Jana Kolářová

Daňový poradce

Jana Kolářová působí v naší společnosti od roku 2005. Vystudovala Fakultu financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze.

Specializuje se na poradenství v oblasti daně z přidané hodnoty, daně z příjmů právnických osob a u transakcí s podniky (fúze a jiné typy přeměn, vklady a prodeje podniku).

Je členkou Sekce daně z přidané hodnoty a Sekce daně z příjmů právnických osob Komory daňových poradců ČR.

Jana hovoří anglicky a německy.

Publikace

Zvýšení hranice pro plátcovství DPH na 2 mil. Kč – možnosti registrace a deregistrace plátce DPH ihned po nabytí účinnosti novely zákona o DPH

Zvýšení hranice pro plátcovství DPH na 2 mil. Kč – možnosti registrace a deregistrace plátce DPH ihned po nabytí účinnosti novely zákona o DPH

Schválenou novelizací zákona o DPH, o níž jsme vás průběžně informovali a která byla dne 2. 12. 2022 zveřejněna ve Sbírce zákonů pod číslem 366/2022 Sb. („novela“), se hranice, od které se osoba povinná k dani stane plátcem DPH ze zákona, zvyšuje z…
Dary pro Ukrajinu - hmotná pomoc a DPH

Dary pro Ukrajinu - hmotná pomoc a DPH

V současné situaci je více než aktuální zasílání různé humanitární pomoci na Ukrajinu. Pokud se jedná o zasílání pomoci ve formě potřebného zboží, tak jeho přepravu zpravidla organizují humanitární organizace (např. Člověk v tísni), kterým je dané…
Snížení sazby DPH u odpadu

Snížení sazby DPH u odpadu

S účinností od 1. ledna 2021 došlo ke snížení sazby DPH u zpracování komunálního odpadu k dalšímu využití z 21 % na 15 %. V rámci novelizovaného znění zákona o DPH je tedy nově zařazena do přílohy č. 2 položka CZ-CPA „38.3 – Zpracování komunálního…
Novinky v DPH od 1. 4. 2019 – 2. část

Novinky v DPH od 1. 4. 2019 – 2. část

Pod číslem 80/2019 vyšla ve Sbírce zákonů novelizace („novela“) několika daňových předpisů včetně zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty („ZDPH“). Novela nabyla účinnosti 1. 4. 2019, některé významné změny však mají odloženou účinnost. Z…
Novinky v DPH od 1. 4. 2019 – 1. část

Novinky v DPH od 1. 4. 2019 – 1. část

Pod číslem 80/2019 vyšla ve Sbírce zákonů novelizace („novela“) několika daňových předpisů včetně zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty („ZDPH“). Novela nabyla účinnosti 1. 4. 2019, některé významné změny však mají odloženou účinnost. Z…
Připravované změny v DPH: třetí část

Připravované změny v DPH: třetí část

V minulých dílech jsme vás informovali o novinkách, které se chystají v zákoně o dani z přidané hodnoty, a to v oblasti zdanění leasingu, odměn jednatelů, nájmu nemovité věci, místa plnění u tzv. elektronických služeb, poukazů či souhrnných daňových…
Připravované změny v DPH: druhá část

Připravované změny v DPH: druhá část

V minulém čísle jsme Vás informovali o sněmovním tisku č. 206, jehož 2. čtení v Poslanecké sněmovně je plánováno na začátek prosince. Obsahuje návrhy na novely, mimo jiné i v oblasti daně z přidané hodnoty. Seznámili jsme Vás s některými plánovanými…
Připravované změny v DPH – 1. část

Připravované změny v DPH – 1. část

V poslanecké sněmovně se v prvním čtení nachází sněmovní tisk č. 206, který obsahuje plánované návrhy novelizace, mimo jiné v oblasti daně z přidané hodnoty. V tomto článku jsme pro Vás shrnuli některé dílčí změny.  Jelikož je připravovaná novela…
« Předchozí stránka
12