpochybnění knihy jízd

V tomto články bychom vás rádi upozornili na aktuální rozsudek Nejvyššího správního soudu (9 Afs 147/2020 – 34) týkající se využití policejních kamerových záznamů správcem daně za účelem prokázání nároku na odpočet DPH u pořízení automobilu, resp.…
Smlouvy uzavírané na dálku ve světle nedávného rozhodnutí SDEU

Smlouvy uzavírané na dálku ve světle nedávného rozhodnutí SDEU

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) se nedávno zabýval případem, kdy si spotřebitel („pan X“) objednal hotelový pokoj v Německém hotelu přes známý internetový portál booking.com. Pan X dokončil na tomto portálu rezervaci, zadal své osobní údaje, ale na…
Hrozící insolvence a povinnosti pro členy statutárního orgánu

Hrozící insolvence a povinnosti pro členy statutárního orgánu

S ohledem na ekonomický vývoj posledních let je úpadek stále velmi aktuální téma pro mnoho podnikatelů. I když člen statutárního orgánu úpadek společnosti nepřivodil, může v některých případech osobně odpovídat nebo ručit ve vztahu k věřitelům…
Telemarketing v roce 2022 – konec obtěžujících hovorů?

Telemarketing v roce 2022 – konec obtěžujících hovorů?

Český telekomunikační úřad nedávno vydal výkladové stanovisko k nejčastěji pokládaným dotazům ohledně telemarketingu po novele zákona o elektronických komunikacích (dále jen „Stanovisko“). Novela zavedla mimo jiné tzv. režim opt-in ohledně…
Postoj Rady k aktu o digitálních službách a k aktu o digitálních trzích

Postoj Rady k aktu o digitálních službách a k aktu o digitálních trzích

Rada EU dne 25.11.2021 přijala generální stanovisko k aktům o digitálních službách a digitálních trzích, které byly předloženy v roce 2020 Evropským parlamentem a navrhují mnoho regulací téměř pro všechny společnosti podnikající v internetovém…
Návrh magistrátu hlavního města Prahy ohledně regulace dočasného ubytování

Návrh magistrátu hlavního města Prahy ohledně regulace dočasného ubytování

Dne 16.11.2021 byl poslancům rozeslán návrh novely živnostenského zákona předložený Zastupitelstvem hlavního města Prahy. Hlavním účelem je, aby byty a rodinné domy sloužily původnímu účelu, tedy bydlení, a nikoliv jako ubytovací zařízení. Návrh…
Hlavní a vedlejší insolvenční řízení

Hlavní a vedlejší insolvenční řízení

V naprosté většině případů probíhá insolvenční řízení podle práva státu dlužníka, kdy zároveň věřitelé jsou z téhož státu. Stále častěji se však v insolvenčních řízeních objevují i komplikovanější situace, zahrnující zahraniční prvek. Na evropské…
Legalizace elektronických podpisů notářem

Legalizace elektronických podpisů notářem

V současnosti je v senátu projednávána novela notářského řádu, která má za cíl umožnit legalizaci i elektronických podpisů. Konkrétní podmínky a technické postupy pak upravuje připravovaná novela nařízení vlády č. 351/2013 Sb., jejíž znění však…
« Předchozí stránka
12