Jiří Dvořák

Jiří Dvořák působí v Grant Thornton na pozici Senior Manager a vede tým poradců pro energetiku. Zaměřuje se na projekty v oblasti energetiky, alternativních technologií, paliv a odpadů. Projekty se týkají strategií a rozvoje elektrizační soustavy, řešení odpadů ve městech a inovačními projekty zaměřenými na řešení alternativní dopravy (vodík, LNG, elektromobilita), energetických úložišť a obnovitelných zdrojů energie. Zároveň se věnuje jejich financování z evropských dotačních titulů. 

Svou profesní kariéru zahájil v ČEPS na pozici analytika, následně specialisty pro strategii a rozvoj přenosové soustavy, dále měl na starost financování rozvoje přenosové soustavy z Evropských fondů. Poté pracoval na Ministerstvu průmyslu a obchodu jako zástupce ředitele odboru energetiky. Byl zodpovědný za strategický rozvoj energetiky (příprava Státní energetické koncepce) včetně evropské legislativy zabývající se rozvojem a financováním soustav. 

V energetickém sektoru pracuje přes 13 let a v poradenství se pohybuje 8 let. V průběhu kariéry Jiří získal jedinečné know-how spojené s právními a regulatorními otázkami na jedné straně (na Ministerstvu průmyslu a obchodu) a s businessovými a technickými záležitostmi na straně druhé (ČEPS, T&H energo). Jiří mluví plynně anglicky.

Publikace

Výzva na pomoc firmám s vysokými cenami energií

Výzva na pomoc firmám s vysokými cenami energií

Ministerstvo průmyslu a obchodu začátkem listopadu zveřejnilo výzvu z programu podpory pro velké firmy na pomoc se zvýšenými náklady na plyn a elektřinu podle tzv. Dočasného krizového rámce Evropské komise. Žádosti budou přijímány od 15. listopadu…
Strop na ceny energií v otázkách a odpovědích našich expertů

Strop na ceny energií v otázkách a odpovědích našich expertů

Níže vám přinášíme otázky z rozhovoru pro Aktuálně.cz a odpovědi na ně od našich expertů z GT Advisory. Lze stručně popsat, jak strop na energie přesně funguje? Vláda stanovila strop ceny, kterou za energie zaplatí zákazníci. Cenu nad tento strop…
Kompenzace cen energií a trend udržitelnosti

Kompenzace cen energií a trend udržitelnosti

Z pohledu energetického trhu čelí v dnešní době spousta společností několika výzvám, ale i ohrožením. Napříč odvětvími probíhá zásadní přeměna s cílem zvýšit míru udržitelnosti podnikání, a to jak z pohledu enviromentálního, tak sociálního a…
Revize milníků a cílů Národního plánu obnovy

Revize milníků a cílů Národního plánu obnovy

Národní plán obnovy (NPO) byl Evropskou komisí pro Českou republiku schválen dne 19. 7. 2021. Pro Českou republiku bylo alokováno celkem 180 mld. Kč z evropských zdrojů pro období 2021 – 2026.  Národní plán obnovy je rozdělen na 6 základních pilířů…
Dotační příležitosti pro podnikatele i veřejný sektor

Dotační příležitosti pro podnikatele i veřejný sektor

Tento rok bude opravdu velice štědrý v množství dotačních podpor pro podnikatele i veřejný sektor, a to v oblasti úspor energie, fotovoltaiky, vodíkových technologií, infrastruktury, digitalizace, inovací a dalších. Dotace bude možné podávat v rámci…
GT Talks: B.R.K.O.

GT Talks: B.R.K.O.

Víte, co se skrývá pod touto zkratkou? Řeč dnes bude o odpadech, jejich třídění a dalším využití. Jiří Dvořák, náš senior manager v Advisory, vám představí strategie cirkulární ekonomiky města Prahy týkající se odpadů, vyhlídky pro bioplynové…
Národní plán obnovy – první výzvy budou v listopadu

Národní plán obnovy – první výzvy budou v listopadu

Národní plán obnovy byl Evropskou komisí pro Českou republiku schválen dne 19.7.2021. Česká republika může čerpat cca 180 mld. Kč z evropských zdrojů pro období 2021 – 2026. Národní plán obnovy je rozdělen na 6 základních pilířů podpory: Digitální…