Jiří Jakoubek

Jiří je zakládajícím partnerem společnosti Grant Thornton Czech Republic a předsedou představenstva skupiny. Působí primárně v oblasti daní, kde je zodpovědný za vedení oddělení transferových cen.

Zaměřuje se na restrukturalizace a nastavení transferových cen pro střední a velké české i zahraniční společnosti a nadnárodní korporace z nejrůznějších průmyslových oborů.Svou profesní dráhu prohluboval participacemi na vyučovacích programech školících agentur a státní správy.

Jiří absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze se zaměřením na finance a dále oceňování podniku, na Katedře financí a oceňování podniku dále působí.  Ve své akademické činnosti se věnuje otázkám transferových cen podnikových uskupení, zejména pak oblasti forem financování holdingových struktur. Na tato témata také publikuje v českých i zahraničních odborných časopisech. V oboru transferových cen je soudním znalcem. Mluví česky a anglicky. 

Publikace

Vliv cenového předpisu Ministerstva zdravotnictví na oblast transferových cen u prodeje léčivých přípravků a potravin určených pro zvláštní lékařské účely

Vliv cenového předpisu Ministerstva zdravotnictví na oblast transferových cen u prodeje léčivých přípravků a potravin určených pro zvláštní lékařské účely

Rádi bychom vás informovali o možných implikacích Cenového předpisu Ministerstva zdravotnictví[1], který nabyl účinnosti na počátku letošního roku, a to s ohledem do jeho dopady do oblasti převodních cen. Hlavním cílem cenového předpisu je úprava…
Rozsudek ARGO-HYTOS 2 Afs 66/2021 ve světle okolností této kauzy

Rozsudek ARGO-HYTOS 2 Afs 66/2021 ve světle okolností této kauzy

Nejvyšší správní soud (NSS) vydal rozsudek ve věci klienta Grant Thornton, jímž zrušil rozhodnutí krajského soudu (KS) potvrzující doměření daně z titulu nedostatečné marže u daňového subjektu – smluvního výrobce, které bylo provedeno na základě…
NSS klepl správce daně přes prsty kvůli nepřezkoumatelné analýze v oblasti převodních cen

NSS klepl správce daně přes prsty kvůli nepřezkoumatelné analýze v oblasti převodních cen

Nejvyšší správní soud (NSS) vydal rozsudek, jímž zrušil rozhodnutí krajského soudu potvrzujícího doměření daně z titulu nedostatečné marže u daňového subjektu – smluvního výrobce, které bylo provedeno na základě správcem daně připravené, avšak z…
V EU bude od roku 2024 platit 15% minimální daň

V EU bude od roku 2024 platit 15% minimální daň

Dne 22. prosince 2021 představila Evropská komise své další návrhy namířené proti daňovým podvodům a erozi daňových základů poplatníků daně z právnických osob (Iniciativa BEPS 2.0). Jedná se o: Pilíř - návrh směrnice týkající se stanovení pravidel,…
Z judikatury: Cash pooling v rámci daňové kontroly

Z judikatury: Cash pooling v rámci daňové kontroly

Dne 27. 10. 2022 vydal Nejvyšší správní soud (NSS) rozsudek k problematice ceny obvyklé v případě cash poolingu, včetně povinnosti správce daně doložit a prokázat obvyklý úrok. Rozsudek stojí za zvýšenou pozornost přinejmenším proto, že se věnuje…
NÁVRH WINDFALL TAX PROŠEL SNĚMOVNOU

NÁVRH WINDFALL TAX PROŠEL SNĚMOVNOU

V minulosti jsme vás informovali, o tom, že vláda připravila návrh novely zákona o daních z příjmů zahrnující zdanění mimořádných zisků vybraných společností, tzv. windfall tax. Chceme vás tímto informovat, že v legislativním procesu došlo k posunu…
Návrh Windfall tax schválen Poslaneckou sněmovnou

Návrh Windfall tax schválen Poslaneckou sněmovnou

V pátek 4. 11. 2022 Poslanecká sněmovna po několikahodinových debatách schválila ve třetím čtení návrh Windfall tax. Ze druhého čtení vyplynula řada pozměňovacích návrhů, avšak žádný z nich nebyl přijat (až na jeden upřesňující návrh). Nyní návrh…
Daň z mimořádných zisků tzv. windfall tax - představujeme návrh novely

Daň z mimořádných zisků tzv. windfall tax - představujeme návrh novely

AKTUÁLNÍ VÝVOJ Dne 25. 10. 2022 proběhlo v Poslanecké sněmovně druhé čtení návrhu zákona, ze kterého vzešla celá řada pozměňovacích návrhů. Upozorňujeme, že článek níže byl zpracován na základě původního návrhu z 21. 10. 2022 a s těmito…
« Předchozí stránka
12