Alice Šrámková

Alice Šrámková je daňovou poradkyní zapsanou  u Komory daňových poradců ČR. Je členkou Národní účetní rady a Komory certifikovaných účetních.

V rámci účetního poradenství se zaměřuje zejména na poradenství při aplikaci Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) a dále se věnuje expertnímu účetnímu poradenství se zaměřením na transakce a konsolidace.

V oblasti daní se zabývá daní z příjmů právnických osob.

Zároveň vykonává lektorskou a publikační činnost.

Alice hovoří anglicky.

Publikace

Zdanění či nezdanění přecenění na reálnou hodnotu v podmínkách rostoucích úrokových sazeb a posilující koruny

Zdanění či nezdanění přecenění na reálnou hodnotu v podmínkách rostoucích úrokových sazeb a posilující koruny

Kurzové rozdíly a zajišťovací účetnictví V průběhu roku 2022 došlo k výraznému nárůstu v úrokových sazbách a zároveň k posílení koruny vůči EUR.  Tato situace má své nezanedbatelné dopady do výsledku hospodaření a následně do základu daně z příjmů…
Nová interpretace Národní účetní rady

Nová interpretace Národní účetní rady

Nedávno jsme vás informovali, že 16. ledna 2023 byla schválena zatím poslední interpretace Národní účetní rady s označením I-48 Ocenění aktiv a závazků při operacích se závodem nebo jeho částí. Tato interpretace dále rozšiřuje interpretace I-25…
IAS 12 - Změny ve vykazování odložených daňových pohledávek a závazků souvisejících se stejnou transakcí

IAS 12 - Změny ve vykazování odložených daňových pohledávek a závazků souvisejících se stejnou transakcí

V květnu 2021 vydala rada pro IASB (Mezinárodní účetní standardy) následující úpravu standardu IAS 12 Daně ze zisku.  Stávající znění IAS 12 obsahovalo výjimku z vykázání odloženého daňového závazku nebo odložené daňové pohledávky v transakci, která…
Prodej podílu v dceřiném podniku z pohledu konsolidované účetní závěrky

Prodej podílu v dceřiném podniku z pohledu konsolidované účetní závěrky

Začátkem roku 2019 vydala Národní účetní rada interpretaci na téma Prodej podílu v dceřiném podniku v konsolidované účetní závěrce.  Důvodem pro vznik této interpretace byla skutečnost, že vykázání prodeje podílu v dceřiném podniku z pohledu…
IFRS 15 – Výnosy ze smluv se zákazníky aneb nová pravidla pro vykazování výnosů vstoupila v platnost 1. 1. 2018

IFRS 15 – Výnosy ze smluv se zákazníky aneb nová pravidla pro vykazování výnosů vstoupila v platnost 1. 1. 2018

Účetní období začínající po 1. 1. 2018 je prvním obdobím, ve kterém účetní jednotky sestavující účetní závěrku podle IFRS poprvé použijí nová pravidla pro vykazování výnosů. Jsme přesvědčeni, že inspiraci pro určení okamžiku vykázání výnosu mohou v…
Konsolidovaná účetní závěrka – co nás trápí?

Konsolidovaná účetní závěrka – co nás trápí?

Od 1. ledna 2016 vstoupily v platnost nové, nižší limity pro povinné sestavení konsolidované účetní závěrky. V důsledku toho narostl počet subjektů povinně sestavujících konsolidovanou účetní závěrku, kteří se při jejím sestavování potýkají s…
Kde hledat odpovědi na řešení záludných účetních případů?

Kde hledat odpovědi na řešení záludných účetních případů?

…v interpretacích Národní účetní rady.. Národní účetní rada (dále jen „NÚR“) je nezávislá odborná instituce, která slouží k podpoře odborné způsobilosti a profesní etiky při rozvoji účetních profesí. Vznikla v roce 1999 a jejími zakládajícími a…
Přehled o peněžních tocích

Přehled o peněžních tocích

Se změnou zákona o účetnictví vyvstala pro malé a středí účetní jednotky i povinnost sestavovat a zveřejňovat přehled (výkaz) o peněžních tocích jako nedílnou součást účetní závěrky.  Nejen mezi účetními panuje k tomuto výkazu jistá zdrženlivost či…
« Předchozí stránka
12