Klára Honzíková

Auditorka | Manažerka oddělení auditu

Klára Honzíková je auditorkou zapsanou u Komory auditorů ČR a zaměřuje se na audity individuálních i konsolidovaných účetních závěrek sestavených jak podle českých, tak i mezinárodních předpisů IFRS/US GAAP.

Mimo statutárních a dobrovolných auditů zpracovává rovněž prověrky a dohodnuté postupy, zabývá se ověřením vnitřního kontrolního systému či prověřením hospodaření společností.

Zároveň se věnuje účetnímu poradenství a vybraným projektům due-diligence.

Klára hovoří anglicky.

Publikace

Máte povinnost konsolidovat?

Máte povinnost konsolidovat?

Na úvod si stručně vysvětlíme, co je to konsolidovaná účetní závěrka. Obecně se konsolidovanou účetní závěrkou rozumí sestavení účetní závěrky za skupinu podniků, které jsou majetkově propojené. Z pohledu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále…
GT Talks: ESEF s Klárou Honzíkovou a Jiřím Köhlerem

GT Talks: ESEF s Klárou Honzíkovou a Jiřím Köhlerem

Klára Honzíková a Jiří Köhler nám dnes představí ESEF, což je Evropský jednotný elektronický formát, který definuje pravidla pro přípravu a zveřejňování účetních závěrek firem. Pro koho platí a odkdy? Jakým způsobem můžete tuto regulaci naplnit?…
Pobídky v nájmech – postupujete při jejich účtování správně?

Pobídky v nájmech – postupujete při jejich účtování správně?

Pobídkou v nájemních vztazích je myšleno nájemné se slevou nebo nájemné úplně zdarma. Pobídky v nájmech se vyskytují především u dlouhodobých nájemních smluv. Pronajímatel, který se snaží získat dlouhodobou nájemní smlouvu a tím si zajistit…
Nejčastější zjištění z auditu

Nejčastější zjištění z auditu

Auditu se věnuji již více než 10 let a za svoji praxi jsem už viděla ledacos. Klienti působí v různých oborech, což s sebou nese, že se potýkají s různou problematikou, pracují v různých účetních a podnikových systémech, mění se jim obsazení…
Předaudit a jeho výhody

Předaudit a jeho výhody

S tím, jak přichází podzimní měsíce, začíná narůstat, dnes již neutichající, ruch v auditorských odděleních. Klienti oznamují data fyzických inventur, začínají si rezervovat termíny návštěvy auditorů ve svých společnostech a mnohdy si také auditory…
Možné změny v účtování inventarizačních rozdílů

Možné změny v účtování inventarizačních rozdílů

Pomalu se blíží konec roku a účetní jednotky, které sestavují účetní závěrku k 31.12., se již zamýšlejí nad termíny fyzických inventur zásob a majetku. Ze zákona mají na splnění této povinnosti celých 6 měsíců. Účetní jednotky mohou zahájit…
Finanční analýza – k čemu to vše vlastně je?

Finanční analýza – k čemu to vše vlastně je?

Finanční analýza jako oblast finančního řízení podniku je nezbytnou součástí každé firmy, která chce uspět v dnešním konkurenčním prostředí. Pomocí znalosti historických informací lze usuzovat o přítomnosti a predikovat budoucnost finančního…
Jste připraveni na možnou změnu kategorie účetní jednotky?

Jste připraveni na možnou změnu kategorie účetní jednotky?

V říjnu 2016 jsme se na těchto stránkách věnovali novele zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, která s účinností od 1.1.2016 přinesla významné změny. Jednou z největších bylo zavedení tzv. kategorizace účetních jednotek. Domníváme se, že dva roky po…
« Předchozí stránka