Petr Pešek

Publikace

Náhrada za nevyčerpanou dovolenou podle judikatury Soudního dvora Evropské unie

Náhrada za nevyčerpanou dovolenou podle judikatury Soudního dvora Evropské unie

Soudní dvůr Evropské unie (dále jen „SDEU“) vydal v nedávné době rozhodnutí s významnou českou stopou. SDEU se v popisovaném rozhodnutí zabýval předběžnou otázkou, zdali má propuštěný zaměstnanec nárok na finanční náhradu za dny nevyčerpané dovolené…
Je elektrokolo motorové vozidlo?

Je elektrokolo motorové vozidlo?

Dne 12. 10. 2023 bylo ve Sbírce soudních rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie pod sp. zn.: C-286/22 vyhlášeno rozhodnutí, které se zabývalo odvěkou otázkou: Je elektrokolo motorové vozidlo? Proč SDEU o této otázce rozhodoval Cyklistu na…