Michal Scholtz

Michal Scholtz je daňový poradce s několikaletými zkušenostmi získanými působením v daňově – advokátní kanceláři. Zabývá se zejména daní z přidané hodnoty a daněmi z příjmů.

Publikace

Definitivní zrušení EET

Definitivní zrušení EET

Prezident podepsal návrh zákona, kterým se ruší elektronická evidence tržeb. Evidence tak byla definitivně od 1. ledna 2023 zrušena. Provoz systému byl ze strany Finanční správy ukončen, a to i pro ty, co by chtěli v evidenci tržeb dobrovolně…
Definitivní zrušení EET

Definitivní zrušení EET

Aktualizace z 15. 12. 2022: Senát 14. prosince 2022 schválil návrh na zrušení zákona o elektronické evidenci tržeb. Návrh zákona nyní čeká podpis prezidenta republiky a publikace ve Sbírce zákonů. Lze tedy předpokládat, že zákon nabyde účinnosti 1.…
Změny sazeb DPH v roce 2020

Změny sazeb DPH v roce 2020

V roce 2020 nás čekají velké změny v oblasti sazeb DPH, kdy v rámci zavádění elektronické evidence tržeb naši zákonodárci rozhodli o významném snížení DPH u řady zboží a služeb na 10 %. K první změně došlo již od 1.1.2020, a to u dodání tepla a…
Novinky v EET

Novinky v EET

V našem posledním článku o elektronické evidenci tržeb (dostupný zde) jsme se věnovali zásahům Ústavního soudu do systému EET a nastínili připravované změny, které novela zákona o EET přinese. Novela zákona se tehdy nacházela na začátku…
Rejstřík skutečných majitelů - nezapomeňte na zápis

Rejstřík skutečných majitelů - nezapomeňte na zápis

Jenom do 1. ledna 2019 mohou obchodní korporace, které jsou zapsané v Obchodním rejstříku, provést zápis údaje o svém skutečném majiteli do rejstříku skutečných majitelů, a to bez hrozby případné sankce. Jedná-li se zároveň o obchodní korporace…
Dva měsíce dalšího fungování EET

Dva měsíce dalšího fungování EET

Již více než dva měsíce mají podnikatelé v oblasti velkoobchodu a maloobchodu povinnost hlásit své hotovostní tržby v EET. Na rozdíl od původních odhadů Finanční správy, která předpokládala rozšíření EET až na 250 tisíc subjektů, si autentizační…
Novinky v elektronické evidenci tržeb

Novinky v elektronické evidenci tržeb

Se začátkem posledního měsíce letošního roku odstartoval systém, o kterém se velice horlivě diskutovalo více než rok a to jak na politické scéně, tak mezi veřejností. Po kontrolním hlášení představuje elektronická evidence tržeb (dále jen „EET“) v…
„Brexit“ a jeho možné daňové dopady

„Brexit“ a jeho možné daňové dopady

Britové si v červnovém referendu odhlasovali odchod z Evropské unie (EU), tedy tzv. „brexit“. K definitivnímu konci tohoto dlouholetého vztahu s kontinentální Evropou to bude zajisté ještě dlouhá cesta, neboť právo Velké Británie je z velké části…