Milan Pašek

Milan Pašek je partnerem společnosti Grant Thornton Czech Republic pro oblast auditu a transakčního poradenství. Ve své pozici je odpovědný za rozvoj portfolia a kvalitu služeb oddělení auditu a transakčního poradenství. Specializuje se na oblast auditů účetních závěrek a dalších ověřovacích zakázek, ve které má rozsáhlé zkušenosti.  

Vedle auditu se Milan zabývá i poradenstvím v oblasti konsolidovaných účetních závěrek a Mezinárodních standardů finančního výkaznictví IFRS. Milan dále spolupracuje na zakázkách typu Due Diligence, ověření vnitřních kontrolních systémů a řadě dalších. Je auditorem zapsaným v Komoře auditorů České republiky. V průběhu svého působení ve společnosti se Milan významně podílel na celé řadě zajímavých tuzemských i zahraničních projektů. 

V oblasti auditu se pohybuje již 15 let. Vystudoval Fakultu financí a účetnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze. Ovládá češtinu a angličtinu. 

Publikace

Zavedení funkční měny, ESG reportingu nebo změna definice čistého obratu

Zavedení funkční měny, ESG reportingu nebo změna definice čistého obratu

Jak jsme Vás již na našich webových stránkách informovali (mimo jiné v tomto článku), je záměrem vlády, mimo jiné, zavedení funkční měny do účetnictví a ESG reporting. Současně je plánována aktualizace některých pojmů (např. čistý obrat), o kterých…
Zásadní změna v oblasti účetnictví a daní. Ministerstvo potvrdilo zavedení funkční měny a zdanění pouze realizovaných kurzových rozdílů

Zásadní změna v oblasti účetnictví a daní. Ministerstvo potvrdilo zavedení funkční měny a zdanění pouze realizovaných kurzových rozdílů

Ministerstvo financí ČR potvrdilo na svých stránkách závěry z jednání vládní koalice ke změnám v rámci konsolidačního balíčku a mimo jiné zveřejnilo jednu z nejzásadnějších změn v oblasti účetnictví poslední doby, kterou je zavedení tzv. funkční…
Zálohy na pořízení majetku v cizí měně – přecenit či ne?

Zálohy na pořízení majetku v cizí měně – přecenit či ne?

Nejvyšší správní soud (NSS) v rozsudku 4 Afs 170/2021-35 ze dne 14. 2. 2022 potvrdil, že k zaplacené záloze v cizí měně na pořízení dlouhodobého hmotného majetku se neúčtuje o kurzovém rozdílu. Jádro sporu tkvělo v tom, že správce daně doměřil…
Zveřejňujete do sbírky listin správně?

Zveřejňujete do sbírky listin správně?

Od 1. února 2021 došlo ke změně ve zveřejňování dokumentů zakládaných do sbírky listin. Tímto dnem vešla v platnost novela č. 25/2021, kterou se mění nařízení vlády č. 351/2013. Již dříve platilo, že zveřejněný dokument musí být ve formátu Portable…
Komplexní vedení agendy digitálních měn (kryptoměny)

Komplexní vedení agendy digitálních měn (kryptoměny)

V současné době se stále častěji setkáváme s dotazy k automatickému obchodování na finančních trzích (Auto/Algo Trading), k obchodování na neregulovaných burzách kryptoměn či k využívání kryptoměn jako platebních prostředků. S tím souvisí dotazy,…
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie (COM(2018) 218)

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie (COM(2018) 218)

Výbor pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny ČR projednal návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie (COM(2018) 218). Tříletá lhůta pro zavedení směrnice v ČR tak byla úspěšně odstartována v…
Rozhovor s Alicí Šrámkovou - Konsolidovaná účetní závěrka

Rozhovor s Alicí Šrámkovou - Konsolidovaná účetní závěrka

  K čemu vlastně slouží konsolidovaná účetní závěrka? Čím se odlišuje od standardní? Konsolidovaná účetní závěrka poskytuje pohled na skupinu podniků, jako by byly jednou účetní jednotkou. Taková informace může být zajímavá i pro vlastníky –…
Konsolidace – Jak na to

Konsolidace – Jak na to

Konsolidovaná účetní závěrka zobrazuje finanční situaci skupiny podniků jako jednoho celku. Více se můžete dočíst v rozhovoru s Alicí Šrámkovou. Uživatel účetní závěrky tak dostává daleko kvalitnější informace pro rozhodování o skupině podniků, než…
« Předchozí stránka