Jessica Vaculíková

Publikace

Náhrada za nevyčerpanou dovolenou podle judikatury Soudního dvora Evropské unie

Náhrada za nevyčerpanou dovolenou podle judikatury Soudního dvora Evropské unie

Soudní dvůr Evropské unie (dále jen „SDEU“) vydal v nedávné době rozhodnutí s významnou českou stopou. SDEU se v popisovaném rozhodnutí zabýval předběžnou otázkou, zdali má propuštěný zaměstnanec nárok na finanční náhradu za dny nevyčerpané dovolené…
Práce na dálku po novele zákoníku práce

Práce na dálku po novele zákoníku práce

Nedávno přijatá novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen „zákoník práce“) přinesla řadu změn, jednou z nich byla také změna pravidel využití tzv. home office. Právě dlouhodobě zaužívaný pojem home office se nyní v důsledku novely…
Novela zákoníku práce schválena. Na co je třeba se připravit?

Novela zákoníku práce schválena. Na co je třeba se připravit?

K legislativnímu procesu Dlouho diskutovaná novela zákoníku práce je téměř tady. Novelu zákoníku práce projednal v červenci Senát a vrátil ji s pozměňovacími návrhy zpět do Poslanecké sněmovny. Znovu projednání zmiňované novely proběhlo 12. 9. 2023…
Posílení nezávislosti a fungování orgánů pro rovné zacházení v rámci Evropské unie

Posílení nezávislosti a fungování orgánů pro rovné zacházení v rámci Evropské unie

V Evropské unii (dále jen „EU“) je zákaz diskriminace jedním ze základních kamenů fungování společného trhu, a tedy i celého společenství. Ministři zemí EU pro zaměstnanost a sociální věci docílili nedávno dohody ohledně návrhů pravidel, která mají…
Změna obsahu pracovního poměru pomocí ústní dohody

Změna obsahu pracovního poměru pomocí ústní dohody

Nejvyšší soud České republiky (dále jen „Nejvyšší soud“) se ve svém rozhodnutí z února letošního roku zabýval mimo jiné ústní dohodou ohledně změny obsahu pracovního poměru zaměstnance a jejím vlivem na pracovněprávní vztah. Zaměstnankyně s…
Návrh zákona o ochraně oznamovatelů – aktualizace

Návrh zákona o ochraně oznamovatelů – aktualizace

Již v lednu letošního roku jsme vás informovali o připravovaném návrhu zákona o ochraně oznamovatelů, který má implementovat Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva…
Svědecká výpověď zaměstnance

Svědecká výpověď zaměstnance

Nejvyšší soud České republiky (dále jen „NS“) dospěl již dříve ve své rozhodovací praxi k závěru, že samotná skutečnost, kdy je svědek v pozici zaměstnance k některému z účastníků řízení, sama o sobě neodůvodňuje závěr o nevěrohodnosti svědecké…
Rozsudek soudního dvora ohledně kolektivní smlouvy snižující odměnu zaměstnanců agentur práce oproti zaměstnancům zaměstnaným přímo uživatelem

Rozsudek soudního dvora ohledně kolektivní smlouvy snižující odměnu zaměstnanců agentur práce oproti zaměstnancům zaměstnaným přímo uživatelem

Soudní dvůr Evropské Unie (dále jen „SDEU“) se ve svém rozsudku z 15. prosince 2022 zabýval problematikou kolektivních smluv snižujících odměnu zaměstnanců agentur práce oproti zaměstnancům zaměstnaným přímo u uživatele. Ve zkoumaném případě byla…
« Předchozí stránka