Adam Pinďák

Publikace

Oznamovací povinnost dle DAC 6: novinky a vyjasnění od GFŘ

Oznamovací povinnost dle DAC 6: novinky a vyjasnění od GFŘ

Generální finanční ředitelství zveřejnilo doplnění častých otázek a odpovědí ve vztahu k oznamovací povinnosti o oznamovaných přeshraničních uspořádáních (DAC 6). Na nejdůležitější postřehy upozorňujeme v následujícím článku: Za uživatele…
Nejnovější rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ve věci určení skutečného vlastníka příjmů

Nejnovější rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ve věci určení skutečného vlastníka příjmů

Na tomto místě bychom Vás rádi stručně seznámili se závěry nedávného rozsudku Nejvyššího správního soudu 3 Afs 40/2018-68 ze dne 27. srpna 2021, kterým tento soud navázal na svá dřívější rozhodnutí ve věci určení skutečného vlastníka příjmů…
Pravidla a důsledky plošného promíjení úroků z prodlení v souvislosti s pandemií COVID-19

Pravidla a důsledky plošného promíjení úroků z prodlení v souvislosti s pandemií COVID-19

V souvislosti s mimořádnou situací spojenou s pandemií COVID-19 vydala ministryně financí v loňském a letošním roce několik rozhodnutí, která daňovým poplatníkům přinesla plošné úlevy v plnění daňových povinností, jakož i zmírnění sankcí v případě…
Novinky v oblasti smluv o zamezení dvojímu zdanění

Novinky v oblasti smluv o zamezení dvojímu zdanění

V následujícím článku bychom vás chtěli seznámit s vývojem, k němuž došlo od počátku letošního roku v oblasti smluv o zamezení dvojímu zdanění uzavíraných Českou republikou s dalšími státy. Smlouva o zamezení dvojímu zdanění s BangladéšemDne 15.…
Daňové dopady Brexitu od 1. 1. 2021

Daňové dopady Brexitu od 1. 1. 2021

V tomto článku bychom vás chtěli informovat, že dnem 31. prosince 2020 skončilo tzv. přechodné období zavedené na základě dohody o vystoupení Spojeného království z Evropské unie a trvající od 1. února 2020, během něhož se ve vzájemných vztazích…
Prodloužení programu Antivirus

Prodloužení programu Antivirus

Vláda ČR rozhodla o prodloužení stávajícího programu na podporu zaměstnanosti Antivirus v režimech A a B až do konce října letošního roku. Nastal-li tedy u Vás některý z případů zakládající nárok na příspěvek v rámci některého z těchto režimů,…
Vratky DPH z jiných členských států EU

Vratky DPH z jiných členských států EU

Pokud jste v roce 2019 zaplatili v ceně nakoupeného zboží či služby místní DPH v některé ze zemí EU a pokud taková plnění použijete pro své podnikání, pak máte nárok žádat o její vrácení. Dovolujeme si Vás informovat, že 30. září 2020 uplyne lhůta…