Ludmila Malimánková

"Mnoho manažerů věří, že všichni lidé jsou snadno nahraditelní. Lidé jsou však jedineční a je třeba jim dát příležitost nechat vyniknout jejich schopnosti."

Ludmila Malimánková je účetním specialistou a ve společnosti zastává pozici partnera odpovědného za rozvoj a poskytování kvalitních služeb v oblasti finančního a mzdového účetnictví a účetního poradenství.  

Její specializací je sestavování a kontrola účetních závěrek, nastavování účetních procesů, rekonstrukce účetnictví a poradenství v oblasti finančního účetnictví a navazujících daní. 

Ludmila působí v oboru již 26 let. Ovládá češtinu a angličtinu. 

Publikace

Maraton zvyšování úrokových sazeb ČNB pokračuje

Maraton zvyšování úrokových sazeb ČNB pokračuje

Bankovní rada ČNB s účinností od  23. 6. 2022  rozhodla o těchto úrokových sazbách: dvoutýdenní repo sazba zvýšena z 5,75% na 7,00 % lombardní sazba zvýšena z 6,75 na 8,00 % diskontní sazba z 4,75% na 6,00 % Autor: Ludmila Malimánková
Komplexní vedení agendy digitálních měn (kryptoměny)

Komplexní vedení agendy digitálních měn (kryptoměny)

V současné době se stále častěji setkáváme s dotazy k automatickému obchodování na finančních trzích (Auto/Algo Trading), k obchodování na neregulovaných burzách kryptoměn či k využívání kryptoměn jako platebních prostředků. S tím souvisí dotazy,…
Vlastní stravovací zařízení a příspěvek na stravování zajištěné subdodavatelsky

Vlastní stravovací zařízení a příspěvek na stravování zajištěné subdodavatelsky

Dle ustanovení § 236 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“) je zaměstnavatel povinen umožnit (nikoliv zajistit) svým zaměstnancům stravování a to ve všech směnách, přičemž se tato…
Časové rozlišení (aktivní i pasivní)

Časové rozlišení (aktivní i pasivní)

Akruální princip. Právě tento princip bude hlavním zájem dnešního článku. Jedná se o účetní princip, podle kterého jsou důsledky obchodních transakcí, či jiných událostí uznány v období, k němuž se vztahují. Tento princip je jednou z podstatných…
KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK

KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK

V návaznosti na seriál článků rozvahy se v dnešním díle budeme zabývat položkou krátkodobého finančního majetku, která představuje pro společnost vysokou likviditu. Tento majetek slouží společnostem k zajištění činnosti, především k úhradám závazků,…
Změny ve zdanění autorských honorářů od roku 2014

Změny ve zdanění autorských honorářů od roku 2014

Od letošního roku dochází ke změnám ve způsobu zdanění autorských honorářů. Podle zákona o daních z příjmů podléhají příjmy ze samostatně činnosti ve formě autorských honorářů, které jsou vyplaceny jedním plátcem stejnému autorovi na území České…
ČÚS č. 005 - Opravné položky

ČÚS č. 005 - Opravné položky

ČÚS č. 005 stanovuje základní postupy účtování o opravných položkách za účelem docílení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami. Účetní předpisy, kterých se ČÚS č. 005 především týká: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví: § 25 odst.…
ČÚS č. 002 – Otevírání a uzavírání účetních knih

ČÚS č. 002 – Otevírání a uzavírání účetních knih

Český účetní standard č. 002 (dále ČÚS) patří jako obecně uplatnitelný standard do skupiny ČÚS pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., stanovuje postupy při otevírání a uzavírání účetních knih za účelem docílení souladu…
« Předchozí stránka
12