Marek Toráč

Publikace

Daňové zvýhodnění zaměstnaneckých benefitů zůstává. V jaké podobě?

Daňové zvýhodnění zaměstnaneckých benefitů zůstává. V jaké podobě?

Jistě vám neunikla aktuální debata o finální podobě ozdravného daňového balíčku, kterou intenzivně projednávala vláda společně se zástupci odborových svazů a zaměstnavatelů. Hodně probírané je téma boje o zaměstnanecké benefity, jejichž daňově…
Milostivé léto u České správy sociálního zabezpečení

Milostivé léto u České správy sociálního zabezpečení

Česká správa sociálního zabezpečení (dále jen „ČSSZ“) spustila dne 10. 7. 2023 na svém ePortálu novou službu, díky které je možné zjistit dlužné pojistné vůči ČSSZ a podat oznámení o jeho splacení. Novinka se týká pouze dluhu na pojistném, penále a…
Velké změny u dohod o provedení práce

Velké změny u dohod o provedení práce

Aktuálně je v Poslanecké sněmovně projednáván vládní návrh zákona novelizující zákoník práce. Jednou z novelizovaných oblastí jsou přitom dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, tj. dohoda o provedení práce (dále jen „DPP“) a dohoda o…
Finanční úřady letos nebudou pokutovat chybně podaná daňová přiznání

Finanční úřady letos nebudou pokutovat chybně podaná daňová přiznání

V souvislosti se zřízením datové schránky u významně rozšířeného okruhu osob, zaznamenal finanční úřad velký nárůst chybně podaných daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob, popř. i právnických osob z důvodu nerespektování obecné povinnosti…
Neosvobození příjmu ze služebního bytu

Neosvobození příjmu ze služebního bytu

Nejvyšší správní soud (dále jen „NSS“) řešil dne 31. října 2022 kasační stížnost mezi dvěma stranami, kde na jedné straně stála náboženská obec (dále jen „žalobkyně“) a proti ní na straně druhé Odvolací finanční ředitelství (dále jen „žalovaný“).…
Nová povinnost zaměstnavatelů přihlašovat zaměstnance s dočasnou ochranou i v nepojištěných činnostech

Nová povinnost zaměstnavatelů přihlašovat zaměstnance s dočasnou ochranou i v nepojištěných činnostech

S účinností od 1. 4. 2023 vznikla nová ohlašovací povinnost pro zaměstnavatele, kteří zaměstnávají cizince požívající dočasné ochrany podle zvláštního právního předpisu. Nově bude muset právnická nebo fyzická osoba nahlásit nástup každého…
Přeshraniční telework – nové rámcové dohody s Německem a Rakouskem

Přeshraniční telework – nové rámcové dohody s Německem a Rakouskem

S účinností od 1. března 2023 uzavřela Česká republika s Německem a Rakouskem rámcovou dohodu týkající se přeshraniční práce na dálku (v praxi známé rovněž pod pojmy telework či remote work – k tomuto tématu se více dočtete zde), která rozšiřuje…
Uplatnění plné moci udělené daňovému poradci po podání daňového přiznání

Uplatnění plné moci udělené daňovému poradci po podání daňového přiznání

Nejvyšší správní soud (dále jen „NSS“) řešil v rozsudku 4 Afs 425/2021-40 spor mezi fyzickou osobou (dále jen „žalobce“) a Odvolacím finančním ředitelstvím (dále jen „žalovaný“) týkající se posouzení možnosti prodloužení lhůty pro podání daňového…
« Předchozí stránka
123467