Marek Toráč

Publikace

Vracení přeplatku na dani pouze na registrovaný účet?

Vracení přeplatku na dani pouze na registrovaný účet?

Nejvyšší správní soud (dále jen „NSS“) v rozsudku 7 Afs 49/2022-26 ze dne 16. 8. 2022  řešil spor mezi žalobcem (fyzickou osobou) a žalovaným (FÚ) o kasační stížnosti ve věci odmítnutí úhrady přeplatku na dani. Dle § 155a odst. 3 zákona č. 280/2009…
Pokuty za neoznámení osvobozeného příjmu lze prominout

Pokuty za neoznámení osvobozeného příjmu lze prominout

Generální finanční ředitelství (dále jen „GFŘ“) vydalo pokyn č. GFŘ D-56 upravující postup orgánů finanční správy při rozhodování o prominutí pokuty za nepodání oznámení o osvobozených příjmech. Oznamovací povinnost je pro poplatníky zakotvena v §…
Z judikatury: příjmy ze živnosti bez živnostenského oprávnění?

Z judikatury: příjmy ze živnosti bez živnostenského oprávnění?

Nejvyšší správní soud (dále jen „NSS“) vydal rozsudek ke kasační stížnosti 7 Afs 145/2020-25 ze dne 16. 8. 2022, který řešil spor mezi fyzickou osobou (dále jen „stěžovatel“) a Odvolacím finančním ředitelstvím (dále jen „žalovaný“). Šlo o situaci,…
Z judikatury: korunové dluhopisy a zneužití práva

Z judikatury: korunové dluhopisy a zneužití práva

Nejvyšší správní soud (dále jen „NSS“) řešil v kasační stížnosti spor mezi obchodní společností (dále jen „žalobce“) a Odvolacím finančním ředitelstvím (dále jen „žalovaný“), kdy správce daně stanovil žalobci k přímé úhradě daň z příjmů fyzických…
Antibyrokratický balíček v oblasti mezd

Antibyrokratický balíček v oblasti mezd

Vláda dne 31. 8. 2022 schválila soubor dvaceti opatření, která mají za úkol ušetřit byrokratickou zátěž podnikatelům, živnostníkům a občanům. Mělo by se jednat o první ze série opatření, na která budou navazovat další antibyrokratické balíčky. Je…
Judikatura: Zdanění mezd vyplácených „na černo“

Judikatura: Zdanění mezd vyplácených „na černo“

Nejvyšší správní soud (dále NSS) řešil kasační stížnost mezi žalobkyní (ADL PRANA s.r.o.) a žalovaným (Odvolací finanční ředitelství) ve věci doměření daně z příjmů fyzické osoby ze závislé činnosti. Doměření daně proběhlo z důvodu nedostatečných…
Pojistné u nízkoemisního motorového vozidla poskytnutého zaměstnanci k soukromým účelům

Pojistné u nízkoemisního motorového vozidla poskytnutého zaměstnanci k soukromým účelům

Komora daňových poradců se obrátila na Všeobecnou zdravotní pojišťovnu (dále jen „VZP“) a Českou správu sociálního zabezpečení (dále jen „ČSSZ“) s žádostí o poskytnutí metodického pokynu, jak mají plátci pojistného správně postupovat při opravě…
Zpřísnění podmínek pro Ukrajince v České republice

Zpřísnění podmínek pro Ukrajince v České republice

Dne 15. června 2022 schválil senát a poté i prezident republiky novelu zákona Lex Ukrajina, která zpřísňuje podmínky pro poskytování podpor ukrajinským uprchlíkům. Nová právní úprava nabyla účinnosti 30. června 2022. Novela zákona upravuje podmínky…
« Předchozí stránka