Ivan Fučík

"Ke štěstí, blahobytu a harmonii společnosti vede cesta spolupráce a nikoliv cesta konkurence."

Ivan Fučík je partnerem skupiny Grant Thornton Czech Republic. K jeho specializacím patří mezinárodní daňové plánování a uplatnění smluv o zamezení dvojího zdanění a problematika transferových cen.

Má bohaté zkušenosti z oblasti převodních cen a daňových sporů. Podílí se také na různorodých auditorských projektech či zajištění likvidací společností. Je autorem knihy Daňové aspekty podnikání v koncernu a spoluautorem knihy o likvidaci společností. Také je členem sekce Komory daňových poradců pro oblast zdanění právnických osob. 

V oboru se pohybuje již 30 let. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Hovoří česky, anglicky, německy a rusky.  

Publikace

GT Talks: Úroky z úroků s Ivanem Fučíkem

GT Talks: Úroky z úroků s Ivanem Fučíkem

V dnešním díle vás provedeme krátkým případem popisující rozhodnutí českých soudů týkající se stanovení nároku na úroky z úroků. Hlavními aktéry případu, který trval 10 let, jsou Elektrárny Opatovice a příslušný finanční úřad. S případem nás seznámí…
GT Talks: Likvidace společností

GT Talks: Likvidace společností

Ivan Fučík, partner a specialista na audit, a Jitka Pešičková, auditní a účetní specialistka, se podíleli na vzniku knihy Zrušení a zánik obchodní korporace s likvidací. V tomto díle podcastu se věnujeme nejen knize, ale i tématu, jak společnost…
Úrok z neoprávněného jednání správce daně

Úrok z neoprávněného jednání správce daně

Pokud správce daně v rozporu se zákonem prodlévá s předepsáním úroku z neoprávněného jednání, náleží daňovému subjektu z těchto úroků rovněž další úrok. Tento závěr vyplývá z právní věty výše uvedeného judikátu Nejvyššího správního soudu. Příběh,…
GT Talks: Přirozené úbytky zásob

GT Talks: Přirozené úbytky zásob

V další epizodě našeho podcastu se s Ivanem Fučíkem věnujeme přirozeným úbytkům zásob a účetním a daňovým souvislostem.  I když to na první pohled může znít jako nudné téma, pravý opak je pravdou. Pod nezáživným názvem se skrývá barvité téma plné…
Přirozené úbytky zásob a stanovení jejich norem aneb kdy se jedná o daňový náklad?

Přirozené úbytky zásob a stanovení jejich norem aneb kdy se jedná o daňový náklad?

Přirozené úbytky zásob představují inventurní rozdíl, který nese svá specifika, jimiž se budeme zabývat v následujících odstavcích. Inventarizací dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále jen „ZoÚ“) zjišťují účetní jednotky skutečný stav…
Z judikatury: Daň nelze vyměřovat donekonečna, ani když poplatník dosáhne daňovou ztrátu aneb zákaz řetězení daňových ztrát

Z judikatury: Daň nelze vyměřovat donekonečna, ani když poplatník dosáhne daňovou ztrátu aneb zákaz řetězení daňových ztrát

Běh lhůty pro vyměření daně – zákaz řetězení daňových ztrát Jak jsme upozornili v prosinci, došlo z důvodu rozhodovací činnosti Nejvyššího správního soudu (NSS) ke změně tzv. správní praxe při určování preklusivní lhůty pro stanovení daně.  Vše…
Daňové trestné činny

Daňové trestné činny

„Daně jsou povinná platba, kterou určuje zákon, nikoliv dobrovolné příspěvky státu.“ Výrok jednoho soudu Spojených států mě zaujal natolik, že jsem ho vybral jako motto poradenské firmy Fučík a partneři. Platit na daních více, než vyžaduje zákon,…
Daň z příjmu právnických osob: Náklad související s pořízení hmotného majetku

Daň z příjmu právnických osob: Náklad související s pořízení hmotného majetku

V následujícím článku vybíráme z daňových judikátů Nejvyššího správního soudu (dále jen „NSS“). Tento judikát[1] se týká často diskutované otázky, co už není nákladem na dosažení a udržení příjmů a je nákladem souvisejícím s pořízením hmotného…
« Předchozí stránka
123416304559