Jaroslava Půtová

.

Publikace

Finanční správa zjednodušuje přihlášení zahraniční fyzické osoby do portálu Moje daně

Finanční správa zjednodušuje přihlášení zahraniční fyzické osoby do portálu Moje daně

Uživatelé, kteří jsou držiteli přístupových údajů do datové schránky nebo zaručené identity (NIA) a dosud nemohli využívat služby daňové informační schránky plus (DIS+), protože nejsou registrování v Registru obyvatel, budou mít nově možnost získat…
Kdy vyhledávací činnost správce daně překročí své meze a fakticky se jedná o daňovou kontrolu? Jaké procesní důsledky takový záměr může mít?

Kdy vyhledávací činnost správce daně překročí své meze a fakticky se jedná o daňovou kontrolu? Jaké procesní důsledky takový záměr může mít?

Správce daně je v rámci své zákonem svěřené činnosti oprávněn provádět tzv. vyhledávací činnost, kdy vyhledává důkazní prostředky a daňové subjekty a zjišťuje plnění jejich povinností při správě daní před zahájením řízení i v jeho průběhu. V rámci…
Pozor na možnost vzniku penále při podání dodatečného daňového přiznání

Pozor na možnost vzniku penále při podání dodatečného daňového přiznání

S účinností od 1. 1. 2021 došlo k novele zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), v důsledku které doznalo změny pravidlo, že penále ve výši 20 % doměřené daně nevzniká v případě podání dodatečného…
Prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení – změna pokynu GFŘ-D-29

Prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení – změna pokynu GFŘ-D-29

Dne 16. 12. 2021 byl ve Finančním zpravodaji 38/2021 zveřejněn dodatek č. 8 k pokynu GFŘ-D-29 č.j.: 111096/16/7100-20116-050484, vydaný Generálním finančním ředitelstvím k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení (dále jen „Pokyn“). Pokyn…
Lhůtu pro podání dodatečného daňového přiznání na daň nižší posoudí rozšířený senát Nejvyššího správního soudu

Lhůtu pro podání dodatečného daňového přiznání na daň nižší posoudí rozšířený senát Nejvyššího správního soudu

Dle ust. § 141 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů je daňový subjekt povinen podat dodatečné daňové přiznání na daňovou povinnost vyšší v subjektivní lhůtě, a to do konce měsíce následujícího po dni zjištění…
Potvrzeno nejvyšším správním soudem: daňový subjekt má nárok na úrok z úroku

Potvrzeno nejvyšším správním soudem: daňový subjekt má nárok na úrok z úroku

Tento článek je věnován právnímu názoru vyjádřenému judikaturou Nejvyššího správního soudu k otázce, zda nárok na úrok z neoprávněného jednání správce daně podle ust. § 254 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění účinném do 31. 12. 2020 (dále…
Výpočet úroku z prodlení po novele daňového řádu účinné od 1. 1. 2021

Výpočet úroku z prodlení po novele daňového řádu účinné od 1. 1. 2021

S účinností od 1. 1. 2021 došlo k novele zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), přičemž jednou ze zásadních změn je změna v právní úpravě úroků, a to jak úroků, jež hradí daňový subjekt tak i úroků,…
Změny ve lhůtě pro stanovení daně při vykazování a uplatňování daňové ztráty a posuzování běhu této lhůty

Změny ve lhůtě pro stanovení daně při vykazování a uplatňování daňové ztráty a posuzování běhu této lhůty

Finanční správa v návaznosti na rozhodovací činnost Nejvyššího správního soudu, a to rozsudky č.j. 8 Afs 58/2019-48 ze dne 13. 5. 2020, č.j. 2 Afs 388/2019-70 ze dne 18. 6. 2020 týkající se tzv. „řetězení daňových ztrát“ a na rozsudky č.j. 9 Afs 81…