Lenka Kočerová

.

Publikace

Dodatek č. 9 k Pokynu GFŘ-D-29 o prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení

Dodatek č. 9 k Pokynu GFŘ-D-29 o prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení

Ve Finančním zpravodaji č. 18/2022 vyšel dodatek č. 9 k pokynu GFŘ-D-29 č.j. 111096/16/7100-20116-050484 vydanému Generálním finančním ředitelstvím k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení (dále jen „Pokyn“). O poslední změně Pokynu…
Prominutí příslušenství daně – nový Pokyn č. GFŘ-D-58

Prominutí příslušenství daně – nový Pokyn č. GFŘ-D-58

Dne 2. 12. 2022 byl ve Finančním zpravodaji 15/2022 zveřejněn nový Pokyn č. GFŘ-D-58 č.j.: 34006/20/7700-10123-050167, vydaný Generálním finančním ředitelstvím dne 23. 11. 2022 (dále jen „Pokyn“), k promíjení příslušenství daně podle zákona č. 280…
Návrh zákona o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů

Návrh zákona o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů

Rádi bychom vás informovali o aktuálně projednávaném návrhu zákona o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů, jehož navrhovatelem je Ministerstvo financí. Tento návrh navazuje na předchozí projekty „Milostivé léto I a II“ v letech…
Výklad přechodného ustanovení ke zdanění úrokových příjmů plynoucích z dluhopisů emitovaných před 1. lednem 2013

Výklad přechodného ustanovení ke zdanění úrokových příjmů plynoucích z dluhopisů emitovaných před 1. lednem 2013

Jak jsme Vás již informovali, dne 6. 11. 2019 Poslanecká sněmovna schválila vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů, tzv. sazbový balíček. Součástí návrhu novely je i…