Michal Sikora

Publikace

Kompenzace cen energií a trend udržitelnosti

Kompenzace cen energií a trend udržitelnosti

Z pohledu energetického trhu čelí v dnešní době spousta společností několika výzvám, ale i ohrožením. Napříč odvětvími probíhá zásadní přeměna s cílem zvýšit míru udržitelnosti podnikání, a to jak z pohledu enviromentálního, tak sociálního a…
GDPR - Jste v souladu?

GDPR - Jste v souladu?

Problematice GDPR jsme se věnovali již v článku Téma roku 2018? GDPR, kde názvem článku předvídáme GDPR prvenství mezi tématy tohoto roku. V roce 2018 vám přejeme hodně štěstí na vaší cestě k dosažení souladu s GDPR. Zdá se vám tato cesta příliš…
Téma roku 2018? GDPR

Téma roku 2018? GDPR

Určitě už jste zkratku GDPR poslední dobou někde zaslechli nebo viděli. Případně jste mohli slyšet termín „nový zákon o ochraně osobních údajů,“ což není úplně přesné, ale pro popis situace, která má nastat v květnu 2018 je to výstižné. Pokud jste…
Kvalitní vnitřní kontrolní systém, kvalitní spaní

Kvalitní vnitřní kontrolní systém, kvalitní spaní

Přirozenou povahou každého vedení podniku je vytvořit takový nástroj řízení, který by co nejvíce zamezil vzniku neočekávaných ztrát, ať již vlivem opomenutí nebo hůře, přímo vlivem podvodu. Vedení podniku v něm snoubí potřebu tvorby pravidel a…
Fotovoltaické elektrárny pod drobnohledem

Fotovoltaické elektrárny pod drobnohledem

Titulky „Stát omezí ziskovost zelené energetiky. Nadměrné zisky odčerpá.“ či „Státní úřady si posvítí na fotovoltaické elektrárny“ naznačují, že se téma fotovoltaických elektráren v průběhu roku 2017 stává opět aktuálním. V následujícím článku…
Jak na založení společnosti

Jak na založení společnosti

Založení společnosti se může jevit zdánlivě jako jednoduchý administrativní proces. K jeho úspěšnému zvládnutí je však zapotřebí předložit příslušným úřadům řadu dokumentů. Jejich příprava, obzvláště v případě založení společnosti zahraniční osobou,…
Nová podoba zprávy auditora za rok 2016 a další novinky v oblasti auditu

Nová podoba zprávy auditora za rok 2016 a další novinky v oblasti auditu

Jak si již řada z Vás – uživatelů účetních závěrek – všimla, auditorská zpráva k auditům účetních závěrek sestavených za rok 2016 doznala řady změn. Tyto změny si vyžádala novela zákona o auditorech včetně úprav souvisejících auditorských předpisů,…
Jak na účtování inventurních rozdílů u zásob

Jak na účtování inventurních rozdílů u zásob

  Zásoby jsou významnou položkou oběžných aktiv především pak u výrobních podniků. S novelou zákona o účetnictví účinnou od 1.1.2016 jsou zásoby vytvořené vlastní činností povinně oceňovány také na úrovni nepřímých nákladů výrobní režie (z hlediska…
« Předchozí stránka
12