Marek Toráč

Publikace

Přeshraniční telework – nové rámcové dohody s Německem a Rakouskem

Přeshraniční telework – nové rámcové dohody s Německem a Rakouskem

S účinností od 1. března 2023 uzavřela Česká republika s Německem a Rakouskem rámcovou dohodu týkající se přeshraniční práce na dálku (v praxi známé rovněž pod pojmy telework či remote work – k tomuto tématu se více dočtete zde), která rozšiřuje…
Uplatnění plné moci udělené daňovému poradci po podání daňového přiznání

Uplatnění plné moci udělené daňovému poradci po podání daňového přiznání

Nejvyšší správní soud (dále jen „NSS“) řešil v rozsudku 4 Afs 425/2021-40 spor mezi fyzickou osobou (dále jen „žalobce“) a Odvolacím finančním ředitelstvím (dále jen „žalovaný“) týkající se posouzení možnosti prodloužení lhůty pro podání daňového…
Bonusový program pro prodejce obchodních partnerů jako příjem ze zaměstnání

Bonusový program pro prodejce obchodních partnerů jako příjem ze zaměstnání

Nejvyšší správní soud (dále jen „NSS“) řešil kasační stížnost 10 Afs 61/2022-41 mezi právnickou osobou (dále jen „žalobkyně“ a Generálním finančním ředitelstvím (dále jen „žalovaný“) ve věci zdanění finanční motivace pro zaměstnance za prodej zboží…
Milostivé léto i pro dlužníky na daních a sociálním pojištění

Milostivé léto i pro dlužníky na daních a sociálním pojištění

Milostivé léto pro dlužníky na daních Vláda dne 25. 1. 2023 schválila návrh zákona o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů (tzv.“ daňové milostivé léto III“), o kterém jsme vás již informovali v článku zde. Cílem návrhu je dát…
Změna průměrné mzdy v roce 2023

Změna průměrné mzdy v roce 2023

Dne 26. září 2022 vydala Vláda ČR nařízení č. 290/2022 Sb., ve kterém stanovila pro rok 2023 novu výši průměrné mzdy, která činí 40 324 Kč. Průměrná mzda má vliv na níže uvedené odvodové povinnosti týkající se fyzických osob. Progresivní sazba daně…
Nezabavitelná částka pro rok 2023

Nezabavitelná částka pro rok 2023

Dne 14. prosince 2022 navýšila Vláda ČR svým nařízením životní a existenční minimum s účinností od 1. ledna 2023. Nově tak bylo navýšeno: životní minimum jednotlivce na částku 4 860 Kč existenční minimum osoby na částku 3 130 Kč Dále byl od 21.…
Práce na dálku a její dopady na sociální zabezpečení zaměstnanců

Práce na dálku a její dopady na sociální zabezpečení zaměstnanců

Omezení volného pohybu osob zapříčiněné pandemií covid-19 zasáhlo prakticky všechny státy světa a mělo dopady i na postupy jinak používané pro aplikaci koordinačních nařízení EU. Z tohoto důvodu se všechny členské státy dohodly na tom, jak dočasně…
Z judikatury: další výklad k nepeněžitému plnění u zaměstnance

Z judikatury: další výklad k nepeněžitému plnění u zaměstnance

Nejvyšší správní soud („dále jen NSS“) řešil spor v kasační stížnosti mezi právnickou osobou (dále jen „žalobce“) a ČSSZ (dále jen „žalovaná“) ve věci vyměření platebního výměru, jímž byla žalobci jakožto zaměstnavateli uložena povinnost uhradit…
« Předchozí stránka