Marek Toráč

Publikace

Cestovní náhrady v roce 2022

Cestovní náhrady v roce 2022

S účinností od 12. 3. 2022 dochází dle vyhlášky č. 511/2021 Sb. ke zvýšení ceny elektřiny pro účely výpočtu náhrady za spotřebované pohonné hmoty a od 14. 5. 2022 ke zvýšení ceny benzínu a nafty. Zvýšení sazeb se také dotklo tuzemského stravného a…
Sleva na pojistném u vybraných skupin zaměstnanců

Sleva na pojistném u vybraných skupin zaměstnanců

Návrhem novely zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, chce vláda ČR motivovat zaměstnavatele, aby více vytvářeli a nabízeli částečné úvazky, čímž by se měla zvýšit zaměstnanost osob,…
Zvýšení životního a existenčního minima

Zvýšení životního a existenčního minima

Od 1. dubna 2022 schválila vláda navýšení životního a existenčního minima v reakci na současnou situaci domácností spojenou s vysokou mírou inflace a růstem cen energií. Životní a existenční minimum se zvyšuje o 10 % a bude mít dopad také i na…
Z judikatury: Obrana proti stanovení daně pomocí pomůcek

Z judikatury: Obrana proti stanovení daně pomocí pomůcek

Nejvyšší správní soud (dále jen „NSS“) v rozsudku 6 Afs 273/2020 ze dne 18. května 2022 posuzoval spor mezi Odvolacím finančním ředitelstvím a fyzickou osobou (dále jen „žalobce“) ve věci nesprávného stanovení daně podle pomůcek. Správce daně dne 30…
Valorizace kompenzací náhrad výdělku u pracovních úrazů

Valorizace kompenzací náhrad výdělku u pracovních úrazů

Dne 18. 5. 2022 vláda rozhodla o valorizaci kompenzací, které nahrazují výdělek po pracovním úrazu nebo při nemoci z povolání. Pro výpočet náhrad hraje roli jak průměrný výdělek, tak i výše vyplácených důchodů, z toho důvodu je nutné zvýšit průměrné…
Změna zákona o daních z příjmů v souvislosti s válkou na Ukrajině

Změna zákona o daních z příjmů v souvislosti s válkou na Ukrajině

Poslanecká sněmovna a následně i Senát se shodli na úpravě změny zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“) týkající se podpory dobrovolného dárcovství poplatníků směřující k pomoci státu Ukrajina a jeho…
Stanovení základu daně u spolupracující osoby

Stanovení základu daně u spolupracující osoby

Nejvyšší správní soud (dále jen „NSS“) v rozsudku 4 Afs 490/2019-34 ze dne 22. 11. 2021 posuzoval spor mezi Krajským soudem v Českých Budějovicích (dále jen „krajský soud“) a žalobcem. Šlo o případ, kdy Finanční úřad pro Jihomoravský kraj platebním…
Problémy při žádání o kompenzační bonus

Problémy při žádání o kompenzační bonus

V poslední době se začaly šířit informace o praktikách finančního úřadu při vyřizování žádostí o kompenzační bonus 2022. Komora daňových poradců vydala 24. 1. 2022 prohlášení o přístupu finanční správy k žadatelům tohoto bonusu. Z této zprávy…
« Předchozí stránka