Jiří Dvořák

Jiří Dvořák působí v Grant Thornton na pozici Senior Manager a vede tým poradců pro energetiku. Zaměřuje se na projekty v oblasti energetiky, alternativních technologií, paliv a odpadů. Projekty se týkají strategií a rozvoje elektrizační soustavy, řešení odpadů ve městech a inovačními projekty zaměřenými na řešení alternativní dopravy (vodík, LNG, elektromobilita), energetických úložišť a obnovitelných zdrojů energie. Zároveň se věnuje jejich financování z evropských dotačních titulů. 

Svou profesní kariéru zahájil v ČEPS na pozici analytika, následně specialisty pro strategii a rozvoj přenosové soustavy, dále měl na starost financování rozvoje přenosové soustavy z Evropských fondů. Poté pracoval na Ministerstvu průmyslu a obchodu jako zástupce ředitele odboru energetiky. Byl zodpovědný za strategický rozvoj energetiky (příprava Státní energetické koncepce) včetně evropské legislativy zabývající se rozvojem a financováním soustav. 

V energetickém sektoru pracuje přes 13 let a v poradenství se pohybuje 8 let. V průběhu kariéry Jiří získal jedinečné know-how spojené s právními a regulatorními otázkami na jedné straně (na Ministerstvu průmyslu a obchodu) a s businessovými a technickými záležitostmi na straně druhé (ČEPS, T&H energo). Jiří mluví plynně anglicky.

Publikace

Nadcházející výzvy Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Nadcházející výzvy Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Ministerstvo průmyslu a obchodu plánuje do konce měsíce vyhlášení nových výzev v rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, které budou zaměřené na podporu podnikatelských aktivit a zvýšení konkurenceschopnosti…
Dotace na vzdělávání vašich zaměstnanců znovu dostupné

Dotace na vzdělávání vašich zaměstnanců znovu dostupné

Nově vyhlášená výzva v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus s názvem Podnikové vzdělávání je určena všem typům podniků ze všech regionů, kde mohou žádat o finance na vzdělávání svých zaměstnanců. Hlavním cílem podpory je další profesní…
Dotace na podnikové vzdělávání startují

Dotace na podnikové vzdělávání startují

Operační program Zaměstnanost plus zahájil příjem žádostí v první vyhlášené výzvě týkající se podnikového vzdělávání, které patřilo v minulých letech mezi velmi žádané dotační tituly a nejinak tomu bude i nyní. Hlavním cílem podpory je další…
GT verdict: Bezemisní automobily od roku 2035? Zachovejme v boji za přírodu ekonomickou stabilitu a konkurenceschopnost

GT verdict: Bezemisní automobily od roku 2035? Zachovejme v boji za přírodu ekonomickou stabilitu a konkurenceschopnost

Hodnotíme-li záměr vyrábět Evropské unie od roku 2035 auta s nulovými emisemi, měli bychom ho nejprve na současných datech zasadit do reálného kontextu. Silniční doprava se globálně i v evropském měřítku podílí na produkci CO2 mezi 10–11 %, osobní…
Výzva na pomoc firmám s vysokými cenami energií

Výzva na pomoc firmám s vysokými cenami energií

Ministerstvo průmyslu a obchodu začátkem listopadu zveřejnilo výzvu z programu podpory pro velké firmy na pomoc se zvýšenými náklady na plyn a elektřinu podle tzv. Dočasného krizového rámce Evropské komise. Žádosti budou přijímány od 15. listopadu…
Strop na ceny energií v otázkách a odpovědích našich expertů

Strop na ceny energií v otázkách a odpovědích našich expertů

Níže vám přinášíme otázky z rozhovoru pro Aktuálně.cz a odpovědi na ně od našich expertů z GT Advisory. Lze stručně popsat, jak strop na energie přesně funguje? Vláda stanovila strop ceny, kterou za energie zaplatí zákazníci. Cenu nad tento strop…
Kompenzace cen energií a trend udržitelnosti

Kompenzace cen energií a trend udržitelnosti

Z pohledu energetického trhu čelí v dnešní době spousta společností několika výzvám, ale i ohrožením. Napříč odvětvími probíhá zásadní přeměna s cílem zvýšit míru udržitelnosti podnikání, a to jak z pohledu enviromentálního, tak sociálního a…
Revize milníků a cílů Národního plánu obnovy

Revize milníků a cílů Národního plánu obnovy

Národní plán obnovy (NPO) byl Evropskou komisí pro Českou republiku schválen dne 19. 7. 2021. Pro Českou republiku bylo alokováno celkem 180 mld. Kč z evropských zdrojů pro období 2021 – 2026.  Národní plán obnovy je rozdělen na 6 základních pilířů…
« Předchozí stránka
12