Petr Berdych

Publikace

Nepřetržitý odpočinek v týdnu – významný rozsudek SDEU posouvá hranice

Nepřetržitý odpočinek v týdnu – významný rozsudek SDEU posouvá hranice

Rozsudek Soudního dvora EU (dále jen „SDEU“) ze dne 2. března 2023, ve věci C‑477/21 vykládající články 3 a 5 Směrnice[1] a čl. 31 odst. 1 Listiny EU[2] postavil najisto, že nepřetržitý odpočinek zaměstnanců v ČR v týdnu musí činit alespoň 46 hodin,…
Zakládání s.r.o. nikdy nebylo rychlejší a levnější

Zakládání s.r.o. nikdy nebylo rychlejší a levnější

Dne 15. ledna 2023 nabyl účinnosti zákon č. 416/2022 Sb. Cílem této novely několika obchodněprávních předpisů je umožnit plně elektronické zakládání obchodních společností, zejména společnosti s ručením omezeným. Novela navazuje na novelu notářského…
Provozovatelé internetových vyhledávačů musí odstraňovat odkazy na nepravdivé informace

Provozovatelé internetových vyhledávačů musí odstraňovat odkazy na nepravdivé informace

O této povinnosti rozhodl Soudní dvůr Evropské unie (dále jen „SDEU“) věci C-460/20 | Google (dále jen „Rozsudek“). Rozsudek navazuje na stávající úpravu ochrany osobních údajů nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna…
Povinné datové schránky pro všechny?

Povinné datové schránky pro všechny?

S účinností od 1. 1. 2023 nabude účinnosti poslední část novely zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Účelem této novely je podpořit používání datových schránek a napomoci tak digitalizaci veřejné správy…
ČR v prodlení s transpozicí vylepšení postavení zaměstnanců

ČR v prodlení s transpozicí vylepšení postavení zaměstnanců

Úvod Česká republika již tradičně zaostává v transpozici směrnic. Opožděná transpozice Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1152 ze dne 20. června 2019 o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii (dále jen…
Novela zákoníku práce

Novela zákoníku práce

Dne 12. září 2022 byl zveřejněn vládní návrh novely zákona[1] č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), která přináší zásadní změny. Tyto změny jsme pro vás shrnuli níže. Návrh se od 13. září 2022…