Jan Vácha

Jan Vácha je audit manažer Grant Thornton Audit s.r.o. Jako certifikovaný auditor působí od roku 2015, je zapsaný v seznamu auditorů vedeném Komorou auditorů České republiky. 

Auditorské a ostatní ověřovací služby poskytuje širokému portfoliu klientů Grant Thornton z různých oborů podnikání (výroba, obchod i služby), a to jak v soukromé, tak i ve veřejné sféře. Provádí rovněž ověření grantů a dotací. Kromě auditů se zaměřuje na zakázky typu due diligence a na problematiku derivátů a zajišťovacího účetnictví. Věnuje se rovněž poradenství v oblasti účetnictví a pomáhá klientům s reportováním finančních výsledků mateřským společnostem 

Auditu se věnuje již 12 let. Hovoří česky a anglicky. 

Publikace

Zpráva o vztazích - sestavujete ji správně?

Zpráva o vztazích - sestavujete ji správně?

Zpráva o vztazích v rámci skupiny společností (dále jen „Zpráva“) je dokumentem, jehož sestavení nebývá u společností většinou populární, a to nejen z důvodu citlivosti charakteru zveřejňovaných údajů, ale také pro její složitost vyplývající z…
Zajišťovací dokumentace v účetnictví aneb víte, k čemu slouží?

Zajišťovací dokumentace v účetnictví aneb víte, k čemu slouží?

Vedení účetnictví není jen o účtování účetních případů, generování nespočetného množství sestav a analýz, ale také o řádném zdokumentování účetních případů sloužícím k tomu, abychom po čase vůbec věděli, co bylo zaúčtováno a proč, a dále mimo jiné…
Přístup auditora k utajovaným informacím

Přístup auditora k utajovaným informacím

Pro řádné provedení auditorské činnosti má auditor podle §21 odst. 2 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech v platném znění právo požadovat od účetní jednotky doklady a jiné relevantní informace k řádnému provedení auditorské činnosti a získání…
GT Talks: Zajišťovací účetnictví

GT Talks: Zajišťovací účetnictví

Každá společnost je při svém podnikání vystavena různým rizikům. Auditor a expert na dnešní téma, Jan Vácha, srozumitelně vysvětluje, jak se mohou firmy chránit proti riziku, které pro ně představují rozkolísané trhy a změny měnových kurzů. Seznamte…
Testy pro výplatu podílů na zisku – jste si jisti, že můžete vyplácet?

Testy pro výplatu podílů na zisku – jste si jisti, že můžete vyplácet?

Podnikatelské subjekty, s výjimkou neziskových organizací, provozují svou podnikatelskou činnost zejména za účelem dosažení zisku. Tento zisk představuje v účetnictví výsledek hospodaření běžného období a výsledek hospodaření minulých let, které…
Dlouhodobý majetek – dokumentace a nastavení plánu odepisování

Dlouhodobý majetek – dokumentace a nastavení plánu odepisování

U mnoha společností je dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek velmi významnou, často i nejvýznamnější položkou aktiv. Jedná se o aktiva, která společnosti slouží k zajištění její činnosti – budovy, stroje, vybavení kanceláří, auta, software a další.…
Zálohy v účetnictví

Zálohy v účetnictví

Zálohy jsou běžnou součástí účetnictví každé účetní jednotky bez ohledu na to, jakou podnikatelskou činnost společnost vykonává. Zálohy jsou využívány většinou v situacích, kdy je plnění dodáváno po delší časový úsek a fakturace je jednorázová po…
Jak na rezervu na opravy hmotného majetku

Jak na rezervu na opravy hmotného majetku

Rádi bychom Vám přiblížili problematiku rezerv v účetním prostředí, jejich účel, rozdělení, tvorbu/rozpuštění a jejich vyhodnocení v kontextu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“)…
« Předchozí stránka
12