Milan Pašek

Milan Pašek je partnerem společnosti Grant Thornton Czech Republic pro oblast auditu a transakčního poradenství. Ve své pozici je odpovědný za rozvoj portfolia a kvalitu služeb oddělení auditu a transakčního poradenství. Specializuje se na oblast auditů účetních závěrek a dalších ověřovacích zakázek, ve které má rozsáhlé zkušenosti.  

Vedle auditu se Milan zabývá i poradenstvím v oblasti konsolidovaných účetních závěrek a Mezinárodních standardů finančního výkaznictví IFRS. Milan dále spolupracuje na zakázkách typu Due Diligence, ověření vnitřních kontrolních systémů a řadě dalších. Je auditorem zapsaným v Komoře auditorů České republiky. V průběhu svého působení ve společnosti se Milan významně podílel na celé řadě zajímavých tuzemských i zahraničních projektů. 

V oblasti auditu se pohybuje již 15 let. Vystudoval Fakultu financí a účetnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze. Ovládá češtinu a angličtinu. 

Publikace

Zálohy na pořízení majetku v cizí měně – přecenit či ne?

Zálohy na pořízení majetku v cizí měně – přecenit či ne?

Nejvyšší správní soud (NSS) v rozsudku 4 Afs 170/2021-35 ze dne 14. 2. 2022 potvrdil, že k zaplacené záloze v cizí měně na pořízení dlouhodobého hmotného majetku se neúčtuje o kurzovém rozdílu. Jádro sporu tkvělo v tom, že správce daně doměřil…
Zveřejňujete do sbírky listin správně?

Zveřejňujete do sbírky listin správně?

Od 1. února 2021 došlo ke změně ve zveřejňování dokumentů zakládaných do sbírky listin. Tímto dnem vešla v platnost novela č. 25/2021, kterou se mění nařízení vlády č. 351/2013. Již dříve platilo, že zveřejněný dokument musí být ve formátu Portable…
Komplexní vedení agendy digitálních měn (kryptoměny)

Komplexní vedení agendy digitálních měn (kryptoměny)

V současné době se stále častěji setkáváme s dotazy k automatickému obchodování na finančních trzích (Auto/Algo Trading), k obchodování na neregulovaných burzách kryptoměn či k využívání kryptoměn jako platebních prostředků. S tím souvisí dotazy,…
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie (COM(2018) 218)

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie (COM(2018) 218)

Výbor pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny ČR projednal návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie (COM(2018) 218). Tříletá lhůta pro zavedení směrnice v ČR tak byla úspěšně odstartována v…
Rozhovor s Alicí Šrámkovou - Konsolidovaná účetní závěrka

Rozhovor s Alicí Šrámkovou - Konsolidovaná účetní závěrka

  K čemu vlastně slouží konsolidovaná účetní závěrka? Čím se odlišuje od standardní? Konsolidovaná účetní závěrka poskytuje pohled na skupinu podniků, jako by byly jednou účetní jednotkou. Taková informace může být zajímavá i pro vlastníky –…
Konsolidace – Jak na to

Konsolidace – Jak na to

Konsolidovaná účetní závěrka zobrazuje finanční situaci skupiny podniků jako jednoho celku. Více se můžete dočíst v rozhovoru s Alicí Šrámkovou. Uživatel účetní závěrky tak dostává daleko kvalitnější informace pro rozhodování o skupině podniků, než…
Úvodník: Konsolidace a konsolidovaná účetní závěrka

Úvodník: Konsolidace a konsolidovaná účetní závěrka

  Při slově „konsolidace“ se řadě finančních ředitelů orosí čelo. Zejména bez předchozích zkušeností pro ně představuje její příprava a sestavení výzvu, k jejíž realizaci jsou v řadě případů spíše „donuceni“ vnějšími okolnostmi, než, že by ji…
Audit a práce auditora

Audit a práce auditora

Rád bych začal u sebe na poli pěstovat brambory. A to ve velkém! Je to pro mě nové, když už do toho půjdu, rád bych věděl, zdali se jim bude taky dařit. Podívám se k sousedovi, zda je náhodou také nepěstuje, ale nevidím je u něj. Jdu se ho tedy…
« Předchozí stránka