Tatiana Rabinovich

Publikace

Novela zákoníku práce: přehled nejdůležitějších novinek

Novela zákoníku práce: přehled nejdůležitějších novinek

Dne 19. 9. 2023 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 281/2023 Sb. novelizující zákoník práce. Převážná část novely nabude účinnosti již 1. 10. 2023, přičemž některá ustanovení o dovolené zaměstnanců vykonávajících práci na základě dohody o…
Fakturace ve světle běhu promlčecí lhůty

Fakturace ve světle běhu promlčecí lhůty

Právo patří bdělým, zdůraznil velký senát Nejvyššího soudu ve svém rozhodnutí ze dne 31. května 2023, sp. zn. 31 Cdo 3125/2022, týkajícím se počátku běhu promlčecí lhůty. Skutkové okolnosti Dovolací soud se zabýval otázkou, kdy začíná běžet…