Anna Beránková

Publikace

Zákonná doba archivace mzdových listů prodloužena o 15 let

Zákonná doba archivace mzdových listů prodloužena o 15 let

Koncem roku 2022 byla pod číslem 455/2022 Sb. vyhlášena novela zákona o důchodovém pojištění, která mimo jiné zavedla s účinností od 1. 1. 2023 prodloužení zákonné lhůty pro archivaci mzdových listů zaměstnanců a dalších účetních záznamů…
Posuzování časového testu při výměně obchodních podílů

Posuzování časového testu při výměně obchodních podílů

Koordinační výbor komory daňových poradců s generálním finančním ředitelstvím (dále jen „GFŘ“) 25. ledna uzavřel příspěvek 601/30.11.22 týkající se způsobu posuzování podmínek osvobození při výměně obchodních podílů. Výměnou podílů se rozumí nabytí…
Nová sleva na pojistném má motivovat pracující důchodce

Nová sleva na pojistném má motivovat pracující důchodce

Ministerstvo práce a sociálních věci se snaží podpořit pracující seniory, kteří zároveň již pobírají starobní důchod. Chystaná změna, která je prozatím ve fázi návrhu, slibuje pracujícím důchodcům od července letošního roku slevu na pojistném na…
Pokyn D-59 aktualizuje výklad GFŘ k daním z příjmů

Pokyn D-59 aktualizuje výklad GFŘ k daním z příjmů

Pod označením D-59 vydalo Generální finanční ředitelství („GFŘ“) pokyn k některým ustanovením zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů („ZDP“). Pokyn D-59 je účinný od 1. 1 .2023 a stává se tak aktualizací pokynu D-22, který se uplatňoval pro…
Dočasná ochrana pro Ukrajince půjde prodloužit

Dočasná ochrana pro Ukrajince půjde prodloužit

13. prosince 2022 Poslanecká sněmovna schválila balíček zákonů „Lex Ukrajina IV“, který se týká pobytu ukrajinských uprchlíků v České republice. V důsledku invaze vojsk Ruské federace na území Ukrajiny se do České republiky dostalo téměř půl milionu…
Redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu v nemocenském pojištění

Redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu v nemocenském pojištění

Dne 31. 10. 2022 byly ve Sbírce zákonů pod č. 319/2022 Sb. pro rok 2023 publikovány pro účely nemocenského pojištění nové výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu. Výše první redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího…