Klára Honzíková

Auditorka | Manažerka oddělení auditu

Klára Honzíková je auditorkou zapsanou u Komory auditorů ČR a zaměřuje se na audity individuálních i konsolidovaných účetních závěrek sestavených jak podle českých, tak i mezinárodních předpisů IFRS/US GAAP.

Mimo statutárních a dobrovolných auditů zpracovává rovněž prověrky a dohodnuté postupy, zabývá se ověřením vnitřního kontrolního systému či prověřením hospodaření společností.

Zároveň se věnuje účetnímu poradenství a vybraným projektům due-diligence.

Klára hovoří anglicky.

Publikace

GT Talks: ESEF s Klárou Honzíkovou a Jiřím Köhlerem

GT Talks: ESEF s Klárou Honzíkovou a Jiřím Köhlerem

Klára Honzíková a Jiří Köhler nám dnes představí ESEF, což je Evropský jednotný elektronický formát, který definuje pravidla pro přípravu a zveřejňování účetních závěrek firem. Pro koho platí a odkdy? Jakým způsobem můžete tuto regulaci naplnit?…
Pobídky v nájmech – postupujete při jejich účtování správně?

Pobídky v nájmech – postupujete při jejich účtování správně?

Pobídkou v nájemních vztazích je myšleno nájemné se slevou nebo nájemné úplně zdarma. Pobídky v nájmech se vyskytují především u dlouhodobých nájemních smluv. Pronajímatel, který se snaží získat dlouhodobou nájemní smlouvu a tím si zajistit…
Nejčastější zjištění z auditu

Nejčastější zjištění z auditu

Auditu se věnuji již více než 10 let a za svoji praxi jsem už viděla ledacos. Klienti působí v různých oborech, což s sebou nese, že se potýkají s různou problematikou, pracují v různých účetních a podnikových systémech, mění se jim obsazení…
Předaudit a jeho výhody

Předaudit a jeho výhody

S tím, jak přichází podzimní měsíce, začíná narůstat, dnes již neutichající, ruch v auditorských odděleních. Klienti oznamují data fyzických inventur, začínají si rezervovat termíny návštěvy auditorů ve svých společnostech a mnohdy si také auditory…
Možné změny v účtování inventarizačních rozdílů

Možné změny v účtování inventarizačních rozdílů

Pomalu se blíží konec roku a účetní jednotky, které sestavují účetní závěrku k 31.12., se již zamýšlejí nad termíny fyzických inventur zásob a majetku. Ze zákona mají na splnění této povinnosti celých 6 měsíců. Účetní jednotky mohou zahájit…
Finanční analýza – k čemu to vše vlastně je?

Finanční analýza – k čemu to vše vlastně je?

Finanční analýza jako oblast finančního řízení podniku je nezbytnou součástí každé firmy, která chce uspět v dnešním konkurenčním prostředí. Pomocí znalosti historických informací lze usuzovat o přítomnosti a predikovat budoucnost finančního…
Jste připraveni na možnou změnu kategorie účetní jednotky?

Jste připraveni na možnou změnu kategorie účetní jednotky?

V říjnu 2016 jsme se na těchto stránkách věnovali novele zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, která s účinností od 1.1.2016 přinesla významné změny. Jednou z největších bylo zavedení tzv. kategorizace účetních jednotek. Domníváme se, že dva roky po…
Opravy chyb, změny v účetních odhadech a změny v účetních metodách – 2. část

Opravy chyb, změny v účetních odhadech a změny v účetních metodách – 2. část

V minulém článku jsme si vysvětlili opravy chyb. Dnes si ukážeme, jak podle interpretace Národní účetní rady I-29 naložit se změnami v účetních odhadech a změnami účetních metod. Změny v účetních odhadech Účetním odhadem se rozumí údaje uváděné v…
« Předchozí stránka