Roman Burnus

Roman Burnus je manažerem v oddělení mezinárodního zdanění zaměstnanců ve společnosti Grant Thornton Czech Republic a vede mzdový tým a tým pro daň z příjmu. Specializuje se na poradenství v oblasti daní a lidských zdrojů.  

Svou kariéru nastartoval ve společnosti Vorlíčková & Partners, odkud pokračoval do poradenské kanceláře Rödl & Partner, než zakotvil se svým týmem v kanceláři Grant ThorntonPoskytuje služby korporátním klientům především z německy mluvících zemí, ale i jednotlivcům. Svým klientům poskytuje poradenství v otázkách týkajících se zdaňování mezd, zdanění příjmů fyzických osob, mezinárodní zdanění expatů, sociálního pojištění a zdanění stálých provozoven.  

Roman je daňovým poradcem již 11 let. Je absolventem Fakulty podnikání a managementu Vysokého učení technického v Brně. Mezitím absolvoval i mezinárodní daňové studijní programy na University of Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland v Basileji a Univerzitu technickou v Drážďanech. Výborně zvládá jazyky - mluví česky, anglicky, německy a polsky. 

Publikace

Cestovní náhrady v roce 2022

Cestovní náhrady v roce 2022

S účinností od 12. 3. 2022 dochází dle vyhlášky č. 511/2021 Sb. ke zvýšení ceny elektřiny pro účely výpočtu náhrady za spotřebované pohonné hmoty a od 14. 5. 2022 ke zvýšení ceny benzínu a nafty. Zvýšení sazeb se také dotklo tuzemského stravného a…
Sleva na pojistném u vybraných skupin zaměstnanců

Sleva na pojistném u vybraných skupin zaměstnanců

Návrhem novely zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, chce vláda ČR motivovat zaměstnavatele, aby více vytvářeli a nabízeli částečné úvazky, čímž by se měla zvýšit zaměstnanost osob,…
Aktualizovaná příručka budoucího důchodce pro rok 2022

Aktualizovaná příručka budoucího důchodce pro rok 2022

Česká správa sociálního zabezpečení (dále jen „ČSSZ“), vydala aktualizovanou příručku pro budoucího důchodce, která obsahuje detailní návod, jak požádat o důchod. Vysvětluje, kdy nám nárok na důchod vzniká a způsob jeho výplaty a výpočtu. Předtím,…
Zvýšení životního a existenčního minima

Zvýšení životního a existenčního minima

Od 1. dubna 2022 schválila vláda navýšení životního a existenčního minima v reakci na současnou situaci domácností spojenou s vysokou mírou inflace a růstem cen energií. Životní a existenční minimum se zvyšuje o 10 % a bude mít dopad také i na…
Z judikatury: Obrana proti stanovení daně pomocí pomůcek

Z judikatury: Obrana proti stanovení daně pomocí pomůcek

Nejvyšší správní soud (dále jen „NSS“) v rozsudku 6 Afs 273/2020 ze dne 18. května 2022 posuzoval spor mezi Odvolacím finančním ředitelstvím a fyzickou osobou (dále jen „žalobce“) ve věci nesprávného stanovení daně podle pomůcek. Správce daně dne 30…
Aktualizovaná příručka pro nastávající rodiče

Aktualizovaná příručka pro nastávající rodiče

Česká správa sociálního zabezpečení (dále jen „ČSSZ“) připravila spolu s Úřadem práce (dále jen „ÚP“) aktualizovanou příručku pro nastávající rodiče, která informuje o podmínkách pro získání peněžité dávky v mateřství nebo rodičovského příspěvku.…
Zvýšení limitu pro využívání paušální daně

Zvýšení limitu pro využívání paušální daně

Ministerstvo financí ČR předložilo daňový balíček (zde), kde mimo jiné navrhuje zvýšit hranici pro povinnou registraci k DPH z jednoho na dva miliony korun, jak jsme vás již informovali v naší novince (zde). Za tímto účelem požádala ČR Evropskou…
Valorizace kompenzací náhrad výdělku u pracovních úrazů

Valorizace kompenzací náhrad výdělku u pracovních úrazů

Dne 18. 5. 2022 vláda rozhodla o valorizaci kompenzací, které nahrazují výdělek po pracovním úrazu nebo při nemoci z povolání. Pro výpočet náhrad hraje roli jak průměrný výdělek, tak i výše vyplácených důchodů, z toho důvodu je nutné zvýšit průměrné…
« Předchozí stránka
1234568