Martin Hahn

Publikace

Skupiny podniků s konsolidovanými výnosy nad 750 mil. EUR se musí připravit na globální minimální daň již od roku 2024

Skupiny podniků s konsolidovanými výnosy nad 750 mil. EUR se musí připravit na globální minimální daň již od roku 2024

Od 1. ledna 2024 nabude účinnosti směrnice EU, na základě které by měly příjmy nadnárodních a domácích skupin v EU s konsolidovaným obratem ve výši min. 750 mil. EUR podléhat 15% zdanění daní z příjmů právnických osob. Od 1. ledna 2024 by měl rovněž…
Investiční pobídky – novela vládního nařízení

Investiční pobídky – novela vládního nařízení

Dne 5. 4. 2023 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod číslem 89/2023 Sb. novela nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 221/2019 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách, ve znění pozdějších předpisů. O změnách,…
Investiční pobídky - Novela nařízení vlády - zpřísnění podmínek vyšší přidané hodnoty

Investiční pobídky - Novela nařízení vlády - zpřísnění podmínek vyšší přidané hodnoty

Dne 22. 3. 2023 projednala vláda ČR návrh nařízení vlády týkající se investičních pobídek. O původním znění novely nařízení vlády jsme vás informovali již v září 2022. Rozšíření strategických investičních akcí Nařízení vlády rozšiřuje okruh…
Investiční pobídky - konec vládní libovůle?

Investiční pobídky - konec vládní libovůle?

Dne 22. 3. 2023 projednala vláda ČR návrh novely zákona o investičních pobídkách. Novela by měla zjednodušit proces udělování investičních pobídek. Od roku 2019 bylo na „libovůli“ vlády, komu pobídku udělila a komu nikoli. Nově se ruší tento…
"Krycí" či "prázdné" entity - změny návrhu nové EU směrnice

"Krycí" či "prázdné" entity - změny návrhu nové EU směrnice

Počátkem roku 2022 jsme vás informovali o novém návrhu EU směrnice, kterou se stanoví pravidla pro předcházení zneužívání krycích subjektů pro daňové účely a kterou se mění směrnice 2011/16/EU (dále jen „Směrnice“) – článek najdete ZDE. Účelem…
Konec nízké přidané hodnoty u investičních pobídek

Konec nízké přidané hodnoty u investičních pobídek

Začátkem září 2022 připravila vláda ČR návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 221/2019 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách, ve znění pozdějších předpisů. Zvýšení přidané hodnoty Cílem navrhovaného…
Investiční pobídky bez politiků?

Investiční pobídky bez politiků?

Začátkem srpna 2022 připravila vláda ČR novelu zákona o investičních pobídkách. Tato novela je nyní v připomínkovém řízení. Novela je zaměřena na následující dvě změny: Zrušení povinnosti Ministerstva průmyslu a obchodu předkládat vládě k…
Uplatnění vyšší slevy na dani z titulu investičních pobídek v dodatečném daňovém přiznání

Uplatnění vyšší slevy na dani z titulu investičních pobídek v dodatečném daňovém přiznání

Na konci dubna 2022 vydal Krajský soud v Praze rozsudek č. 51 Af 62/2020, který se zabývá uplatněním vyšší slevy na dani z titulu investičních pobídek v případě podání dodatečného daňového přiznání. Ministerstvo financí již dříve v rámci…
« Předchozí stránka
12