Petra Čechová

Účetní specialista

Petra je účetní specialistkou a je garantem pro silniční daň. Má mnohaleté zkušenosti z oddělení účetnictví i auditu. V rámci svého dosavadního působení spolupracovala s klienty napříč obory a odvětvími v různých softwarech. Zaměřuje se na poradenství při zakládání společností, krizové řízení účtáren a finanční řízení. Provádí manažerský dozor nad vedením účetnictví, účetními závěrkami a reportingy a poskytuje účetní poradenství v souvislosti s daněmi. Dále se podílí na auditu účetních závěrek v souladu s českými účetními předpisy.

Publikace

Komora auditorů k návrhu nového zákona o účetnictví – změny v rámci povinného auditu

Komora auditorů k návrhu nového zákona o účetnictví – změny v rámci povinného auditu

Komora auditorů České republiky (dále jen „KAČR“) zveřejnila na svých webových stránkách své vyjádření, v souvislosti s návrhem nového zákona o účetnictví připravovaným ze strany Ministerstva financí České republiky, na změnu limitů pro povinný…
Zveřejnění návrhu nového zákona o účetnictví

Zveřejnění návrhu nového zákona o účetnictví

Dne 26. 10. 2022 byla na stránkách Ministerstva financí České republiky zveřejněna informace o meziresortním připomínkovém řízení k návrhu zákona o účetnictví. Ministerstvo financí zpracovalo návrh daného zákona, který by měl představovat „revoluci“…
Nové znění Interpretace I-16 míří do vnějšího připomínkového řízení

Nové znění Interpretace I-16 míří do vnějšího připomínkového řízení

Národní účetní rada (NÚR) schválila do vnějšího připomínkového řízení na svém zasedání v září 2022 interpretaci vztahující se k vykazování úplatně nabytého samostatného věcného břemene. Autorem této interpretace je prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc.…
Stanovisko Ministerstva financí ke Sberbank

Stanovisko Ministerstva financí ke Sberbank

Dne 23. 6. 2022 zveřejnilo Ministerstvo financí své stanovisko k účetnímu a rozpočtovému zachycení některých skutečností souvisejících s problematikou Sberbank CZ, a.s. Stanovisko se zabývá Okamžikem uskutečnění účetního případu (OUÚP). Případem je…
Národní účetní rada pořádá 13. ročník odborného semináře

Národní účetní rada pořádá 13. ročník odborného semináře

Národní účetní rada (dále jen „NÚR“), jako každý rok, pořádá i v roce 2022 odborný seminář. Tento rok se koná v pátek 2.12.2022 na Vysoké škole ekonomické v Praze (dále jen „VŠE“). Hlavním tématem letošního setkání bude nově připravovaný zákon o…
Vládní podpory nejen v souvislosti s pandemií Covidu-19 aneb účtujete o nich správně?

Vládní podpory nejen v souvislosti s pandemií Covidu-19 aneb účtujete o nich správně?

Pojem vládní (státní) podpora, dotace, příspěvek atd. je všeobecně znám a mnozí z nás, kteří se zabývají účetní problematikou se museli mnohokrát rozhodovat, co se vlastně skrývá pod tímto termínem, aby mohlo dojít ke správnému proúčtování, a tedy i…
Nový návrh směrnice pro nefinanční vykazování byl představen!

Nový návrh směrnice pro nefinanční vykazování byl představen!

Dne 21.dubna 2021 byl Evropskou komisí přijat návrh nové směrnice na podávání zpráv o udržitelnosti podniků (Corporate Sustainability Reporting Directive-CSRD). Jedná se o rozšíření již platné směrnice 2014/95/EU– Non-Financial Reporting Directive …
Dlouhodobý majetek – dokumentace a nastavení plánu odepisování

Dlouhodobý majetek – dokumentace a nastavení plánu odepisování

U mnoha společností je dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek velmi významnou, často i nejvýznamnější položkou aktiv. Jedná se o aktiva, která společnosti slouží k zajištění její činnosti – budovy, stroje, vybavení kanceláří, auta, software a další.…
« Předchozí stránka
12