Roman Burnus

Roman Burnus je manažerem v oddělení mezinárodního zdanění zaměstnanců ve společnosti Grant Thornton Czech Republic a vede mzdový tým a tým pro daň z příjmu. Specializuje se na poradenství v oblasti daní a lidských zdrojů.  

Svou kariéru nastartoval ve společnosti Vorlíčková & Partners, odkud pokračoval do poradenské kanceláře Rödl & Partner, než zakotvil se svým týmem v kanceláři Grant ThorntonPoskytuje služby korporátním klientům především z německy mluvících zemí, ale i jednotlivcům. Svým klientům poskytuje poradenství v otázkách týkajících se zdaňování mezd, zdanění příjmů fyzických osob, mezinárodní zdanění expatů, sociálního pojištění a zdanění stálých provozoven.  

Roman je daňovým poradcem již 11 let. Je absolventem Fakulty podnikání a managementu Vysokého učení technického v Brně. Mezitím absolvoval i mezinárodní daňové studijní programy na University of Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland v Basileji a Univerzitu technickou v Drážďanech. Výborně zvládá jazyky - mluví česky, anglicky, německy a polsky. 

Publikace

Z judikatury: podstatou nepeněžního plnění je kromě účelu i jeho forma

Z judikatury: podstatou nepeněžního plnění je kromě účelu i jeho forma

Nejvyšší správní soud (dále jen „NSS“) vydal rozsudek v řízení o kasační stížnosti ze dne 16. 8. 2023 s č. j. 7 Afs 33/2022-41 proti rozsudku Krajského soudu v Brně (dále jen „krajský soud“) ze dne 21. 12. 2021 s č. j. 29 Af 89/2018-68, který řešil…
Nový program ekonomické migrace pro digitální nomády

Nový program ekonomické migrace pro digitální nomády

Vláda za účelem dosažení ekonomického přínosu pro Českou republiku (ČR) schválila tzv. Program digitální nomád, jenž reaguje na měnící se trendy na poli mezinárodní mobility zaměstnanců a tzv. freelancerů, zapříčiněné zejména pandemií COVID-19. Stát…
Nová Rámcová dohoda zjednoduší pravidla pro odvody pojistného při teleworkingu

Nová Rámcová dohoda zjednoduší pravidla pro odvody pojistného při teleworkingu

Evropská komise představila novou Rámcovou dohodu, která má zjednodušit situaci přeshraničním pracovníkům v souvislosti s odvody pojistného. Od 1. července 2023 mohou pracovníci vykonávat činnost z domova ve větším rozsahu bez toho, aby se…
Milostivé léto u České správy sociálního zabezpečení

Milostivé léto u České správy sociálního zabezpečení

Česká správa sociálního zabezpečení (dále jen „ČSSZ“) spustila dne 10. 7. 2023 na svém ePortálu novou službu, díky které je možné zjistit dlužné pojistné vůči ČSSZ a podat oznámení o jeho splacení. Novinka se týká pouze dluhu na pojistném, penále a…
Změna sazby náhrady za spotřebovanou motorovou naftu

Změna sazby náhrady za spotřebovanou motorovou naftu

Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo aktualizaci vyhlášky č. 467/2022 Sb., ve které uvedlo novou, nižší, výši průměrné ceny motorové nafty pro účely náhrady za spotřebované pohonné hmoty. Částka náhrady byla snížena z původních 44,10 Kč za 1…
Z judikatury: zastřený právní úkon u výplaty podílu na zisku

Z judikatury: zastřený právní úkon u výplaty podílu na zisku

Nejvyšší správní soud („NSS“) koncem loňského roku řešil spor mezi žalobkyní ADOZ s.r.o. a žalovaným Odvolacím finančním ředitelstvím ve věci doměření daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně. Předmětem daně byla…
Velké změny u dohod o provedení práce

Velké změny u dohod o provedení práce

Aktuálně je v Poslanecké sněmovně projednáván vládní návrh zákona novelizující zákoník práce. Jednou z novelizovaných oblastí jsou přitom dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, tj. dohoda o provedení práce (dále jen „DPP“) a dohoda o…
Dlouhodobý investiční produkt na stáří

Dlouhodobý investiční produkt na stáří

Vláda v současnosti projednává novelu, která by měla zavést nový produkt spoření na stáří s názvem „Dlouhodobý investiční produkt.“ Účinnost novely by měla nabýt 1. ledna 2024. Tento inovativní produkt bude umožňovat investování v rámci III.…
« Předchozí stránka
123481114