Anna Beránková

Publikace

Z judikatury: daňová uznatelnost zprostředkovatelských odměn

Z judikatury: daňová uznatelnost zprostředkovatelských odměn

Nejvyšší správní soud (dále „NSS“) vydal koncem října rozsudek pod č. j. 7 Afs 54/2022 - 36, který řešil spor mezi žalobcem POLCARBO s.r.o. a žalovaným Odvolacím finančním ředitelstvím ve věci doměření daně z příjmů právnických osob za zdaňovací…
Nové brýle vám může proplatit zaměstnavatel

Nové brýle vám může proplatit zaměstnavatel

Do povědomí české veřejnosti se v poslední době dostalo rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie týkající se brýlí a možnosti jejich úhrady zaměstnavatelem. Rumunský zaměstnanec po svém zaměstnavateli požadoval proplacení brýlí za více než 500 EUR.…
Paušální náhrady nákladů pro home office

Paušální náhrady nákladů pro home office

S novelou zákoníku práce nabyla účinnosti od 1. října také vyhláška o stanovení výše paušální částky náhrady nákladů při práci na dálku (home office) pro rok 2023. Výše této náhrady byla stanovena na 4,60 Kč za každou započatou hodinu práce na dálku…
Z judikatury: podstatou nepeněžního plnění je kromě účelu i jeho forma

Z judikatury: podstatou nepeněžního plnění je kromě účelu i jeho forma

Nejvyšší správní soud (dále jen „NSS“) vydal rozsudek v řízení o kasační stížnosti ze dne 16. 8. 2023 s č. j. 7 Afs 33/2022-41 proti rozsudku Krajského soudu v Brně (dále jen „krajský soud“) ze dne 21. 12. 2021 s č. j. 29 Af 89/2018-68, který řešil…
Nový program ekonomické migrace pro digitální nomády

Nový program ekonomické migrace pro digitální nomády

Vláda za účelem dosažení ekonomického přínosu pro Českou republiku (ČR) schválila tzv. Program digitální nomád, jenž reaguje na měnící se trendy na poli mezinárodní mobility zaměstnanců a tzv. freelancerů, zapříčiněné zejména pandemií COVID-19. Stát…
Nová Rámcová dohoda zjednoduší pravidla pro odvody pojistného při teleworkingu

Nová Rámcová dohoda zjednoduší pravidla pro odvody pojistného při teleworkingu

Evropská komise představila novou Rámcovou dohodu, která má zjednodušit situaci přeshraničním pracovníkům v souvislosti s odvody pojistného. Od 1. července 2023 mohou pracovníci vykonávat činnost z domova ve větším rozsahu bez toho, aby se…
Příjem vyplacený jednateli společnosti nemusí být vždy příjmem ze závislé činnosti

Příjem vyplacený jednateli společnosti nemusí být vždy příjmem ze závislé činnosti

Nejvyšší správní soud (dále jen „NSS“) vydal rozsudek v řízení o kasační stížnosti ze dne 12. 6. 2023 s č. j. 2 Afs 94/2022-48 proti rozsudku Krajského soudu v Brně (dále jen „krajský soud“) ze dne 28. 2. 2022 s č. j. 30 Af 40/2020-91 týkající se…
Změna sazby náhrady za spotřebovanou motorovou naftu

Změna sazby náhrady za spotřebovanou motorovou naftu

Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo aktualizaci vyhlášky č. 467/2022 Sb., ve které uvedlo novou, nižší, výši průměrné ceny motorové nafty pro účely náhrady za spotřebované pohonné hmoty. Částka náhrady byla snížena z původních 44,10 Kč za 1…
« Předchozí stránka