Aneta Koubková

.Aneta v advokátní kanceláři GT Legal pracuje od roku 2020. Předtím působila v mezinárodní advokátní kanceláři BDO legal. Aneta studuje Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Kromě češtiny hovoří plynně anglicky.

Publikace

Novela zákona o evidenci skutečných majitelů

Novela zákona o evidenci skutečných majitelů

Dílčí úpravy zákona podle požadavků Komise Začátkem června schválila vláda Petra Fialy v reakci na požadavky Evropské komise návrh („Komise“) novely zákona o evidenci skutečných majitelů č. 37/2021 Sb. („zákon o evidenci skutečných majitelů“ nebo…
Kdy nevyplatit zisk

Kdy nevyplatit zisk

V našich předchozích článcích jsme vás seznámili s pravidly pro výplatu zisku. V tomto článku na téma navážeme přiblížením situací, při kterých již rozdělený zisk nesmí být společníkům vyplacen. Kdo o výplatě zisku rozhoduje? Zatímco o rozdělení…
Kdy nerozdělit zisk

Kdy nerozdělit zisk

Červen bývá v korporátním právu standardně ve znamení schvalování účetních závěrek a rozhodování o rozdělení zisku nejvyšším orgánem společnosti. S pravidly pro rozdělení zisku jsme vás, čtenáře GT News, již seznámili v našich dřívějších vydáních. V…
Evidence skutečných majitelů – pozor na termíny

Evidence skutečných majitelů – pozor na termíny

1. 6. 2022 uplyne poslední ochranná lhůta k doplnění údajů v evidenci skutečných majitelů dle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (dále jen „Zákon o ESM“). Toto datum se však týká pouze těch evidujících osob dle Zákona o ESM, které…
Novela zákona o evidenci skutečných majitelů

Novela zákona o evidenci skutečných majitelů

Dne 31. března 2022 byl Ministerstvem spravedlnosti zveřejněn návrh zákona, kterým se mění zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (dále jen „Zákon o ESM“). Návrhem zákona se reaguje na probíhající řízení o nesplnění povinnosti pro…
GT Talks: Evidence skutečných majitelů

GT Talks: Evidence skutečných majitelů

Evropské směrnice už od roku 2008 upravují evidenci skutečných majitelů, aby bránily praní špinavých peněz a financování terorismu.  V minulém roce byl i v ČR přijat nový zákon, který nově uvaluje sankce pro firmy a vlastníky, kteří nezveřejňují své…
Evidence skutečných majitelů

Evidence skutečných majitelů

Od 1. června 2021 se potýkáme s novou právní úpravou problematiky skutečných majitelů. Zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, je podstatně přísnější než předchozí právní úprava a s nesplněním povinností spojuje nepříjemné sankce. Nový…
Zvláštní povinnosti členů statutárního orgánu v případě úpadku obchodní korporace

Zvláštní povinnosti členů statutárního orgánu v případě úpadku obchodní korporace

Novela zákona o obchodních korporacích přinesla s účinností k 1. lednu 2021 i podstatnou změnu ve věci odpovědnosti členů statutárního orgánu v případě úpadku obchodní korporace, kterou blíže představujeme v tomto článku. Před 1. lednem 2021 Ručení…
« Předchozí stránka