Petra Čechová

Účetní specialista

Petra je účetní specialistkou a je garantem pro silniční daň. Má mnohaleté zkušenosti z oddělení účetnictví i auditu. V rámci svého dosavadního působení spolupracovala s klienty napříč obory a odvětvími v různých softwarech. Zaměřuje se na poradenství při zakládání společností, krizové řízení účtáren a finanční řízení. Provádí manažerský dozor nad vedením účetnictví, účetními závěrkami a reportingy a poskytuje účetní poradenství v souvislosti s daněmi. Dále se podílí na auditu účetních závěrek v souladu s českými účetními předpisy.

Publikace

NÚR schválila aktualizaci interpretace I-8

NÚR schválila aktualizaci interpretace I-8

Národní účetní rada (dále jen „NÚR“) schválila dne 24. 4. 2023 aktualizaci interpretace č. I-8 Sociální fond a obdobné fondy tvořené ze zisku. Danou interpretaci je možné nalézt na webových stránkách NÚR – www.nur.cz. Interpretace řeší: účetní…
Interpretaci Národní účetní rady I-8 čekají změny

Interpretaci Národní účetní rady I-8 čekají změny

21. 3. 2023 schválila Národní účetní rada na svém zasedání aktualizované znění interpretace I-8 Sociální fond a obdobné fondy tvořené ze zisku do vnějšího připomínkového řízení, které trvá do 21. 4. 2023. Plné znění je dostupné zde jako „Aktuální…
NÚR schválila novou interpretaci I-48

NÚR schválila novou interpretaci I-48

Národní účetní rada (dále jen „NÚR“) schválila dne 16. 1. 2023 novou interpretaci č. I-48 Ocenění aktiv a závazků při operacích se závodem nebo jeho částí. Danou interpretaci je možné nalézt na webových stránkách NÚR – www.nur.cz. Jedním ze…
Nové znění Interpretace I-16 je schváleno

Nové znění Interpretace I-16 je schváleno

Národní účetní rada (NÚR) schválila dne 31. 10. 2022 aktualizovanou verzi Interpretace I-16 vztahující se k vykazování úplatně nabytého samostatného věcného břemene. Autorem této interpretace je prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc. Interpretace se…
Komora auditorů k návrhu nového zákona o účetnictví – změny v rámci povinného auditu

Komora auditorů k návrhu nového zákona o účetnictví – změny v rámci povinného auditu

Komora auditorů České republiky (dále jen „KAČR“) zveřejnila na svých webových stránkách své vyjádření, v souvislosti s návrhem nového zákona o účetnictví připravovaným ze strany Ministerstva financí České republiky, na změnu limitů pro povinný…
Zveřejnění návrhu nového zákona o účetnictví

Zveřejnění návrhu nového zákona o účetnictví

Dne 26. 10. 2022 byla na stránkách Ministerstva financí České republiky zveřejněna informace o meziresortním připomínkovém řízení k návrhu zákona o účetnictví. Ministerstvo financí zpracovalo návrh daného zákona, který by měl představovat „revoluci“…
Nové znění Interpretace I-16 míří do vnějšího připomínkového řízení

Nové znění Interpretace I-16 míří do vnějšího připomínkového řízení

Národní účetní rada (NÚR) schválila do vnějšího připomínkového řízení na svém zasedání v září 2022 interpretaci vztahující se k vykazování úplatně nabytého samostatného věcného břemene. Autorem této interpretace je prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc.…
Stanovisko Ministerstva financí ke Sberbank

Stanovisko Ministerstva financí ke Sberbank

Dne 23. 6. 2022 zveřejnilo Ministerstvo financí své stanovisko k účetnímu a rozpočtovému zachycení některých skutečností souvisejících s problematikou Sberbank CZ, a.s. Stanovisko se zabývá Okamžikem uskutečnění účetního případu (OUÚP). Případem je…
« Předchozí stránka
12