Milan Kolář

Daňový poradce | Manažer daňového oddělení

Milan Kolář vystudoval VŠE v Praze a má za sebou mnohaletou praxi v oblasti daňového poradenství a účetnictví.

Pracovní zkušenosti získal i v oblasti auditu obchodních i výrobních společností a také při několikaleté praxi s řízením daňové agendy u velké nadnárodní společnosti.

Zaměřuje se na problematiku především v oblasti daně z příjmů a daně z přidané hodnoty.

Je členem Komory daňových poradců a hovoří anglicky.

Publikace

Dovoz zboží beze změny vlastnického práva

Dovoz zboží beze změny vlastnického práva

V dnešním příspěvku bychom chtěli upozornit na postupy a možná rizika v oblasti DPH spojená s dovozem zboží, které bylo do režimu volného oběhu v České republice propuštěno osobou, která k tomuto zboží neměla vlastnické právo. V úvodu je třeba…
Evidence údajů o skutečném majiteli

Evidence údajů o skutečném majiteli

Zákon o evidenci skutečných majitelů  Ministerstvo spravedlnosti připravilo a předložilo návrh zákona o evidenci skutečných majitelů, která byla doposud upravena ve dvou právních předpisech. Prvním z nich byl AML zákon1, který vymezoval pojem…
Nová pravidla při uplatňování DPH u poukazů

Nová pravidla při uplatňování DPH u poukazů

Novela Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), účinná od 1. 4. 2019, o které jsme Vás na našich stránkách již několikrát informovali, s sebou mimo celé řady dalších věcí přinesla i úpravu v oblasti různých druhů…
DPH u společníků společnosti (dříve sdružení)

DPH u společníků společnosti (dříve sdružení)

Zákonem č. 170/2017 Sb. účinným od 1. 7. 2017 byla v zákoně o DPH zrušena speciální ustanovení pro DPH u osob, které se sdružily a poskytují svou činnost formou smlouvy o společnosti. Dnem 31. 12. 2018 končí přechodné období, během kterého bylo…
Umíte správně vyplnit dodatečná daňová přiznání?

Umíte správně vyplnit dodatečná daňová přiznání?

Každý daňový subjekt, pokud to vyplývá z daňových zákonů, je povinen podat řádné daňové přiznání, které správci daně slouží jako podklad pro stanovení a vybrání daně. Každý takový subjekt poté nese důkazní břemeno ohledně prokazatelnosti…
Novela zákona o DPH a  její změny v zdaňování příjmů jednatelů

Novela zákona o DPH a její změny v zdaňování příjmů jednatelů

Jedním z aspektů novely zákona o dani z přidané hodnoty s plánovanou účinností od ledna 2019 (dle aktuálního stavu legislativního procesu nejspíše nedojde do tohoto termínu ke schválení novely), je vymezení okruhu osob povinných k dani a výklad…
EET – co je nového

EET – co je nového

Od zveřejnění nálezu Ústavního soudu, který potvrdil, že zákon o elektronické evidenci tržeb sice není protiústavní, ale navzdory tomu zrušil některé jeho části, uběhlo již devět měsíců. Za tuto dobu se muselo Ministerstvo financí vypořádat se…
Vývoz zboží a DPH – shrnutí nedávných změn

Vývoz zboží a DPH – shrnutí nedávných změn

Vývoz zboží je v oblasti DPH považován za tzv. osvobozené plnění s nárokem na odpočet DPH na vstupu. V českém zákoně o DPH (dále jen ZDPH) je definován v § 66, ve Směrnici Rady 2006/112/ES v článku 146 (dále jen Směrnice). Protože se jedná o plnění,…
« Předchozí stránka