Lenka Kočerová

.

Publikace

Rozšířený senát NSS rozhodl: subjektivní lhůta pro podání dodatečného daňového přiznání na daň nižší se nepoužije

Rozšířený senát NSS rozhodl: subjektivní lhůta pro podání dodatečného daňového přiznání na daň nižší se nepoužije

Jak jsme v minulosti informovali, rozšířenému senátu Nejvyššího správního soudu (NSS) byla předložena k posouzení právní otázka, zda pro podání dodatečného daňového přiznání na daň nižší platí vedle objektivní lhůty odpovídající lhůtě pro stanovení…
Pojistné Milostivé léto pro klienty ČSSZ

Pojistné Milostivé léto pro klienty ČSSZ

Dne 23. 6. 2023 byl ve Sbírce listin vyhlášen zákon č. 181/2023 o mimořádném odpuštění penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a exekučních nákladů, který umožní klientům České správy sociálního…
Prezident podepsal zákony o Milostivém létu, začne platit od 1. července 2023

Prezident podepsal zákony o Milostivém létu, začne platit od 1. července 2023

Senát dne 31. 5. 2023 schválil související dva návrhy zákonů z pera Ministerstva financí a Ministerstva práce a sociálních věcí ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou. Konkrétně se jedná o návrh zákona o mimořádném odpuštění a zániku některých…
Milostivé léto pro dlužníky na daních a sociálním pojištění

Milostivé léto pro dlužníky na daních a sociálním pojištění

Daňové milostivé léto Poslanecká sněmovna schválila návrh zákona o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů a předložila jej Senátu. Cílem návrhu je dát daňovým dlužníkům možnost zbavit se dosud neuhrazených dluhů na penále, úrocích a…
Z judikatury: Oprávnění správce daně odmítnout nárok na odpočet DPH v důsledku účasti na podvodu

Z judikatury: Oprávnění správce daně odmítnout nárok na odpočet DPH v důsledku účasti na podvodu

Nejvyšší správní soud (NSS) ve svém rozsudku č. j. 7 Afs 45/2021 - 57 ze dne 27. února 2023 rozhodl ve prospěch našeho klienta, kterého jsme zastupovali v kauze doměření daně z přidané hodnoty, kdy správce daně odepřel nárok na odpočet za přijatá…
Dodatek č. 9 k Pokynu GFŘ-D-29 o prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení

Dodatek č. 9 k Pokynu GFŘ-D-29 o prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení

Ve Finančním zpravodaji č. 18/2022 vyšel dodatek č. 9 k pokynu GFŘ-D-29 č.j. 111096/16/7100-20116-050484 vydanému Generálním finančním ředitelstvím k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení (dále jen „Pokyn“). O poslední změně Pokynu…
Prominutí příslušenství daně – nový Pokyn č. GFŘ-D-58

Prominutí příslušenství daně – nový Pokyn č. GFŘ-D-58

Dne 2. 12. 2022 byl ve Finančním zpravodaji 15/2022 zveřejněn nový Pokyn č. GFŘ-D-58 č.j.: 34006/20/7700-10123-050167, vydaný Generálním finančním ředitelstvím dne 23. 11. 2022 (dále jen „Pokyn“), k promíjení příslušenství daně podle zákona č. 280…
Návrh zákona o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů

Návrh zákona o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů

Rádi bychom vás informovali o aktuálně projednávaném návrhu zákona o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů, jehož navrhovatelem je Ministerstvo financí. Tento návrh navazuje na předchozí projekty „Milostivé léto I a II“ v letech…
« Předchozí stránka
12