Michal Scholtz

Michal Scholtz je daňový poradce s několikaletými zkušenostmi získanými působením v daňově – advokátní kanceláři. Zabývá se zejména daní z přidané hodnoty a daněmi z příjmů.

Publikace

Změny sazeb DPH v roce 2020

Změny sazeb DPH v roce 2020

V roce 2020 nás čekají velké změny v oblasti sazeb DPH, kdy v rámci zavádění elektronické evidence tržeb naši zákonodárci rozhodli o významném snížení DPH u řady zboží a služeb na 10 %. K první změně došlo již od 1.1.2020, a to u dodání tepla a…
Novinky v EET

Novinky v EET

V našem posledním článku o elektronické evidenci tržeb (dostupný zde) jsme se věnovali zásahům Ústavního soudu do systému EET a nastínili připravované změny, které novela zákona o EET přinese. Novela zákona se tehdy nacházela na začátku…
Rejstřík skutečných majitelů - nezapomeňte na zápis

Rejstřík skutečných majitelů - nezapomeňte na zápis

Jenom do 1. ledna 2019 mohou obchodní korporace, které jsou zapsané v Obchodním rejstříku, provést zápis údaje o svém skutečném majiteli do rejstříku skutečných majitelů, a to bez hrozby případné sankce. Jedná-li se zároveň o obchodní korporace…
Dva měsíce dalšího fungování EET

Dva měsíce dalšího fungování EET

Již více než dva měsíce mají podnikatelé v oblasti velkoobchodu a maloobchodu povinnost hlásit své hotovostní tržby v EET. Na rozdíl od původních odhadů Finanční správy, která předpokládala rozšíření EET až na 250 tisíc subjektů, si autentizační…
Novinky v elektronické evidenci tržeb

Novinky v elektronické evidenci tržeb

Se začátkem posledního měsíce letošního roku odstartoval systém, o kterém se velice horlivě diskutovalo více než rok a to jak na politické scéně, tak mezi veřejností. Po kontrolním hlášení představuje elektronická evidence tržeb (dále jen „EET“) v…
„Brexit“ a jeho možné daňové dopady

„Brexit“ a jeho možné daňové dopady

Britové si v červnovém referendu odhlasovali odchod z Evropské unie (EU), tedy tzv. „brexit“. K definitivnímu konci tohoto dlouholetého vztahu s kontinentální Evropou to bude zajisté ještě dlouhá cesta, neboť právo Velké Británie je z velké části…