Pavlína Valešová

Manažer účetního oddělení

Pavlína Valešová je manažerkou účetního oddělení se specializací na program Helios. Zkušenosti získala zejména v účetním oddělením, kde pracovala na projektech zaměřených na převzetí, nastavení a vedení účetní agendy a účetní poradenství. Těmto projektům se věnuje i nadále s vazbou na implementaci programu Helios a příslušné technické řešení souvisejících nastavení. Kromě toho se podílí na přípravě a kontrole účetních závěrek a reportingových výstupů a také se zabývá optimalizací procesů u sdíleného účetnictví.

Pavlína hovoří anglicky.

Publikace

Kontrolní hlášení a nejčastější chyby

Kontrolní hlášení a nejčastější chyby

Kontrolní hlášení nás provází od 1.1.2016 a není tedy již žádnou novinkou. Problematika kontrolního hlášení je upravena v ustanovení § 101c – 101k zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.  V následujícím článku nejprve shrneme základní…
Jednoduché účetnictví je zpět

Jednoduché účetnictví je zpět

Od počátku roku 2016 byla zavedena novela zákona o účetnictví č. 221/2015 Sb., která opět povoluje možnost vést jednoduché účetnictví. Avšak ne pro každého a za předem určeným podmínek. Jednoduché účetnictví se v zákoně již několik let neobjevuje …
REZERVY – 2. část

REZERVY – 2. část

V rámci našeho „seriálu“ zaměřeného na jednotlivé položky rozvahy se v dnešním díle budeme zabývat pokračováním informací o jedné ze složek cizích zdrojů -  „Rezervách“. S rezervami se v dnešní době setkává téměř každá účetní jednotka a to jak v…
REZERVY – 1. část

REZERVY – 1. část

V rámci našeho „seriálu“ zaměřeného na jednotlivé položky rozvahy se v dnešním díle budeme zabývat jednou ze složek cizích zdrojů a tou jsou „Rezervy“. S rezervami se v dnešní době setkává téměř každá účetní jednotka a to jak v rámci zákonných…
Kapitálové fondy a fondy ze zisku

Kapitálové fondy a fondy ze zisku

Úvod V návaznosti na předchozí články seriálu věnovanému jednotlivým položkám rozvahy se v dnešním díle budeme zabývat kapitálovými fondy a fondy tvořenými ze zisku, které představují vlastní zdroje financování podniku. Jedná se o významné položky…