Jaroslava Půtová

.

Publikace

Dodatek č. 9 k Pokynu GFŘ-D-29 o prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení

Dodatek č. 9 k Pokynu GFŘ-D-29 o prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení

Ve Finančním zpravodaji č. 18/2022 vyšel dodatek č. 9 k pokynu GFŘ-D-29 č.j. 111096/16/7100-20116-050484 vydanému Generálním finančním ředitelstvím k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení (dále jen „Pokyn“). O poslední změně Pokynu…
Prominutí příslušenství daně – nový Pokyn č. GFŘ-D-58

Prominutí příslušenství daně – nový Pokyn č. GFŘ-D-58

Dne 2. 12. 2022 byl ve Finančním zpravodaji 15/2022 zveřejněn nový Pokyn č. GFŘ-D-58 č.j.: 34006/20/7700-10123-050167, vydaný Generálním finančním ředitelstvím dne 23. 11. 2022 (dále jen „Pokyn“), k promíjení příslušenství daně podle zákona č. 280…
Služba Nahlížení na vybrané údaje již nebude od prosince dostupná

Služba Nahlížení na vybrané údaje již nebude od prosince dostupná

Vybrané informace z osobních daňových účtů a spisu daňového subjektu vedeného finančním úřadem od prosince již nebude možno získávat prostřednictvím služby „Nahlížení na vybrané údaje“, která byla jakousi dočasnou náhradou za původní Daňovou…
Návrh zákona o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů

Návrh zákona o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů

Rádi bychom vás informovali o aktuálně projednávaném návrhu zákona o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů, jehož navrhovatelem je Ministerstvo financí. Tento návrh navazuje na předchozí projekty „Milostivé léto I a II“ v letech…
Prodlení s úhradou daně se v důsledku zvyšující se repo sazby ČNB prodraží

Prodlení s úhradou daně se v důsledku zvyšující se repo sazby ČNB prodraží

Vývoj legislativy a aktuální stav S účinností od 1. 1. 2021 jsme uvítali novelu zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, jíž došlo ke snížení úroků z prodlení s úhradou nedoplatku na dani.  Do konce roku 2020 platilo, že: „Daňovému subjektu vzniká…
Finanční správa zjednodušuje přihlášení zahraniční fyzické osoby do portálu Moje daně

Finanční správa zjednodušuje přihlášení zahraniční fyzické osoby do portálu Moje daně

Uživatelé, kteří jsou držiteli přístupových údajů do datové schránky nebo zaručené identity (NIA) a dosud nemohli využívat služby daňové informační schránky plus (DIS+), protože nejsou registrování v Registru obyvatel, budou mít nově možnost získat…
Kdy vyhledávací činnost správce daně překročí své meze a fakticky se jedná o daňovou kontrolu? Jaké procesní důsledky takový záměr může mít?

Kdy vyhledávací činnost správce daně překročí své meze a fakticky se jedná o daňovou kontrolu? Jaké procesní důsledky takový záměr může mít?

Správce daně je v rámci své zákonem svěřené činnosti oprávněn provádět tzv. vyhledávací činnost, kdy vyhledává důkazní prostředky a daňové subjekty a zjišťuje plnění jejich povinností při správě daní před zahájením řízení i v jeho průběhu. V rámci…
Pozor na možnost vzniku penále při podání dodatečného daňového přiznání

Pozor na možnost vzniku penále při podání dodatečného daňového přiznání

S účinností od 1. 1. 2021 došlo k novele zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), v důsledku které doznalo změny pravidlo, že penále ve výši 20 % doměřené daně nevzniká v případě podání dodatečného…
« Předchozí stránka
12