Martin Valentovič

Publikace

Novela zákona o daních z příjmů - právnické osoby

Novela zákona o daních z příjmů - právnické osoby

Poslanecká sněmovna České republiky dne 4. listopadu 2022 schválila ve 3. čtení návrh novely zákona č. 586/1992 Sb., o daních příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), evidovanou jako sněmovní tisk č. 254. Senát České republiky by měl…
Daňový pohled na dary obětem živelných katastrof

Daňový pohled na dary obětem živelných katastrof

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“) upravuje poskytnuté bezúplatné plnění (dary) z pohledu možnosti odečíst si jejích hodnotu od základu daně v ustanovení § 15/1 (pro fyzické osoby, které poskytly…
Nutnost prokazování režijních nákladů s držbou podílu v dceřiné společnosti

Nutnost prokazování režijních nákladů s držbou podílu v dceřiné společnosti

Společnosti provozující svoji ekonomickou činnost v České republice mají v průběhu roku řadu zákonných povinností. Některé z nich to mají s vykazováním a dalšími povinnostmi ještě složitější, pokud patří do skupiny společností nebo pokud zastávají…
Daňové přiznání k dani silniční za kalendářní rok 2020

Daňové přiznání k dani silniční za kalendářní rok 2020

Rok 2020 byl rokem změn v mnoha oblastech profesního i osobního života. Tyto změny měly rovněž vliv na samotnou legislativu nebo také na přístup Ministerstva financí ČR k prominutí příslušenství daně vybraných daní, včetně daně silniční. V dnešním…
Prominutí příslušenství daně u daně silniční a daně z nemovitých věcí

Prominutí příslušenství daně u daně silniční a daně z nemovitých věcí

Dne 7. ledna 2021 vydalo Ministerstvo financí ČR nové rozhodnutí o prominutí příslušenství daně v souvislosti se šířením viru SARS-CoV-2 (dále jen „Rozhodnutí“). Ministryně financí rozhodla, že se poplatníkům promíjí pokuta za opožděné podání…
Možnost odkladu platby daně nebo její rozložení na splátky v souvislosti s COVID-19

Možnost odkladu platby daně nebo její rozložení na splátky v souvislosti s COVID-19

Vláda České republiky v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila od pondělí 5. října 2020 na území České republiky nouzový stav z důvodu zhoršení epidemické situace v souvislosti s výskytem…