Jessica Vaculíková

Publikace

Rozsudek soudního dvora ohledně kolektivní smlouvy snižující odměnu zaměstnanců agentur práce oproti zaměstnancům zaměstnaným přímo uživatelem

Rozsudek soudního dvora ohledně kolektivní smlouvy snižující odměnu zaměstnanců agentur práce oproti zaměstnancům zaměstnaným přímo uživatelem

Soudní dvůr Evropské Unie (dále jen „SDEU“) se ve svém rozsudku z 15. prosince 2022 zabýval problematikou kolektivních smluv snižujících odměnu zaměstnanců agentur práce oproti zaměstnancům zaměstnaným přímo u uživatele. Ve zkoumaném případě byla…
Kontrola pracovních podmínek ukrajinských uprchlíků ze strany inspekce práce

Kontrola pracovních podmínek ukrajinských uprchlíků ze strany inspekce práce

V uplynulém roce Státní úřad inspekce práce České republiky (dále jen „inspektorát práce“) nad rámec plánovaných kontrol zahájil přes 500 kontrol zaměřených na dodržování pracovních podmínek ukrajinských uprchlíků, kteří po příchodu na naše území…
Nejzásadnější změny, které může přinést připravovaná novela zákoníku práce

Nejzásadnější změny, které může přinést připravovaná novela zákoníku práce

V září minulého roku jsme vás informovali o připravované novele zákoníku práce. Ta by měla především transponovat evropské směrnice o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách,…
Nejčastější otázky k odškodnění za prodělání onemocnění Covid-19 jako nemoci z povolání

Nejčastější otázky k odškodnění za prodělání onemocnění Covid-19 jako nemoci z povolání

Během pandemie onemocnění covid-19 se objevila celá řada otázek s nejasnými odpověďmi. Některé z nich se týkaly právě i problematiky odškodnění za prodělání onemocnění covid-19 jako nemoci z povolání. Dlouhodobě nepřehledná situace se však postupem…
Dopady stanoviska generálního advokáta Soudního dvora EU na český zákoník práce

Dopady stanoviska generálního advokáta Soudního dvora EU na český zákoník práce

V září minulého roku vydal generální advokát Soudního dvora EU (dále jen „SDEU“) stanovisko k článku 88 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“).  Dle výše odkazovaného článku mohou členské státy prostřednictvím národní…
Soudní dvůr Evropské Unie konstatoval neplatnost ustanovení směrnice proti praní špinavých peněz

Soudní dvůr Evropské Unie konstatoval neplatnost ustanovení směrnice proti praní špinavých peněz

Soudní dvůr Evropské unie (dále jen „SDEU“) ve svém aktuálním rozsudku ve spojených věcech C-37/20 | Luxembourg Business Registers a C-601/20 | Sovim ze dne 22. 11. 2022 vyslovil neplatnost ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015…
Úraz OSVČ jako pracovní úraz zaměstnance aneb nároky z faktického pracovního poměru

Úraz OSVČ jako pracovní úraz zaměstnance aneb nároky z faktického pracovního poměru

Může se fyzická osoba, která pracuje „na fakturu“, domoci odškodnění z pracovního úrazu? Tuto otázku nedávno řešil Nejvyšší soud ČR (21 Cdo 3061/2020). V praxi záleží na tom, zda se jedná o výkon závislé práce, či nikoli. Jedná se o stále velmi…
Převádění dovolené do následujícího kalendářního roku

Převádění dovolené do následujícího kalendářního roku

Během předešlého roku došlo v oblasti českého pracovního práva a zejména pak konkrétně v oblasti dovolené k významným legislativním změnám. Jednou ze zavedených novinek je možnost převedení dovolené do následujícího kalendářního roku na základě…
« Předchozí stránka
12